IAC20 hledala odpověď na otázku, jak i nadále cílit na uživatele ve stále složitějších podmínkách online trhu

Praha 13. února 2020 – Třináctý ročník Internet Advertising Conference (IAC) pořádané Sdružením pro internetový rozvoj (SPIR) otevřel předseda výkonné rady Michal Hanák prohlášením, že internet bojuje o to, aby bylo i nadále možné cílit. Potřeba uživatelských souhlasů a plány dominantního prohlížeče omezit cookies třetích stran cílení stále více komplikují.

Konference se věnovala třem hlavním tématům: AI a trendům, datům uživatele v síti a programatické reklamě. Dotkla se i politických témat. SPIR usiluje o narovnání podmínek na trhu a podporuje zavedení digitální daně, přesto dal prostor i opačným názorům, které představil Andreas Hellmann z Americans for Tax Reform Foundation. „SPIR je přesvědčen, že Google a Facebook u nás neodvádějí odpovídající daně, čímž znevýhodňují český byznys, a je třeba tuto situaci řešit,“ uvedl Michal Hanák, předseda SPIR.

Na nutnost tzv. data retention a její praktické přínosy pro odhalování zločinu upozornila Kateřina Kašpárková z Ministerstva vnitra. Rostislav Kocman z ISP Alliance připomněl, že poskytovatelé připojení pracují s velkými objemy dat, která jsou z důvodu nízké poptávky, vysokých nákladů i absence spolupráce mezi více subjekty dosud nevyužita. Na nutnosti hledat společná řešení se shodli účastníci debaty o crossmediálním měření, Vít Smékal (Comscore), Michal Vodák (Heureka Group), Josef Fišer (Median), Zdeněk Kubena (Omnicom Media Group) a Lukáš Vinkler (Gemius). Především malý detail a chybějící denní data stávajících crossmediálních výzkumů brání agenturám a zadavatelům v tom, plně je využít pro optimalizaci kampaní.

Roman Prorok z Red Media upozornil, že značky se někdy nadmíru věnují perfektní kreativě kampaně a zapomínají si hlídat viditelnost na různých obrazovkách, čímž zbytečně přicházejí o vynaložené úsilí. Jiří Udatný a Ondřej Bartůněk z GroupM ukázali na case study smyšlené značky, že viditelnost je nutnou, ale nikoli dostačující podmínkou, protože nejdůležitější pro budování brandu je délka expozice reklamy.

Internet Advertising Conference 2020 představila více než třicet zahraničních i domácích řečníků, které sledovalo téměř 400 účastníků ve třech sálech. IAC je tradiční akcí Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).