Nemocnice Tanvald zvyšuje od října platy svým zaměstnancům o 15 %

Nemocnice Tanvald zohlední výrazný nárůst životních nákladů svých zaměstnanců v důsledku zvyšujících se cen elektřiny a plynu a všeobecného zdražování výrobků a služeb. Proto zvýší  zaměstnancům platy o 15 %.

Nebude tak čekat na termín 1. ledna, kdy se zpravidla platy navyšovaly v minulosti. Poslední navýšení proběhlo právě v lednu letošního roku dle státní valorizační tabulky. Růst platů v tomto roce bude platit od 1. října. Bude se týkat všech zaměstnanců nemocnice, tedy lékařů, sester, administrativních pracovníků, včetně dalšího pomocného personálu. Předpokládané navýšení mzdových nákladů si vyžádá dodatečné 3 miliony Kč. Nemocnice plánuje tyto zvýšené náklady pokrýt pomocí vyúčtování ze strany zdravotních pojišťoven. Zvýšení platů by v příštím roce mělo být hrazeno z dalšího navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven v souladu s kompenzační vyhláškou. Celkově činí personální náklady Nemocnice Tanvald přibližně 65 % jejího rozpočtu ročně.