Mastercard spolupracuje s předními finančními společnostmi na dalším posílení bezpečnosti otevřeného bankovnictví

2. července 2020 – Tři významné finanční firmy Aion, DiPocket a Modulr se připojily k programu Open Banking Protect společnosti Mastercard. Jeho účelem je poskytovat firmám spravujícím klientské účty v rámci otevřeného bankovnictví ochranu před externími poskytovateli služeb, kteří nedisponují požadovanou autorizací či potřebným zabezpečením. Program je klíčovou součástí portfolia aplikací a řešení společnosti Mastercard, nazvaného Open Banking Solutions™, které napříč Evropou umožňuje fungování otevřeného bankovnictví a poskytuje mu potřebnou podporu a nezbytné zabezpečení.

„I když se prostředí otevřeného bankovnictví rozvíjí mílovými kroky, i nadále mezi finančními institucemi, externími poskytovateli a klienty přetrvávají obavy z možných podvodů a bezpečnostních selhání. Portfolio služeb Mastercard Open Banking Solutions™ staví na našich obsáhlých odborných znalostech provozování a podpory globálního bankovnictví a platebních systémů, a zároveň pomáhá zajišťovat bezproblémové služby s vysokou úrovní zabezpečení. Program Protect jsme vytvořili proto, abychom finančním institucím a externím poskytovatelům služeb otevřeného bankovnictví poskytli rozšířené možnosti zabezpečení, včetně ověřování externích poskytovatelů a špičkového monitoringu možného podvodného jednání. Vytvoření spolehlivého a odolného trhu není možné bez vzájemné spolupráce, a proto je nám potěšením přivítat Aion, DiPocket a Modulr coby další partnery společnosti Mastercard. Jedná se o významný milník v tvorbě širšího ekosystému, který otevírá dveře k ještě většímu rozšíření otevřeného bankovnictví v celé Evropě,“ říká Jim Wadsworth, Senior Vice President pro Open Banking společnosti Mastercard.

Řešení Mastercard Open Banking Protect posiluje ochranu otevřeného bankovnictví před podvodným jednáním a finančním institucím poskytuje vyšší míru jistoty při schvalování požadavků externích poskytovatelů služeb. Řešení zahrnuje dvě klíčové služby:

  • Ověřování licencí a certifikací – rychlé ověření certifikací a registrací externích poskytovatelů služeb ve všech příslušných registrech.
  • Monitoring možných podvodů – tato služba využívá dostupných dat o konkrétním poskytovateli na úrovni transakční sítě, na jejichž základě sleduje trendy chování a jejich změny, a tím odhaluje a zamezuje možnému podvodnému jednání.

Dnes oznámení noví partneři programu reprezentují pestrou paletu zaměření: od digitální banky Aion využívající umělou inteligenci (AI) přes DiPocket, poskytovatele předplacených platebních možností pro nositelná zařízení, až po poskytovatele platebních služeb jako alternativy k firemnímu transakčnímu bankovnictví, společnost Modulr.

Spoluprací se společností Mastercard v rámci programu Open Banking Protect získaly všechny tyto firmy daleko více možností, jak odhalit pokusy o podvodné jednání v prostředí otevřeného bankovnictví, i větší schopnost chránit svůj byznys i své klienty před externími poskytovateli služeb bez potřebného oprávnění.

Evropská směrnice PSD2 umožňuje externím poskytovatelům služeb přistupovat se souhlasem bankovních klientů k jejich účtům a poskytovat jim moderní produkty a služby. To ovšem nemění nic na tom, že jsou to právě bankovní instituce, které účty vedou, kdo nadále nese zodpovědnost za ochranu financí svých klientů. Proto je pro ně velmi důležitá schopnost rychle ověřovat požadavky na přístup k bankovním údajům od externích poskytovatelů, s nimiž doposud nepřišly do styku. Ze stejného důvodu jsou nezbytná dostatečně propracovaná a robustní opatření, která umožní včas odhalit známky případného podvodného jednání.

„Ve snaze odstranit skryté brzdy, které britským firmám dlouhé roky působily finanční ztráty, je pro nás partnerství se společností Mastercard skvělou příležitostí, jak naše efektivní, bezpečné a dostupné platební služby výrazně posílit a umožnit našim klientům, aby z možností otevřeného bankovnictví vytěžili maximum,“ říká Cyrus Wadia, Payments Strategy Director společnosti Modulr.

„V současné době mají investice do prevence podvodů zásadní význam. Jen tak dokážeme prostředí otevřeného bankovnictví pro klienty náležitě zabezpečit. My toho dosahujeme s využitím programu Open Banking Protect, jenž nám umožňuje poskytovat služby, které jsou nejen cenově dostupné a transparentní, ale zároveň také patřičně zabezpečené,“ dodává Fedele Di Maggio, CEO splečnosti DiPocket.

Nedávný průzkum společnosti Mastercard uskutečněný mezi evropskými finančními institucemi potvrdil, že největší starosti jim dělá právě hrozba podvodu a vzniku ztrát 1 na komplikovaném trhu, kde bezpočet regulačních orgánů, 31 národních regulátorů a na 90 tzv. kvalifikovaných poskytovatelů důvěryhodných služeb, činí z ověřování externích poskytovatelů finančními institucemi náročný úkol 2.

Poznámky pro editory:

Open Banking Solutions™ společnosti Mastercard

Program Protect je jednou ze čtyř součástí portfolia špičkových aplikací a služeb společnosti Mastercard, nazvaného Open Banking Solutions™. Tato služba umožňuje fungování otevřeného bankovnictví a poskytuje mu potřebnou podporu a nezbytné zabezpečení. Jednotlivé součásti portfolia jsou sestaveny tak, aby podporovaly otevřené bankovnictví jak na straně finančních institucí, tak na straně externích poskytovatelů služeb, a jsou následující:

  • Open Banking Connect – jednotné, univerzální propojení s funkcemi otevřeného bankovnictví finančních institucí; jde o škálovatelné a bezpečné řešení, které třetím stranám umožňuje rychle vstupovat na trh.
  • Open Banking Protect – bezprostřední ověření certifikací a registrací externích poskytovatelů služeb, monitoring možného podvodného jednání s upozorňováním na podezřelé chování v reálném čase.
  • Open Banking Resolve – centralizovaný prostředek pro řešení dotazů a sporů, který je pro všechny strany otevřeného bankovnictví přehledný, konzistentní a transparentní.
  • Open Banking Consulting Services – profesionální poradenství a praktická podpora finančních institucí při nastavování a realizaci úspěšných strategií pro prostředí otevřeného bankovnictví.

1 Průzkum společnosti Mastercard na téma „Naplnění příslibu otevřeného bankovnictví“ realizovaný v roce 2019 agenturou Ovum mezi více než čtyřiceti evropskými finančními institucemi.

2 Mastercard Open Banking Tracker, první čtvrtletí r. 2020 https://www.vocalink.com/news-insights/stories/q1-2020-open-banking-tracker/

O společnosti Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com

Mastercard je technologická společnost s celosvětovou působností v oboru zprostředkování plateb. Zajišťováním bezpečných, jednoduchých, chytrých a snadno dostupných platebních transakcí Mastercard podporuje a propojuje inkluzivní digitální ekonomiku prospěšnou všem, kdekoliv na světě. Inovace a řešení využívající zabezpečených dat a sítí, partnerství a energie společnosti Mastercard pomáhají jednotlivcům, finančním institucím, vládním orgánům i firmám naplňovat beze zbytku jejich potenciál. Firemní kultura společnosti a vše, co Mastercard dělá uvnitř i navenek, se řídí firemním kvocientem slušnosti. Se společností Mastercard je možné se spojit ve více než 210 zemích a oblastech. Mastercard vytváří udržitelný svět, v němž se všem nabízejí možnosti k nezaplacení.

O Aion Bank

Aion Bank je digitální banka využívající umělou inteligenci, zaměřená na maximalizaci finančních prostředků svých klientů. Banka Aion spojuje to nejlepší, co nabízejí tradiční banky, s nejmodernějšími technologiemi v oboru bankovních služeb. Služby banky Aion mění podobu vztahu mezi bankou a jejími klienty, jimž pouhým stiskem tlačítka zpřístupňují bez dalších poplatků možnosti přesahující rámec běžného každodenního bankovnictví a investování. S využitím nejmodernějších technologií, včetně umělé inteligence a znalosti posledních tržních trendů, poskytuje banka Aion svým klientům přístup k nejvýhodnějším nabídkám, férovým a transparentním cenám, finančnímu poradenství a nástrojům a doporučením na míru. Banka tak svým klientům usnadňuje život bez skrytých provizí, nákladů, poplatků či dalších překvapení.

Za bankou Aion stojí globální investiční společnost Warburg Pincus. Banku řídí zkušené mezinárodní vedení s bohatou praxí v oblasti rozvoje finančních institucí. Banka má řádnou bankovní licenci a svou činnost provozuje pod dohledem belgické centrální banky. www.aion.be/en/

O DiPocket

DiPocket je poskytovatel technologie předplacených platebních služeb v segmentu B2B2C. Nabízí platební řešení na klíč od finančních aplikací pro věrnostní a akviziční programy, přes předplacené karty (např. půjčky, odměny za jednorázové pracovní výkony, zaměstnanecké benefity), až po nositelná zařízení k použití na bezhotovostních akcích. Jako partner společnosti Mastercard nabízí DiPocket platební karty s možností tokenizace použitelné s většinou evropských měn. www.dipocket.org

O Modulr

Modulr je přední poskytovatel platebních služeb jako alternativy k firemnímu transakčnímu bankovnictví. Řešení společnosti Modulr lze zakomponovat do libovolného produktu nebo systému. Nový typ platebního účtu společnosti Modulr naplňuje potřeby firem, které vyžadují rychlejší, snazší a spolehlivější způsob přesouvání finančních prostředků. S řešením Modulr mohou firmy automatizovat finanční toky, integrovat platby do svých platforem a vytvářet zcela nové platební produkty a služby. Vše probíhá v reálním čase, 24 hodin denně, prostřednictvím jediného aplikačního rozhraní (API).

Aplikační rozhraní společnosti Modulr umožňuje firmám zeštíhlit své stávající služby a efektivněji zavádět a škálovat nové produkty. Společnost Modulr Finance Limited (číslo registrace FRN: 900699) je registrovaná britským úřadem finančního dohledu Financial Conduct Authority jako prostředník dle směrnice o elektronických penězích (EMD Agent) společnosti Modulr FS Limited (FRN: 900573). Modulr FS Limited je autorizovaná instituce správy elektronických peněz podléhající regulaci úřadem Financial Conduct Authority.

Další informace je možné nalézt na adrese www.modulrfinance.com