Poštovní datové zprávy jsou za stavu nouze zdarma. I ke komerční komunikaci.

Faktury, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty si nyní můžete posílat  přes datovou schránku bezplatně i se svými obchodními partnery.

Praha 26. března 2020 – Nejen s úřady, ale už i s komerčními subjekty mohou uživatelé datových schránek komunikovat naprosto bezplatně. Posílání poštovních datových zpráv, které jsou elektronickou obdobou doporučeného dopisu, se dosud při komunikaci mezi firmami zpoplatňovalo. Na základě usnesení vlády 123/2020 se veškeré platby za poštovní datové zprávy od 23. března až do odvolání ruší. Vláda tak chce předejít zbytečným cestám firemních zaměstnanců na pošty a ulehčit poštovním doručovatelům v době celostátní karantény.

„Poštovní datová zpráva je v podstatě elektronickou alternativou listovní zásilky, jejíž odeslání a doručení se obejde bez jakéhokoli fyzického kontaktu s dalšími lidmi. Eliminuje tak jakékoli riziko nákazy novým typem koronaviru,“ říká Martin Vondrouš, expert pro zavádění nových technologií ze společnosti Software602, která zajišťuje bezproblémový provoz ISDS. Prostřednictvím datových schránek tak je možné bezplatně zasílat faktury, smlouvy, objednávky, ale i různá potvrzení a další dokumenty, u nichž je třeba ověřit identitu odesílatele.

Vzájemná komunikace mezi právnickými, podnikajícími fyzickými a fyzickými osobami byla dosud, na rozdíl od komunikace s úřady, zpoplatněná. Uživatelé datových schránek, kteří mají podepsanou smlouvu s Českou poštou a hradí zasílání poštovních datových zpráv zpětně za daný měsíc na základě vystavené faktury, nebudou mít tuto službu od 23. března do odvolání fakturovanou. Ti, kteří nemají s Českou poštou smlouvu ani kredit v datové schránce, který by jim umožňoval odesílat poštovní datové zprávy jiným příjemcům než úřadům, je nyní mohou odesílat zdarma bez nutnosti aktivace služby.

Pokud ještě datovou schránku nemáte, můžete si ji zřídit bezkontaktně na webu mojedatovaschranka.cz. Potřebujete k tomu pouze aktivovanou eObčanku. Všem datovým schránkám se kvůli zrušení plateb za poštovní datové zprávy automaticky navýší kredit na 0,01 Kč, protože s nulovým kreditem není možné tyto zprávy zasílat jiným subjektům než úřadům. 

O společnosti Software602

Software602, a.s. je českou společností, která se od roku 1991 zabývá vývojem software. Původně se specializovala na kancelářský software, stojí za legendárním textovým editorem T602. Později se zaměřila na projekty v oblasti digitalizace státní správy, kde je součástí týmů u projektů Czech POINT a Datových schránek. Získané znalosti přetavila do platforem na řešení digitalizace formulářů pro Portály a Paperless agendy a řešení digitalizace dokumentů, podpisů a jejich archivaci s dlouhodobým právním účinkem napříč členskými státy EU. Společnost je evropským kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru podle Nařízení eIDAS. Číslo 602 v názvu společnosti je odkazem na pořadové číslo základní organizace Svazarmu, která jako první začala šířit textový editor T602. Více na http://www.linkedin.com/company/software602/.