Huawei žaluje Verizon za neoprávněné použití desítek patentů

Společnost Huawei podala ve Spojených státech žalobu na Verizon Communications ohledně porušení patentové ochrany u soudů pro východní a západní Texas. Huawei žádá kompenzaci za užívání patentovaných technologií firmou Verizon, které jsou chráněny dvanácti patenty společnosti Huawei ve Spojených státech.

„Výrobky a služby firmy Verizon těžily z patentovaných technologií Huawei, které byly vyvinuty v rámci mnohaletého vývoje a výzkumu,“ říká ředitel právního oddělení Huawei Dr. Song Liuping.

Jako přední dodavatel komunikačních technologií a chytrých zařízení reinvestuje Huawei každoročně 10 až 15 % svých příjmů do výzkumu a vývoje. Za posledních deset let společnost vydala na vývoj a výzkum více než 70 miliard dolarů. Výsledkem toho je více než 80 tisíc patentů po celém světě, včetně 10 tisíc patentů v USA. Tyto inovace nejsou pouze základem úspěchu Huawei, ale jsou také široce využívány dalšími firmami po celém světě.

Před podáním žaloby v Texasu společnost Huawei s Verizon Communications dlouho jednala. V průběhu těchto jednání naše společnost doložila detailní seznam patentů a faktických důkazů o tom, že Verizon používá patenty Huawei. Obě strany ale nebyly schopny dosáhnout dohody o licenčních podmínkách.

„Inovace sdílíme s širším spektrem odvětví než jen s telekomunikačními firmami prostřednictvím licenčních smluv,”  říká Dr. Song Liuping a dodává: „Po mnoho let úspěšně jednáme o patentových licenčních smlouvách s mnoha společnostmi. Když nedosáhneme dohody, bohužel nám nezbývá než hledat řešení právní cestou.”

Dr. Song Liuping dále komentuje: „Jedná se o běžnou praxi v našem odvětví. Huawei jednoduše žádá, aby firma Verizon respektovala investice Huawei do vývoje a výzkumu, a to buď zaplacením za používání našich patentů, nebo upuštěním od jejich užívání ve svých výrobcích a službách.“

Společnost Huawei respektuje a chrání práva k duševnímu vlastnictví a zasazuje se o legitimní sdílení patentovaných technologií prostřednictvím křížových licencí nebo placených licenčních smluv. Huawei se více než 20 let účastní rozsáhlých jednání o křížových licencích s významnými držiteli patentů v telekomunikačním odvětví a podepsali jsme více než 10 licenčních smluv s hlavními dodavateli informačních a komunikačních technologií ve Spojených státech, Evropě, Japonsku a Jižní Koreji.

Od roku 2015 společnost Huawei v rámci poplatků z licenčních smluv inkasovala více než 1,4 miliardy dolarů. Huawei  zaplatil více než 6 miliard dolarů za legitimní užívání patentovaných technologií vyvinutých jinými společnostmi z oboru. 80 % těchto licenčních poplatků bylo vyplaceno ve prospěch společností v USA.

Inovace a ochrana práv k duševnímu vlastnictví jsou základem úspěchu společnosti Huawei. Výdaje Huawei na výzkum a vývoj v roce 2018 dosáhly 15 miliard dolarů, což představuje téměř 15 % ročních příjmů společnosti. Podle loňského světového žebříčku průmyslových investic do výzkumu a vývoje vydaného Evropskou komisí je Huawei pátým největším investorem na světě.

Společnost Huawei je otevřená nadále sdílet své úspěchy ve výzkumu a vývoji v rámci odvětví i se společností jako celkem. To zahrnuje také americké firmy a spotřebitele, protože širší sdílení inovací je tím, co posouvá naše odvětví kupředu.

O společnosti Huawei 

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům. 

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 180 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo nás sledujte na:

http://www.linkedin.com/company/Huawei 

http://www.twitter.com/Huawei 

http://www.facebook.com/Huawei 

http://www.youtube.com/Huawei