Expert na daně a rodinné firmy Zenon Folwarczny nastupuje do poradenské sítě BDO

Praha, 2. června 2020 – Mezinárodní poradenská společnost BDO má novou posilu do expertního týmu daňových specialistů. Na pozici partnera nastoupil 1. června 2020 Zenon Folwarczny, uznávaný odborník na české i mezinárodní daně z příjmu právnických osob a také expert na rodinné firmy. V BDO se bude starat o rozvoj služeb zejména pro středně velké společnosti, na které se poradenská síť specializuje. BDO poskytuje též služby z oblasti auditu, účetnictví nebo IT consultingu.

Nástupnictví v rodinných firmách v Česku

Do profesního života Zenona Folwarczného patří daňové poradenství pro vlastníky firem, restrukturalizace podniků, pomoc podnikatelům se změnou obchodních modelů, daňový odpočet na výzkum a vývoj apod.

„Dlouhodobě se zabývám rodinnými firmami, zejména pak strategickými otázkami jako nástupnictví a související agenda – například jen zhruba třetině podnikatelů se podaří předat firmu v rámci své rodiny. Na trhu je zároveň velká poptávka po poradenství při majetkovém plánování a nástrojích pro řízení rodiny a majetku (rodinná rada, ústava atd.),“ říká Zenon Folwarczny, nový partner poradenské sítě BDO.

Vzdělání a koníčky

Zenon Folwarczny vystudoval Vysokou školu ekonomickou ve Varšavě a postgraduální program v mezinárodním daňovém právu (LL.M.) na Vídeňské ekonomické univerzitě, je držitelem diplomu z mezinárodního účetního výkaznictví (DipIFR). Je členem Komory daňových poradců ČR, Sekce daně z příjmů právnických osob a sekce mezinárodního zdanění a cel. Hovoří plynně česky, polsky a anglicky. Před nástupem do BDO pracoval v PwC, kde byl zodpovědný za služby pro privátní klientelu. 

Každý pátý zaměstnanec BDO má profesní certifikát

Poradenská síť BDO zaměstnává v Česku více než 450 odborníků, z toho 32 auditorů zapsaných při Komoře auditorů ČR, 36 daňových poradců zapsaných při Komoře daňových poradců ČR a 6 znalců jmenovaných soudem. „Skoro každý pátý zaměstnanec má důležitý profesní certifikát, což je na poradenském trhu v Česku důležitý klientský benefit. Posílení odborné kapacity a know-how v daňové oblasti nám přinesla lednová fúze s Moore Stephens,“ uzavírá vedoucí partner BDO Miroslav Jandečka.

  Poskytování služeb v rámci mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO („síť BDO“) je koordinováno Brussels Worldwide Services BVBA, společností s ručením omezeným zapsanou v Belgii.
Každá z BDO International Limited (řídící subjekt sítě BDO), Brussels Worldwide Services BVBA a jednotlivých členských firem jsou samostatnými právnickými osobami a nenesou žádnou odpovědnost za jiné takové právnické osoby a jejich činy nebo opomenutí. Nic v úpravách nebo pravidlech sítě BDO nepředstavuje nebo nenaznačuje vztah s agenturou nebo partnerství mezi společnostmi BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA a/nebo jednotlivými členskými firmami sítě BDO.
BDO je obchodní název pro síť BDO a pro každou z členských firem BDO.
Příjmy z poplatků členských firem v síti BDO, včetně členů jejich exkluzivních aliancí, činily v roce 2019 celkem 9,6 miliard USD. Tyto účetní, daňové a poradenské firmy poskytují odborné služby prostřednictvím 88 120 odborníků z 1809 kanceláří ve 167 zemích.
BDO v České republice

BDO se zaměřuje na poskytování služeb veřejným i soukromým organizacím a osobám, jež za nimi stojí, a nabízí širokou škálu auditorských, účetních, daňových a poradenských služeb. Na českém trhu BDO působí od roku 1991.

Se svými více než 450 zaměstnanci a dlouholetou praxí se řadí k předním společnostem s tímto zaměřením u nás. Jedinečnost BDO spočívá v kombinaci silného zázemí mezinárodní sítě a individuálního přístupu ke klientům z několika kanceláří napříč Českou republikou.

 

Označeno tagem