Prohlášení Huawei k obvinění vznesenému americkým ministerstvem spravedlnosti

„Obvinění vznesené americkým ministerstvem spravedlnosti je další součástí dlouhodobé snahy o poškozování dobrého jména společnosti Huawei a jejích aktivit. Tato snaha je spíše povahy konkurenční než povahy právní. Nová neopodstatněná obvinění jsou z větší části založena na již proběhlých civilních sporech z posledních dvaceti let. Ty byly již urovnány, proběhly u soudu nebo byly v některých případech odmítnuty federálními soudy. Prokážeme, že obvinění americké vlády jsou nepodložená a nespravedlivá.“