Tomáš Lébl, analytik skupiny AXA ČR a SR: Dopady COVID-19 limitují efektivitu snižování sazeb ČNB

V reakci na vládní opatření proti nekontrolovanému šíření koronavirové nákazy a jejich dopad na české hospodářství se Česká národní banka zřejmě inspirovala u amerického Federálního rezervního systému. Bankovní rada ČNB totiž v úvodu března, jen pár dní po amerických centrálních bankéřích, během mimořádného zasedání taktéž snížila svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu. V dalším snižování byli čeští centrální bankéři trochu trpělivější, když na rozdíl od svých amerických kolegů alespoň vyčkali na řádné zasedání. 

Nicméně i na něm bankovní rada srazila reposazbu ještě hlouběji. Konkrétně o tři čtvrtě procentního bodu na rovné jedno procento. Oproti nejvlivnější centrální bance světa má ČNB stále prostor svou měnovou politiku uvolňovat prostřednictvím dalšího snižování úrokových sazeb, aniž by je musela jako například ECB srazit do teritoria záporných čísel. 

Poněkud nestandardní charakter současné krize však limituje podpůrný dopad nižších úrokových sazeb do reálné ekonomiky. Pouze málo podniků, kterým se s přibývajícími dny karantény prohlubují ztráty, totiž bude v současné situaci usilovat o levnější úvěr na rozšíření své výroby. Navíc spolu se zhoršující se finanční situací firem se nemusí bankám chtít nové nižší úrokové sazby přímo reflektovat kvůli rostoucímu riziku.

Na řadu tak musí přijít stát, který se prostřednictvím kombinace přímé finanční podpory a záruk snaží, aby se v případě odeznění virové pandemie mohlo hospodářství co možná nejrychleji postavit zpět na vlastní nohy. Taková opatření postupně přijímaná napříč jednotlivými zeměmi včetně České republiky jsou však nákladná a „vychrlení“ obrovského objemu státních dluhopisů by zřejmě podstatně prodražilo správu rostoucího státního dluhu. 

Česká vláda se tak i po prvotním neúspěchu snaží narychlo prosadit rozvolnění zákonných okovů, kterými je nyní ČNB sevřena. To by mělo tuzemské měnové autoritě umožnit po vzoru předních centrálních bank, jako jsou Fed či ECB, zahájit nákupy státních dluhopisů s dlouhou splatností, tedy proces známý jako kvantitativní uvolňování. Užší koordinace politik vlády a centrální banky může podpořit efektivitu zásahu v případě krize, zároveň však přináší zvýšené nebezpečí zneužití měnových nástrojů k politickým, nikoliv však měnově politickým cílům. 

O SKUPINĚ AXA

Skupina AXA je světovým lídrem v oblasti pojištění a správy majetku. Více než 171 000 zaměstnanců pečuje o 105 milionů klientů v 63 zemích celého světa. V Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) byly výnosy skupiny za rok 2018 oceněny na částku 102,9 miliard EUR, podkladové výnosy na 6,2 miliard EUR. K 31. prosinci 2018 spravovala skupina AXA aktiva ve výši 1 424 miliardy EUR.
Akcie AXA jsou registrovány na hlavním trhu burzy Euronext Paris pod symbolem CS (ISN FR 0000120628 – Bloomberg: CS FP – Reuters: AXAF.PA). Ve formě ADS (American Depositary Share) jsou akcie AXA kótovány na platformě OTCQX pod symbolem AXAHY.
Skupina AXA je zahrnuta do nejvýznamnějších mezinárodních indexů SRI, jako jsou Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakládajícím členem Finanční iniciativy OSN (UNEP FI), Principů udržitelného pojištění OSN (PSI) a signatářem Zásad odpovědných investic OSN.
Skupina AXA v České republice a na Slovensku poskytuje produkty a služby v oblasti životního a neživotního pojištění, důchodového zabezpečení a investičních podílových fondů. Má 1,5 milionů klientů, 523 zaměstnanců a spravuje aktiva ve výši 5,3 miliardy eur.
Tato tisková zpráva a informace byla zveřejněna společností AXA podle článku L. 451-1-2 francouzského Peněžního a finančního zákoníku a články 222-1 a násl. Obecná nařízení pro finančníky společnosti Autorité des marchés jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny AXA (www.axa.com).
TATO TISKOVÁ ZPRÁVA JE K DISPOZICI TAKÉ NA WEBOVÝCH STRÁNÁCH WWW.AXA.CZ

 

 

Označeno tagem