Průzkum: Až 85 % Čechů považuje svou banku za inovativní, 72 % spotřebitelů důvěřuje mobilnímu bankovnictví

Inovační společnost IdeaSense zjišťovala, jaké postoje zaujímají Češi k bankovnímu sektoru a nakolik jim vyhovují nové platební metody. Většina z nich (85 %) vnímá svou banku jako moderní instituci a až 72 % obyvatel využívá možnost online/mobilního bankovnictví. Větší nedůvěru mají lidé k digitálním peněženkám, platbu přes Apple Pay používá jen 6 % Čechů a u Android Pay je to pak 11 %.

2020-05-12 13_57_48-Window.png

Bankovnictví patří dlouhodobě mezi oblasti, které své služby permanentně inovují, a banky do svých služeb rychle zařazují nejmodernější technologie. Banku svého výběru považuje za inovativní až 85 % Čechů. Opačný názor má pouze 8 % spotřebitelů, 7 % z nich se k otázce nevyjádřilo. Smýšlení Čechů je však různorodé co se týče nejnovějších mobilních platebních aplikací. 14 % z nich uvedlo, že jim aplikace zjednodušují život a vnímají je kladně. Stejná část populace (14 %) v tato řešení nemá důvěru a dává přednost tradiční bance. Desetina (11 %) je vůči novým platebním aplikacím a řešením skeptická. Poměrně velká část lidí  (61 %) o těchto aplikacích nic neví. 

Lidé vkládají důvěrů v mobilní bankovnictví, ale digitální peněženky tolik nevyužívají

Téměř tři čtvrtiny obyvatelstva (72 %) však důvěřují mobilnímu bankovnictví. Tento postoj je nejsilnější ve věkové kategorii 18-24 let (82 %), naopak nejslabší mezi obyvateli, kteří překročili věkovou hranici 55 let (56 %). V kategorii mezi 25. a 34. rokem života vkládá v mobilní bankovnictví důvěru 80 % Čechů. Ve skupině  35-44 let se číslo pohybuje okolo 76 % a v kategorii mezi 45-54 let nadále klesá, na 71 %. 

IdeaSense prozkoumala také návyk českých obyvatel používat digitální peněženku. Pouze 6 % Čechů aktivně využívá Apple Pay, u Android Pay je číslo vyšší (11 %). Malé procento spotřebitelů uvedlo, že by této možnosti využívali rádi, ale jejich banka jim to neumožňuje (2 % u Apple Pay a 3 % u Android Pay). Převážná část (78 %) však nevyužívá ani jeden způsob digitální peněženky a tvrdí, že o tuto modernizaci nemá zájem. 

Názory ohledně fyzického zázemí banky se liší, platba v hotovosti ale začíná být pro Čechy nekomfortní

Více než třetina (36 %) respondentů následně uvedla, že nepovažují osobní kontakt s bankou za důležitý, jelikož preferují řídit si své osobní finance online. 30 % Čechů by bance bez kamenného zázemí nedůvěřovalo a 8 % z nich je z podobného konceptu nervózní, jelikož v nich prostředí banky vyvolává pocit jistoty. V posledním tematickém okruhu IdeaSense zkoumala, jak zákazníci vnímají chvíle, když v podniku nemohou zaplatit kartou. Více než třetina (35 %) tomuto nedostatku nerozumí a v dnešní době by platbu kartou preferovala všude. Čtvrtině (26 %) toto nastavení nevadí, ale je pro ně nekomfortní vyhledávat v blízkosti bankomat, jelikož u sebe většinou nenosí hotovost. 30 % Čechů nosí peníze s sebou a platba v hotovosti pro ně není problém. Asi desetině obyvatel (9 %) je jedno, jakým způsobem na místě zaplatí.

Otázka osobních financí je v jakékoli době pro lidi velice citlivým tématem. Banky představují nedílnou součást našeho života – důvěřujeme jim, ukládáme si do nich své úspory a ony s nimi mohou následně nakládat. Proto je důležité, aby dokázaly svým klientům nabídnout takové služby, které budou odpovídat jejich současným potřebám. Jsme svědky toho, že i bankovní sektor intenzivně inovuje své služby a produkty a bude zajímavé sledovat, jak se tato tendence bude i na základě nových digitálních technologií vyvíjet dále,” komentuje Chief Commercial Officer IdeaSense Lukáš Vynikal.

Průzkum realizovala společnost IdeaSense prostřednictvím vlastního nástroje Ideapoly. Ideapoly je softwarová platforma, která pracuje na bázi prediktivního trhu a kolektivní inteligence. Ve vzorku bylo zahrnuto 2011 respondentů napříč Českou republikou ve věku 18–60 let.

O IdeaSense

Společnost IdeaSense vznikla v roce 2012 a platí za leadera na trhu s inovacemi. Firmám z České republiky i zahraničí dodává inovace produktů, služeb a business modelů prostřednictvím Inovačních farem®. Inovační proces vychází z přístupu Human-centered design, který zajišťuje vývoj inovací přesně cílený na příležitosti na trhu (tzv. Jobs-To-Be-Done) a zároveň na dlouhodobou výnosnost inovací. IdeaSense klientům nabízí mimo jiné také zázemí v kulturní antropologii a behaviorální psychologii, které zajišťují výzkum trhu na vysoké úrovni. V inovačním procesu spolupracuje s členy IdeaSense Advisory Boardu – špičkovými odborníky a osobnostmi, kteří jsou přítomni v každém realizovaném projektu.

Kromě vývoje inovačních řešení společnost pomáhá firmám aktivovat vlastní inovační potenciál skrze školení a nastavení interních inovačních ekosystémů. Poskytuje nástroje pro crowd innovation, tj. zapojení zaměstnanců a zákazníků do inovačního procesu. IdeaSense jako jediná v České republice využívá nejefektivnějších způsobů testování tržního potenciálu inovací prostřednictvím prediktivních trhů. Poskytuje kompletní servis v oblasti vývoje inovací, včetně dohledu nad realizací či implementaci inovací skrze dceřiné startupy.