Nezávislý poskytovatel bezpečnostních služeb společnost ERNW shledává kód Huawei 5G Core Network UDG jako kvalitní

Praha, 18. května 2020 – Společnost ERNW, nezávislý poskytoval bezpečnostních IT služeb v Německu, nedávno provedl technickou revizi zdrojového kódu Huawei UDG (Unified Distributed Gateway) v 5G Core sítích. Odborníci ERNW zkontrolovali zdrojový kód pomocí moderních nástrojů a metod a osvědčených postupů, které se v daném oboru používají. Závěrečná zpráva společnosti ERNW shledala, že kvalita zdrojového kódu je dobrým ukazatelem toho, že Huawei zavedl pro UDG výspělý a vhodný proces softwarového inženýrství. Zpráva dokládá, že core sítě 5G od Huawei jsou bezpečné a spolehlivé.

UDG je konvergovaný síťový prvek, který může zpracovávat nejen 5G, ale i tradiční síťové služby. V core sítí 5G může fungovat jako UPF (User Plance Function), což je fundamentální komponent architektury infrastrukturního systému 5G 3GPP. V tradiční síti může fungovat jako obslužná brána a paketová datová síťová brána pro uživatele. ERNW zkontroloval zdrojový kód pro UDG komponenty v belgickém Huawei Cyber Security Transparency Centre. 

Přezkoumaní kódu se týkalo kvality, proces sestavovánía open-source správy životního cyklu komponent. Přezkum dále ukázal komplexitu zdrojového kódu, duplicitní kód byl zřídka přítomen tam, kde to je vhodné. Kontrola procesu sestavování ukázala, že všechny binární soubory jsou kompilovány s bezpečnými možnostmi kompilace a jsou vytvářeny s přijatelnou úrovní binární ekvivalence. Přezkum open-source správy životního cyklu zjistil, že otevřený zdrojový kód, úpravy kódu, jakož i dokumentace a správa záplat jsou všechny přiměřené a splňují moderní standardy. S ohledem na výsledky technického přezkumu je kvalita zdrojového kódu dobrým ukazatelem toho, že Huawei zavedl vyspělý a vhodný proces softwarového inženýrství. 

Socio-ekonomický rozvoj se stává více závislým na technologii 5G, vlády světa proto berou na vědomí, že potenciální hrozby či dopady, stejně jako globální dodavatelské řetězce, musí být pod kontrolou proto, aby se snížila jejich rizika. K udržení kroku s rychlou změnou technologií Huawei aktivně zkoumá své bezpečnostní schopnosti a bude ještě více otevřenější a transparentnější při spolupráci se svými zákazníky, partnery a vládními institucemi. Posun je znatelný právě ve spolupráci se společností ERNW. 

V posledních 30 letech jsou produkty a řešení společnosti Huawei ve více než 170 zemích a regionech světa. V rámci nového technického a bezpečnostního prostředí považuje společnost Huawei budování a implementaci globálního systému zajišťování kybernetické bezpečnosti koncových uživatelů a zákazníků za jednu ze svých klíčových priorit. Huawei bude nadále masivně investovat do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti. Rovněž společnost Huawei posílí svou spolupráci s operátory, průmyslovými partnery a vládami s cílem vybudovat důvěryhodné a zejména kyberbezpečné prostředí pro technologie 5G. 

Závěrečnou zprávu společnosti ERNW najdete zde

O společnosti Huawei 

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům. 

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 194 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

V Evropě Huawei v současné době zaměstnává přes 13 300 zaměstnanců a provozuje dvě hlavní regionální kanceláře a celkem 23 výzkumných a vývojových center. Huawei dosud spustila 230 projektů technické spolupráce s více než 150 univerzitami po celé Evropě.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo speciální microsite https://www.5gvcesku.cz/ a sledujte nás na:

https://twitter.com/Huawei_Cesko

https://www.facebook.com/HuaweiCesko