DXC Technology digitalizovala Fondsdepot Bank a vytvořila robotického finančního poradce.

/Praha 11. března 2020/ – Společnost DXC Technology zajistila pro Fondsdepot Bank, která pod tíhou nových předpisů a technologií ztrácela nejen v oblasti fintech konkurenční výhodu, rozsáhlou digitalizaci procesů. V jejím rámci zmodernizovala back-end podnikové procesy a funkce regulačního výkaznictví, vyvinula robotického finančního poradce a umožnila zásadní snížení počtu pracovníků.

Banka Fondsdepot, která je vlastněna společností DXC Technology, není tradiční spotřebitelská banka. Jako jeden z největších německých nezávislých fondů se orientuje na správu retailových investičních účtů, či outsourcing obchodních procesů pro banky, pojišťovny a investiční společnosti. 

Prvním cílem digitalizace banky bylo opustit manuální systém regulačních výkazů založený na excelovských tabulkách. Ten totiž nebyl schopen déle udržet krok s novými požadavky na regulační výkaznictví a předpisy o ochraně údajů, které vstoupily v celé Evropě v platnost. Odborníci z DXC vyřešili tento problém implementací cloudového regulačního reportingu. „Výhodou pro klienta je, že DXC tímto krokem přebírá odpovědnost za infrastrukturu, klientovi poskytuje vyškolený personál a zajišťuje funkce obchodního procesu. Přitom dodržuje nejpřísnější bezpečnostní standardy, nasazuje nejpokročilejší digitální obchodní procesy a používá standardizované šablony, takže novým předpisům je možné rychle se přizpůsobit,“ říká k digitalizaci Bedřich Max Luft, ředitel DXC Technology pro Českou republiku a dodává: „Výsledky jsou výborné a regulační výkaznictví je nyní téměř ze sta procent automatizované. Fyzicky už je jen potřeba zkontrolovat a schválit závěrečnou zprávu. Bance to umožnilo snížit stav personálu na určitých pozicích o 90 procent.“

Bance proces usnadnil reagovat na nové předpisy a aplikovat je. Navíc, díky implementaci platformy tzv. datového skladu, může nyní lépe analyzovat finanční výkonnost i trendy na trhu. To jí do budoucna pomůže k lepším obchodním rozhodnutím. 

Plně digitální onboarding

Digitální transformace také zlepšila postavení klientů a zvýšila orientaci na jejich potřeby. Zaměření na zákazníka vedlo banku i ke změně procesu jejich přijímání. Před digitalizací trvalo celé dva dny, než byl novému klientovi aktivován jeho účet. Nově funguje onboarding prakticky okamžitě – systém disponuje vícekanálovou službu, ke které lze přistupovat kdekoli a z jakéhokoli zařízení. Dále také zajišťuje, aby uživatelské rozhraní bylo jednoduché a intuitivní. V neposlední řadě klientům poskytuje zabezpečení nejvyšší úrovně.

Původní systém byl ze své podstaty poměrně složitý, takže bylo nutné přizpůsobit stávající a budoucí režimy osobní identifikace. Tedy například elektronické ID nebo aplikace pro identifikaci videa, které zákazníkům umožňují navázat spojení se zaměstnancem call centra. Rovněž byly urychleny back-end systémy a zákazníci tak mají z banky přímé a okamžité reakce.

Automatický finanční poradce

Požadavky na nejmodernější způsoby poskytování služeb zákazníkům vyvolaly myšlenku na vytvoření finančního poradce jako robota. Tedy služby na digitální platformě a přidružené vrstvě API, vytvořené společností DXC. Funguje na principu zákaznického dotazníku týkajícího se finančních cílů, investičního horizontu a tolerance k rizikům. Pokročilé algoritmy a finanční modely na jeho základě doporučí zákazníkovi produkt libovolného portfolia. Pokud se zákazník rozhodne pokračovat s konkrétní investicí, robotický poradce dál sleduje a vyhodnocuje nastavenou strategii. Zaměstnanci na pozicích poradců nebyli z procesu plně vyloučeni, Fondsdepot Bank zvolila hybridní přístup, v němž robot doplňuje práci člověka. 

O společnosti DXC

DXC Technology (NYSE:DXC) je globální lídr v kategorii technologicky nezávislých poskytovatelů komplexních IT služeb. Pomáhá klientům benefitovat ze změny, kterou přináší digitální transformace. Společnost vznikla fúzí firem CSC a divize Enterprise Services společnosti Hewlett Packard Enterprise. DXC se stará o téměř 6 000 klientů z privátního i veřejného sektoru ve více než 70 zemích. Díky technologické nezávislosti, talentovaným zaměstnancům a rozsáhlé partnerské síti DXC Technology dodává výkonné IT řešení a služby nové generace. DXC Technology je považována za jednu z nejvíce společensky odpovědných firem. Pro více informací navštivte www.dxc.technology

Označeno tagem