Automatické zapsání eNeschopenek do docházky je v aplikaci eIntranet.net samozřejmostí

Praha, 24. 2. 2020 – Několik stovek českých společností z různých odvětví již využívá webovou aplikaci eIntranet, která napomáhá efektivnímu a přehlednému provozu firem a usnadňuje mj. předávání informací nejen mezi zaměstnanci, ale v případě potřeby i mezi dalšími externími spolupracovníky.  Aplikace eIntranet má v současnosti již téměř 50 modulů usnadňujících rozličné firemní procesy, přičemž nejnovějším modulem aplikace je modul eNeschopenky.  

Modul eNeschopenky umožňuje automatické zpracování elektronických neschopenek zaměstnanců, které jsou povinné od 1. ledna letošního roku. Jak uvádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), elektronické zpracování neschopenek má přinést zejm.  zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli.

eNeschopenka povinně elektronicky propojuje lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ, čímž se zásadně zjednodušuje tok informací. Pojištěnec již nemusí předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky, a v papírově podobě mu zůstane jen průkaz práce neschopného. 

„Nově zpracovaný modul eNeschopenka v aplikaci eIntranet vám pomůže efektivně zpracovat pracovní neschopnosti zaměstnanců. S využitím modulů datové zprávy, resp. docházka se Vám nepřítomnost zaměstnance z důvodu nemoci automaticky zapíše do docházky zaměstnance, můžete si snadno vyhledávat v již zapsaných eNeschopenkách nebo si stáhnout originální informace od ČSSZ ve formátu pdf,“ popisuje Jiří Schindler, majitel a zakladatel společnosti Schindler Systems, která je provozovatelem aplikace eIntranet.

Aplikace eIntranet tak kopíruje dynamický a živý systém fungování společností v rámci různorodých odvětví a usnadňuje například proces schvalování dovolených či cestovních příkazů, kontrolu docházky, evidenci výkazů práce, zadávání úkolů zaměstnancům či zpracování přijatých faktur. 

Do aplikace se můžete zaregistrovat prostřednictvím webových stránek wwww.eintranet.net. Aplikaci si můžete vyzkoušet prvních čtrnáct dní zdarma, přičemž ceny se pak podle úrovně technické podpory požadované zákazníkem a objemu ukládaných dat pohybují od 25 do 42 korun na měsíc a uživatele. 

Cena zahrnuje denní zálohování na dvě nezávislé lokace, kompletní provoz intranetu v cloudu i nové funkce a aktualizace. Za vývojem aplikace stojí schopný programátorský tým, takže v případě potřeby je možné se domluvit i na přizpůsobení aplikace dle požadavků uživatelů formou placených úprav.