Samoplánování je oboustranně výhodný benefit

Možnost spolurozhodovat o rozvržení pracovní doby je benefit, který může firmám vyřešit problémy s vysokou fluktuací a nedostatkem lidí na trhu práce. Díky konceptu samoplánování lze flexibilitu nabídnout i zaměstnancům pracujícím ve směnných provozech. Vlastní nastavení směn jim pomůže s lepší organizací osobního života a zaměstnavatel zároveň získá prostor pro efektivnější využití pracovních sil.

Praha 2. března 2020 – Dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti zásadně změnila český pracovní trh. Společnosti napříč obory se potýkají s nedostatkem zaměstnanců, přitom by často stačilo si vhodně nastavenými benefity udržet ty stávající. Jedním z takových nástrojů je možnost nechat zaměstnance, aby si své směny plánovali sami. Pro pracující je dnes důležitá především časová flexibilita a dostatečný prostor pro mimopracovní aktivity. Možnost skloubit soukromý život s tím pracovním se tak pro ně při hledání nového místa stává prioritou. Pokud zaměstnavatel dovolí zaměstnancům rozhodovat o své pracovní době, může si být jistý, že se to odrazí na jejich celkové spokojenosti, pracovním výkonu i loajalitě k firmě. 

I když se může zdát, že svobodu v plánování pracovní doby nelze aplikovat všude, není tomu tak. Rozhodovat o tom, kdy budou trávit čas v zaměstnání, mohou i zaměstnanci pracující v provozech, kde to zdánlivě není možné. Nejen v zahraničí, ale i u nás přibývá společností, které využívají ve směnných provozech systém tzv. samoplánování. To umožňuje zaměstnancům zvolit a naplánovat si takové směny, které vyhovují jejich osobním potřebám i fyzickým nárokům. Samoplánování však přináší pozitiva i firmám. Díky flexibilnímu plánování směn jsou schopné zajistit požadovaný počet zaměstnanců na směně mnohem efektivněji a tak, jak je opravdu potřeba. 

Ze zkušenosti u našich klientů mohu potvrdit, že vliv na vlastní pracovní dobu a s tím spojené povinnosti v zaměstnancích vyvolávají větší míru spokojenosti i zodpovědnosti. To vede k nižší absenci, zaměstnanci se více zapojují a je to znát i na jejich produktivitě“, popisuje výhody samoplánování pro firmy Roman Urban, Senior konzultant v české pobočce společnosti Déhora, která se plánováním směn ve směnných provozech zabývá.  

S pomocí samoplánování může firma lépe přizpůsobovat počet aktivních zaměstnanců momentální poptávce a zároveň zlepšit jejich pracovní podmínky, když jim poskytne větší kontrolu nad svým volným časem. Starší zaměstnanci, kteří již nejsou schopni pracovat v nočních hodinách, si tak mohou díky samoplánování nastavit lehčí plán, rodiče lépe skloubí směny s péčí o rodinu a domácnost a mladší generace si rozhodne, kdy si udělá čas na své koníčky a zábavu. Firmám odpadají starosti s neplánovanými přesčasy, které znamenají navýšení nákladů. Navíc mohou samoplánování kombinovat s celou řadou dalších opatření pro zvýšení flexibility a udržitelnosti a upravovat podmínky jednotlivým věkovým skupinám či vytvářet více pracovních možností na částečný úvazek. V rámci samoplánování mají zaměstnanci právo zvolit si směny podle své individuální časové preference, ovšem na základě předem stanovených pravidel. V případě, že by rozvržení směn a počet zaměstnanců na směně narušovalo běžný provoz podniku, má zaměstnavatel samozřejmě právo zasáhnout. Kdyby o samoplánování měla zájem jen malá skupina zaměstnanců, není problém ho kombinovat se standardním skupinovým plánováním směn.

Přibývá zaměstnanců, kterým nevyhovuje pracovat v klasickém směnovém systému, kde všichni pracují stejný počet hodin ve stále se opakujícím směnovém cyklu několika týdnů, ale bez jakékoli možnosti ovlivnit svou pracovní dobu. Takové pracovní nasazení neprospívá jejich osobnímu životu, ale ani zdraví. Negativní dopad to má i na zaměstnavatele, který musí řešit nespokojenost zaměstnanců, časté požadavky na změny ve směnách a vysokou fluktuaci. Čím dál více firem proto zjišťuje, že nechat zaměstnance, aby spolurozhodovali o své pracovní době, je oboustranně výhodné.      

O společnosti Déhora

Mezinárodní poradenská skupina Déhora je největší evropská společnost zabývající se plánováním a řízením pracovních sil ve společnostech se směnným režimem práce. Již od roku 1987 nabízí odborné znalosti organizacím ve všech sektorech ekonomiky a podílí se tak na zvyšování efektivity jejich podnikání. Díky praktickým zkušenostem z prostředí firem i rozsáhlým výzkumům a analýzám, které provádí, dokáže poskytnout klientům komplexní služby z oblasti plánování práce a lidského kapitálu včetně poradenství, školení a zavádění softwarových řešení. V současné době má Déhora pobočky v Nizozemsku, Belgii, Polsku, Spojených arabských emirátech a v České republice a pomáhá stovkám společností po celé Evropě téměř v každém odvětví od výroby a zpracovatelského průmyslu přes zdravotnictví, služby, logistiku až po státní správu. Mezi její významné klienty patří například firmy British American Tobaco, Audi, Nestlé, Siemens, Miele, Electrolux, Coca-Cola, Eindhoven Airport, Amsterdam Airport, Polish Airlines nebo Nizozemská a Belgická policie. 

Více informací o společnosti Déhora se dozvíte na webu www.dehora.cz nebo Facebooku.