Umělá inteligence se stále více používá jako nástroj k zabránění šíření COVID-19 mezi zaměstnanci

Společnost Déhora se podílela na vývoji nového softwaru AI4HR, který dokáže prostřednictvím několika modulů předvídat potenciální úrovně nemocí a pomocí analýzy dat tak varuje společnosti před možným nedostatkem zaměstnanců.

Continue reading „Umělá inteligence se stále více používá jako nástroj k zabránění šíření COVID-19 mezi zaměstnanci“

Zavedením konta pracovní doby se firmy mohou vyhnout propouštění

Kolísající objem práce způsobený pandemií může řada firem vyřešit zavedením tzv. konta pracovní doby. Zaměstnancům přidělí jen takový objem práce, který odpovídá momentální potřebě a poptávce. Zaměstnanci mají jistotu stálého příjmu a nemusí se bát, že o své pracovní místo přijdou. Continue reading „Zavedením konta pracovní doby se firmy mohou vyhnout propouštění“

Tipy pro společnosti, které řeší změny v plánování pracovních sil v důsledku koronaviru

Řada společností se nyní potýká se zvýšenou, nebo naopak nedostatečnou poptávkou, což má dopad na pracovní vytíženost zaměstnanců. Déhora nabízí několik doporučení, jak mohou tyto firmy zvýšit provozní flexibilitu a ušetřit náklady.    Continue reading „Tipy pro společnosti, které řeší změny v plánování pracovních sil v důsledku koronaviru“

Práce z domu jako nevyhnutelnost v době koronaviru? Příležitost k zamyšlení nad flexibilitou vaší organizace

Mnoho zaměstnanců je momentálně kvůli pandemii odkázaných na práci z domova. Řada firem tak čelí nové zkušenosti. Umožnit zaměstnancům vykonávat svou práci z domova prověří nejen schopnost flexibility firem, ale i to, zda dokážou předvídat a reagovat na náhlé změny efektivně.

Continue reading „Práce z domu jako nevyhnutelnost v době koronaviru? Příležitost k zamyšlení nad flexibilitou vaší organizace“

Samoplánování je oboustranně výhodný benefit

Možnost spolurozhodovat o rozvržení pracovní doby je benefit, který může firmám vyřešit problémy s vysokou fluktuací a nedostatkem lidí na trhu práce. Díky konceptu samoplánování lze flexibilitu nabídnout i zaměstnancům pracujícím ve směnných provozech. Vlastní nastavení směn jim pomůže s lepší organizací osobního života a zaměstnavatel zároveň získá prostor pro efektivnější využití pracovních sil. Continue reading „Samoplánování je oboustranně výhodný benefit“

Trans lidé mohou v práci a kariéře čelit komplikacím a nepochopení. Diverzita v pracovním kolektivu přitom pro firmy znamená ekonomický přínos

Průzkum spolku Transparent se zabývá postavením trans lidí v České republice. Poprvé v rámci uceleného výzkumného šetření dostali slovo samotní trans lidé. Výsledky tohoto průzkumu tak pomáhají objektivně identifikovat jejich opravdové potřeby a může být v mnohém inspirativní pro odbornou i laickou veřejnost. Aktivity spolku Transparent proto podporuje i společnost Déhora, která pomáhá svým klientům uvědomovat si potenciál různorodých týmů. Continue reading „Trans lidé mohou v práci a kariéře čelit komplikacím a nepochopení. Diverzita v pracovním kolektivu přitom pro firmy znamená ekonomický přínos“

HR trendem 21. století jsou nástroje pro správné plánování směn, o kterých nemají firmy tušení

Zaměstnavatelé si uvědomují, že správné plánování směn může zvýšit produktivitu firmy a zajistit spokojené zaměstnance. Najít ideální směnný model, který by vyhovoval oběma stranám, je však často obtížné. Program RRPA umí odhalit, kde dělá zaměstnavatel chybu. Continue reading „HR trendem 21. století jsou nástroje pro správné plánování směn, o kterých nemají firmy tušení“

Jak přežít noční směnu

Praha 18. června 2019 – Není žádnou novinkou, že práce na směny neprospívá našemu zdraví ani psychice, zvláště pokud nám zaměstnavatel plánuje směny bez ohledu na naše potřeby, ať už fyzické, nebo sociální. Největší zátěž představují pro organismus noční směny, které výrazně narušují přirozený biorytmus lidského těla. To, že noční směny nepatří mezi zaměstnanci k nejoblíbenějším, potvrdil i průzkum společnosti Déhora. Podle něj 26 % zaměstnanců považuje noční za největší zlo práce na směny. Shodl se na tom stejný počet mužů i žen. Když se k tomu přidá špatné řazení směn a několik nočních za sebou, můžeme si zadělat na mnoho zdravotních komplikací. Existují však způsoby, jak své tělo na práci v nočních hodinách optimálně připravit a tyto následky zmírnit.    Continue reading „Jak přežít noční směnu“