Vyloučení Huawei z budování 5G infrastruktury by Evropu stálo desítky miliard eur. Studie Oxford Economics předpovídá masivní finanční ztráty pro Českou republiku.

Praha, 1. července – Náklady v hodnotě 3 miliard eur ročně a celkový pokles HDP o 40 miliard eur do roku 2035 hrozí evropským zemím v případě, že se rozhodnou vyloučit společnost Huawei z částí evropských sítí. Česká republika by ve stejném časovém období zaznamenala pokles HDP ve výši 400 milionů eur. To jsou některé ze závěrů nové studie „Omezení hospodářské soutěže v oblasti síťových zařízeních 5G napříč Evropou“ publikované společností Oxford Economics, jejíž vypracování si zadala společnost Huawei. Vyloučení Huawei a s ním spojené zpoždění v zavádění 5G sítí by vedle snížení hospodářského růstu též vedlo ke zpomalení technologických inovací.

Hlavními hráči na evropském trhu s 5G technologiemi jsou v současné době společnosti Ericsson, Huawei a Nokia. Zatímco ostatním nejsou kladeny větší překážky, Huawei stojí uprostřed geopolitického boje. V době dokončení studie (červen 2020) většina evropských zemí stále zvažovala, zda-li umožní participaci společnosti Huawei v rámci budování národní 5G infrastruktury. Studie vypracovala pro každou ze 31 zkoumaných evropských zemí tři scénáře pro posuzování ekonomických předpovědí, přičemž referenčním východiskem je vždy tzv. „střední“ scénář. Ten dle aktuálně dostupných informací odráží nejvíce pravděpodobné předpoklady růstu. Dle tohoto scénáře by omezení dodavatele Huawei vedlo k nárůstu ceny o 19 %. Například v případě Islandu to znamená navýšení nákladů o 3 miliony eur. V Německu se však jedná již o 479 milionů eur ročně. 

„Omezením hospodářské soutěže obecně dochází k nárůstu cen. Vyřazení společnosti Huawei z možnosti podílet se na zavádění 5G v Evropě by tedy nejen dramaticky zvýšilo náklady, zároveň by i výrazně zpomalilo celý proces implementace. Výsledkem bude zpomalení technologického růstu a inovací, nižší příjmy domácností a pomalejší zotavení z očekávané recese vzhledem k promarněným příležitostem, které by mohly mít značný pozitivní dopad na ekonomiky jednotlivých států,“ říká Tomáš Kolder, tiskový mluvčí korporátní divize Huawei. 

Analytici Oxford Economics uvedli, že implementace 5G technologií je již nyní nevyhnutelně ohrožena zpožděním vzhledem k pandemií vyvolanému zpomalení hospodářského růstu a všeobecné nejistotě, kvůli kterým někteří operátoři snižují své investice do infrastruktury. Zpomalení zavádění sítí páté generace má reálný dopad na to, do jaké míry lze příležitosti vytvořené novými technologiemi realizovat.

Ekonomické následky pandemie pocítí i Česká republika. V souvislosti s recesí a následným oživením by konkurenceschopný trh s infrastrukturou 5G pomohl zvýšit zisky z technologických inovací a podpořit ekonomiku v České republice. Technologie 5G a s nimi související služby by stimulovaly ekonomickou aktivitu v hodnotě 4 miliard eur v HDP a vytvořily by okolo 143 tisíc pracovních míst. 

„Studie Oxford Economics vedle možných benefitů uvádí i negativní dopady spojené s případným omezením hospodářské soutěže a vyřazením některého z dodavatelů technologií. Ty by s sebou mohly nést náklady v hodnotě 57 milionů eur ročně v průběhu následujícího desetiletí. Podobná omezení mohou významně zpomalit ekonomický růst po období patnácti let, přičemž studie odhaduje pokles HDP v roce 2035 o 400 milionů eur,“ komentuje Tomáš Kolder.  

Digitální infrastruktura má důležitý podíl na udržení chodu ekonomiky zejména v době, kdy se evropské země potýkají s hospodářskými následky pandemie viru Covid-19. Rychlost připojení, kterou technologie 5G nabízí, a s ní spojené nové příležitosti napříč odvětvími jsou klíčové pro zvýšení produktivity, která koronavirovou pandemií tolik utrpěla. Telekomunikační sítě byly schopny i v období té největší krize udržet v běhu zdravotnické systémy, vzdělávání a byznys, spojovaly členy rodiny i přátele. Nasazení 5G technologií může tento proces nejen zkvalitnit, ale zejména pomoci stimulovat krátkodobé hospodářské oživení.

Kompletní studii naleznete zde.  

O společnosti Huawei 

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům. 

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 194 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

V Evropě Huawei v současné době zaměstnává přes 13 300 zaměstnanců a provozuje dvě hlavní regionální kanceláře a celkem 23 výzkumných a vývojových center. Huawei dosud spustila 230 projektů technické spolupráce s více než 150 univerzitami po celé Evropě.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo speciální microsite https://www.5gvcesku.cz/
a sledujte nás na:

https://twitter.com/Huawei_Cesko

https://www.facebook.com/HuaweiCesko