Nájemce bytu může mít od července ve smlouvě pokutu, doposud to nešlo

Praha, 9. června 2020 – Novela Občanského zákoníku, která začne platit již od července, přináší řadu změn týkajících se bydlení. Například dosud nebylo možné sjednat mezi pronajímatelem a nájemcem bytu smluvní pokutu – pokud ve smlouvě byla, vůbec se k ní nemohlo přihlížet, upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. Nově bude sjednání smluvní pokuty umožněno v maximální výši trojnásobku měsíčního nájemného, což pomůže lépe právně ochránit majetek vlastníků nemovitostí.

„Pokutu doposud sjednat ve smlouvách nešlo, protože zákonodárci chtěli chránit nájemce jako slabší smluvní stranu před sankcemi za neplnění povinností, měl je stanovit jen zákon. Pokud byla smluvní pokuta sjednána, jednalo se o tzv. zdánlivé právní jednání a vůbec se k ní nepřihlíželo, jako by ve smlouvě vůbec nebyla,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. 

Pronajímatel tak doposud mohl ve smlouvě s nájemcem sjednat pouze nájemné, zálohy nebo náklady na služby a jistotu. Cílem nového ustanovení je motivovat nájemce k plnění jeho povinností a zajistit pronajímateli smluvní pokutou paušalizovanou náhradu škody. Limitem pro výši smluvní pokuty a zároveň poskytnuté jistoty je trojnásobek měsíčního nájemného. Je tak možné kombinovat sjednání jistoty a smluvní pokuty, ale v souhrnu nesmí převýšit právě trojnásobek měsíčního nájmu.

O Právní Ochrana Majetku – P. O. M.:

Právní ochrana majetku je speciální produkt určený vlastníkům nemovitostí, veřejně registrovaných věcí (kam patří například veterány, jachty, letadla nebo podíly ve společnostech) a cenných předmětů, kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu okolí a vyvarovat se konfliktním a nákladným přechodům majetku v rámci dědictví, majetkových ztrát v případě rozvodu, možným podvodům, závisti či škodám z pouhých nedopatření. Více informací na www.pravniochranamajetku.eu.

O AK Polverini Strnad:

Advokátní kancelář Polverini Strnad funguje na trhu téměř 20 let. Po celou dobu své existence usnadňuje svým klientům podnikání a nabízí komplexní business řešení včetně nadstandardních služeb – jako jsou například záruky na smlouvy, upozornění na závazné termíny nebo přípravy jednoduchých obchodních shrnutí právních dokumentů. Kancelář působí v Praze, Římě, Brně a Bratislavě. Jejími zakladateli jsou Pavel Strnad a Giampaolo Polverini. Více informací na www.ak-ps.eu.