Monitorovací zpráva 3/2020

Praha, 19. března 2020 – ČTÚ dnes vydal pravidelnou monitorovací zprávu, která se zabývá detaily veřejné konzultace k připravovanému výběrovému řízení na kmitočty pro sítě 5G. Týká se kmitočtů v rozsahu 2×30 MHz v pásmu 700 MHz, které byly uvolněny přechodem digitálního televizního vysílání na nový a efektivnější standard DVB-T2, a kmitočtů v rozsahu 2×160 MHz v pásmu 3,5 GHz.

Cílem výběrového řízení, které proběhne formou aukce, je přivést na tuzemský trh další nové poskytovatele, kteří by mohli konkurovat těm současným a dokázali přinést snížení cen a zlepšení dostupnosti mobilních služeb, zejména pak těch datových. Současně jsou nové podmínky aukce navrženy tak, aby pro takovéto zájemce nebyly odrazující, ale naopak motivující. 

Součástí aukce naopak nebudou kmitočty v rozsahu 2 x 40 MHz v pásmu 3,5 GHz (z celkového objemu 2 x 200 MHz, které jsou v tomto pásmu k dispozici). Po vzoru Německa zůstanou tyto kmitočty vyhrazené pro využití v rámci Průmyslu 4.0 (například pro řízení výroby
v průmyslových areálech), a ČTÚ je bude přidělovat formou individuálních oprávnění konkrétním žadatelům z oblasti průmyslu, kteří je budou využívat pro svou vlastní potřebu (nikoli pro poskytování veřejně dostupných služeb). 

Veřejná konzultace k návrhu nových podmínek aukce byla zahájena 16. března a potrvá jeden měsíc. Plné znění navrhovaných podmínek lze nalézt na webu ČTÚ zde.

Monitorovací zpráva také informuje o nových lhůtách pro přenos telefonních čísel, které upravuje novela zákona o elektronických komunikacích, účinná od 1. dubna, včetně konkrétních příkladů aplikace těchto lhůt. Dále monitorovací zpráva přináší pravidelnou statistiku kontrolní činnosti, zahájených správních řízení a vydaných rozhodnutí nebo článek o dodržování podmínek nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, které stanovuje pravidla týkající se přístupu k otevřenému internetu.

Březnová monitorovací zpráva je přístupná na obvyklém místě na internetových stránkách ČTÚ zde.