Půjčky konsolidují hlavně ženy, sloučené úvěry pak průměrně splácejí 7 let

Praha, 25. března 2020 – Mezi Čechy roste obliba splácení více úvěrů současně. Stále častěji se přitom jedná o půjčky určené na splácení těch předchozích, což také bývá vstupní branou do dluhové pasti. Té se dá předejít konsolidací půjček, kterou podle údajů srovnávacího portálu Ušetřeno.cz vyhledávají více ženy než muži. Vyhodnocení dat o návštěvnících tohoto portálu ukázalo, že Češi si berou úvěr v průměrné výši 265 000 Kč a splácejí ho 5 let, u konsolidace je průměrná částka o 150 000 Kč vyšší a délka splácení o 2 roky delší. Největší zájem o půjčky a konsolidace projevují obyvatelé Prahy a Jihomoravského kraje. Naopak nejméně si půjčují a konsolidují lidé na Karlovarsku.

Z aktuálního rozboru dat srovnávacího portálu Ušetřeno.cz vyplývá, že povědomí o možnosti sloučit více úvěrů do jednoho pozvolna roste napříč celou Českou republikou. K vyhodnocení byly použity údaje o 11 000 návštěvníků tohoto portálu, jehož prostřednictvím si zažádali o půjčku nebo konsolidaci u bank a úvěrových společností v období 1. 12. 2019 – 29. 2. 2020.

Z hlediska pohlaví žadatelů se ukazuje, že muži si pořizují spíše samostatné úvěry (M 53 %, Ž 47 %), zatímco ženy upřednostňují konsolidace, tj. sloučení úvěrů (Ž 55 %, M 45 %). „Ženy bývají obecně trpělivější a důslednější než muži, kterým ne vždy vyhovuje řešit administrativu spojenou se sloučením půjček,“ vysvětluje Daniel Gorol, finanční analytik portálu Ušetřeno.cz. 

Pokud jde o věk žadatelů, rozbor dat přinesl zajímavé zjištění. Největší zájem o úvěr (39 %) a konsolidace (44 %) projevují mladí ve věku 25-34 let. „Mladá generace začíná vnímat úvěry jako běžnou součást života, do karet jí navíc hraje fakt, že banky dnes díky moderním technologiím nabízejí snadné a pohodlné vyřízení odkudkoli, což právě mladí často vyžadují,“ komentuje výsledky Daniel Gorol. Druhou největší skupinu pak tvoří žadatelé o úvěr (22 %) a konsolidace (21 %) ve věkové skupině 35-44. 

Z údajů o návštěvnících portálu také vyplynulo, že většina žadatelů preferuje co největší délku splácení, což je 10 let. Reálně však získají úvěr nejčastěji na 5 let, u konsolidace je pak průměrná délka splácení 7 let.   

Průměrná výše úvěru činí 265 000 Kč, v případě konsolidace úvěrů je celková průměrná částka 412 000 Kč, což je o téměř 150 000 Kč více.  

Tyto částky se samozřejmě liší podle jednotlivých regionů, nicméně rozdíly nejsou až tak výrazné. Nejvyšší průměrný úvěr, 277 000 Kč, splácejí lidé na Vysočině, hned za nimi je Praha s 275 000 Kč. Naproti tomu nejnižší průměrnou výši úvěru najdeme v Olomouckém kraji,  240 000 Kč, což je o 13 % méně než na zmíněné Vysočině. Konsolidace jsou nejčastěji volbou Pražanů, kteří také splácejí nejvyšší průměrnou částku, a to 434 000 Kč. Hned druhou nejvyšší, 417 000 Kč, pak za konsolidaci půjček dávají lidé v Pardubickém kraji. Naopak nejnižší průměrná částka je v kraji Libereckém, 353 000 Kč. To je o celých 20 % méně než v Praze. 

Analýza dat o návštěvnících portálu Ušetřeno.cz dále ukázala, že největší zájem o úvěr mají žadatelé z Prahy (36 %) a Jihomoravského kraje (11 %), zatímco na Karlovarsku je zájem nejnižší (1,8 %). Velmi podobně je tomu i v případě konsolidací, o které je zájem Pražanů ještě vyšší (40 %). „Důvodem může být přístup Pražanů k půjčování peněz. Obvykle jsou otevřenější úvěrovým produktům více než obyvatelé ostatních regionů,“ říká Daniel Gorol. Stejný zájem jako o půjčky projevují o konsolidace lidé v Jihomoravském (10 %) a Karlovarském kraji (2 %). 

Podle nedávné studie České bankovní asociace se oproti loňskému roku zvýšil počet lidí, kteří splácejí předchozí půjčku novou půjčkou. Zároveň platí, že čím nižší má dlužník vzdělání, tím vyšší má počet splátek. Sloučit více půjček do jedné, a snížit tak výši měsíčních splátek, je výhodné a praktické, nicméně ke konsolidaci se zatím častěji odhodlají spíše lidé s vyšším vzděláním. Dobrou zprávou ale je, že povědomí o této možnosti, jak řešit přeúvěrovanost, u Čechů pozvolna roste. 

Ušetřeno.cz je největší nezávislý online srovnávač poskytovatelů služeb pro domácnosti v ČR. Nabízí bezplatné srovnání produktů více než 100 společností z energetiky, telekomunikací, financí a pojištění. Současně zákazníkům pomáhá se sjednáváním smluv od začátku až do konce. Společnost Ušetřeno.cz působí na trhu od roku 2010 a jejích služeb dosud využilo přes 4,2 milionu klientů. Ti s různými dodavateli uzavřeli přes 159 tisíc smluv a změnou dodavatele energií ušetřili bezmála 320 milionů korun. Portál Ušetřeno.cz přináší ve svém online Magazínu novinky z různých oborů a také užitečné tipy, jak snížit rodinné výdaje. Nově jej doplňuje Rádce, který čtenářům nabízí odpovědi na nejrůznější otázky praktického života. Ušetřeno.cz je také od října 2019 partnerem Světlušky, charitativního projektu na pomoc nevidomým a slabozrakým.