Realitní trh v České republice je 25. nejtransparentnější na světě. Vítězí anglosaské země.

Praha. 8. července, 2020. Podle letošního žebříčku Global Real Estate Transparency Index, který každoročně sestavují společnosti JLL a LaSalle, se celosvětově transparentnost v oblasti realitních trhů zlepšuje pomaleji než v předchozích letech, přestože rostou závazky k lepší ekologické udržitelnosti a více se využívají nové technologie. Pandemie koronaviru zásadně zrychlila využití digitalizace, sběru dat a zdůraznila klíčovou roli nových technologií pro budoucí transparentnost realitních trhů.

 

 • Mezi nejtransparentnější trhy patří Velká Británie, USA a Austrálie, ČR si oproti loňskému roku pohoršila.
 • Podle letošní studie zaznamenaly největší zlepšení v transparentnosti trhy v jižní a jihovýchodní Asii; Šanghaj a Hong Kong se poprvé dostaly do kategorie transparentní.
 • Global Real Estate Transparency Index odhaluje zvýšené očekávání ze strany investorů, klientů i spotřebitelů.
 • Pandemie COVID-19 akcelerovala digitalizaci a sběr dat, větší důraz je kladen na význam technologií při zvyšování transparentnosti v budoucnu 
 • Koronavirus by mohl stimulovat inovace ve využívání technologií.

 

Nejtransparentnějším realitním trhem je v letošním šetření Velká Británie, následovaná Spojenými státy americkými a Austrálií. Do kategorie „vysoce transparentní trhy“ patří také země, jako Francie, Kanada, Nový Zéland, Kanada, Irsko, Švédsko a Německo. Těchto 10 zemí neustále vylepšuje standardy transparentnosti prostřednictvím nových technologií, zaměřením na udržitelnost, regulací bránící praní špinavých peněz.

Česká republika si oproti loňskému roku pohoršila a spadla z 23. na 25. místo, ale stále náleží do skupiny 22 zemí s transparentním realitním trhem, kam se řadí například Švýcarsko, Finsko, Belgie, Polsko, Maďarsko, Slovensko nebo také Singapur, Hongkong, Jižní Korea, Tchaj-wan, Thajsko a Čína. Tyto státy se vyznačují kvalitním regulatorním prostředím, veřejnou správou a transakčními procesy. Prostor ke zlepšení se nachází především v získávání klíčových dat o trhu a měření výkonosti.

Střední Evropa a Česká republika v posledních letech těžily z výrazného zlepšení regulace a nastavení transparentního podnikatelského prostředí, což se projevilo především v rekordní výši investic do realit v předchozích letech. Vyšší transparentnost je zásadní pro vytvoření zdravého trhu s nemovitostmi, který bude fungovat pro všechny zúčastněné. Abychom si my jako Česká republika v žebříčku polepšili, měli bychom se více zamyslet nad dopadem investičních rozhodnutí na životní prostředí a komunity,“ vysvětluje Ján Zibura, vedoucí oddělení oceňování v JLL Česká republika.

Zvyšující se standardy udržitelnosti

Země, jako Velká Británie, USA, Austrálie a Francie, které se umístili nejvýše v kategorii „vysoce transparentní trhy“ nejvíce posunují standardy v ekologické udržitelnosti. Například Francie a Austrálie, stojící v čele těchto aktivit, jako první přijali nové iniciativy jako je šetrné nakládání s vodou nebo pravidla pro budování odolných budov. Státy, které dosáhly největšího zlepšení v žebříčku, se vydaly stejnou cestou. Například dobrý výsledek Abu Dhabi byl silně ovlivněn aktivitami místní vlády, která se zaměřovala na zlepšení ekologické udržitelnosti firem a realitního trhu. Kostarika se zlepšila v oblasti udržitelných standardů a Belgii pomohlo zavedení nových pravidel pro velké společnosti a implementace programu na ochranu klimatu.

„Závazky k posílení ekologické udržitelnosti jsou hnacím motorem transparentnosti globálních realitních trhů už od roku 2018,“ uvedl Jeremy Kelly, ředitel globálního výzkumu společnosti JLL. „Jak společnosti demonstrují neochvějný závazek k sociální zodpovědnosti firem, vidíme, že dobrovolně přijímají ekologická, sociální a správní opatření a také větší uznání potřeby vytvářet udržitelné stavební prostředí.“

Rostoucí využívání technologických platforem

Dalším klíčovým aspektem růstu transparentnosti je objem dat, která jsou nyní k dispozici z realitního trhu díky rostoucímu využívání technologických platforem, digitálních nástrojů a technik shromažďující velká data. Průzkum pro Global Real Estate Transparency Index byl realizován v úvodu pandemické krize COVID – 19. Přestože realitní sektor dlouhodobě implementuje nové technologie, pandemie koronaviru vedla k akceleraci sběru a šíření nových typů nestandardních a vysokofrekvenčních dat týkajících se především zdraví, mobility nebo využití prostoru, a to téměř v reálném čase. Koronavirus by mohl urychlit digitalizaci a stimulovat inovace ve využívání technologií za účelem získávání přesných a včasných dat.

Nejvyšší úroveň využívání technologií jsem zaznamenali ve „vysoce transparentních“ zemích jako je Francie, Nizozemí, Austrálie, Velká Británie, Kanada a Spojené státy, stejně tak na trzích pacifické Asie v Jižní Koreji, Singapuru a Hongkongu. Výrazně, ale méně transparentně, využívali nové technologie velké země, reprezentující rozvíjející se trhy jako Indie, Jižní Afrika, Brazílie a Čína.

Největší zlepšení zaznamenáno v Asii

Trhy v jižní a jihovýchodní Asii zaznamenaly, podle letošní studie, největší zlepšení v transparentnosti. Obrovský pokrok dosáhla v tomto regionu Indie, zejména v oblasti vylepšení pro podmínek pro institucionální realitní investory (REIT). Indie se také dostala do top 20 v udržitelné transparentnosti a aktivně pokračuje v prosazování udržitelné regulace a standardů.

Thajsko, Vietnam, Filipíny a Indonésie také zaznamenaly zlepšení transparentnosti, které postupně zvyšuje atraktivitu jejich realitního trhy pro investory. Zejména hlavní města Thajska a Vietnamu se posunuly do kategorie „transparentní“ a „semi-transparentní.“

Jeden z nejvýraznějších skoků v letošním žebříčku dosáhla Čína, kde se města Šanghaj a Peking posunuly poprvé do kategorie “transparentní“. Tyto klíčové čínské aglomerace zaznamenaly největší posun v globální transparentnosti za posledních dvanáct let, což dokazuje město Šanghaj, které se pravidelně objevuje mezi 5 nejlepšími světovými místy pro přeshraniční investice. Transparentnost zde podporuje především významné využití realitních technologií, rozšiřující se certifikace ekologické udržitelnosti a lepší koordinace územního plánování.

S rostoucím tlakem investorů, podnikatelů a zákazníků, bude nutné transparentnost realitních trhů více a rychleji zlepšovat, aby mohly konkurovat dalším investičním možnostem a naplnily tak zvýšená očekávání spojená s rolí tohoto odvětví v oblasti zajištění udržitelného, odolného a zdravého stavebního prostředí.

„Inovace a využití nových technologií se velmi rychle rozšiřují, doplněné rozvíjejícím se regulatorním prostředním, částečně způsobené pandemií koronaviru, proto bude pro realitní sektor klíčové ještě více spolupracovat s vládami a občanskou společností, abychom dosáhli větší transparentnosti,“ doplňuje Jeremy Kelly.

Global Real Estate Transparency Index, který každoročně zveřejňuje společnost JLL-Jones Lang LaSalle, srovnává 110 různých faktorů na 99 realitních trzích celého světa a poskytuje investorům, nájemcům, ale i odborníkům informace potřebné pro jejich aktivity v globálním prostředí.

Vysoce transparentní trhy:

 1. Velká Británie
 2. Spojené státy americké
 3. Austrálie 
 4. Francie
 5. Kanada
 6. Nový Zéland
 7. Nizozemí
 8. Irsko
 9. Švédsko
 10. Německo

Transparentní trhy:

 1. Švýcarsko
 2. Finsko
 3. Belgie
 4. Singapur
 5. Hongkong
 6. Japonsko
 7. Itálie
 8. Dánsko
 9. Španělsko  
 10. Polsko
 11. Rakousko
 12. Norsko
 13. Tchaj-wan
 14. Jižní Afrika
 15. Česká republika
 16. Portugalsko
 17. Maďarsko
 18. Slovensko
 19. Malajsie
 20. Jiří Korea
 21. Luxembursko
 22. Čína
 23. Thajsko

O JLL

JLL (NYSE: JLL) je vedoucí realitní poradenská společnost, která se zaměřuje na realitní služby a investiční poradenství. Naší vizí je proměnit svět nemovitostí, vytvářet příležitosti a úžasné prostory, kde mohou lidé dosahovat svých ambicí. Díky tomu vytváříme lepší zítřky pro naše klienty, naše lidi a naše komunity. JLL je členem Fortune 500 s ročním obratem 16,3 miliardy dolarů, kancelářemi ve více než 80 zemích světa a s více než 93 tisíci zaměstnanci k 30. září 2019. Institutem Ethishere jsme byli jmenováni jednou z nejetičtějších společností na světě 12 po sobě jdoucích let. JLL je jednou z prvních mezinárodních realitních společností v České republice. Našim klientům pomáháme již od roku 1992. JLL je ochranná známka společnosti Jones Lang LaSalle Incorporated. Více se dozvíte na jll.cz