Oddělení následné péče v nemocnici Tanvald pomáhá pacientům s návratem do běžného života

Pacienti po těžkých úrazech, operacích nebo například cévní mozkové příhodě (CMP) potřebují kompletní zdravotnickou, ošetřovatelskou ale i rehabilitační péči. Tu najdou v příjemném prostředí zrekonstruovaného lůžkového oddělení následné péče v Nemocnici Tanvald.

Jedná se především o pacienty, kteří už nemusejí být hospitalizováni na akutním oddělení nemocnice, ale zároveň nejsou ještě dostatečně soběstační. Erudovaný a vstřícný zdravotnický personál jim pomáhá s návratem do života. Ten využívá techniky a metody moderní lékařské a rehabilitační péče: fyzioterapii, ergoterapii, logopedickou a psychologickou péči.

Psychická pomoc je pro uzdravení stěžejní

K hospitalizaci jsou přijímáni nejen pacienti po operacích a úrazech, ale i osoby trpící bércovými vředy, dekubity, chronickými ránami a dalšími poškozeními kůže. Kompletní rehabilitační
a ošetřovatelskou péči zde dostanou také pacienti s problémy páteře a pohybovým aparátem. Rehabilitační lékař, fyzioterapeuti, ergoterapeuti i kliničtí logopedi nemocným pomáhají nejen s nácvikem sebeobsluhy, ale i s procvičením jemné motoriky konkrétního pohybu, který je pro pacienta náročný. „Nezanedbáváme ani psychickou pomoc, která je pro uzdravení stěžejní. Pacient se u nás neplánovaně ocitá v nové a zcela neznámé situaci. Musí si projít obtížnou cestou, má strach z budoucna a neví co s tím. Naším hlavním cílem je nejen co nejvíce zmírnit jeho postižení, ale podpořit ho i psychicky v těžkém bojí s následky vážné nemoci a tím pomoci zlepšit kvalitu jeho následujícího života,“ dodává MUDr. Alena Reichel – Drašnarová, primářka Nemocnice Tanvald, kterou provozuje skupina VAMED MEDITERRA.

Moderní metody a lidský přístup zároveň

V rámci skupinové léčebné tělesné výchovy probíhá každodenní ergoterapie, pacienti nacvičují obtížnější motoriku, trénují například správný úchop a psaní. Pomocí testů a hlavolamů se provádí cvičení základních mozkových funkcí a paměti. Součástí rehabilitace mnoha pacientů je fyzioterapie. Protahovací cvičení, vodoléčba a cvičení pod dohledem odborníků na moderních přístrojích (například na motodlahách) patří k běžné praxi zařízení. 

V jabloneckém okrese nabízejí následnou péči dvě zařízení – Nemocnice Tanvald a Centrum doléčování a rehabilitace  CEDR, které se nachází nad tanvaldskou nemocnicí. Zařízení patří jablonecké nemocnici. „V naší nemocnici máme na oddělení následné péče k dispozici 35 lůžek a díky modernímu vybavení a lidskému přístupu celého kolektivu pomáháme pacientům a jejich rodinám zvládnout náročnou životní zkoušku. Nemoc neovlivní jen samotného pacienta, ale celou jeho rodinu, proto je u nás možná spolupráce se sociální pracovnicí. Ta všem zúčastněným pomáhá sociálním poradenstvím,“ uzavírá prim. MUDr. Alena Reichel – Drašnarová.