Češi si pomalu zvykají na nové způsoby online plateb

Přesto šestina Čechů stále neví, co je QR kód a k čemu se používá

Praha, 16. 7. 2020 – Sledování pohybu na účtu a provádění běžných plateb jsou nejčastější finanční operace, ke kterým Češi využívají online bankovnictví. Používají k tomu především trvalé platby (77 %) a šablony (61 %). Naopak novější způsoby plateb, například přes QR kódy, u nás ještě nejsou rozšířené. Pravidelně tímto způsobem platí jen pětina Čechů (22 %), dvě třetiny dotázaných (65 %) nemá s QR kódy zkušenost žádnou. Mobilem pravidelně platí třetina uživatelů (34 %) online bankovnictví. Vyplývá to z průzkumu Sberbank, který zkoumal platební zvyklosti Čechů a jejich vztah k online bankovnictví. 

Zvykli jsme si na trvalé platby 

Internetové a mobilní bankovnictví využívají Češi nejčastěji ke sledování zůstatku a pohybu peněz na účtu (86 %) a k zasílání běžných plateb (85 %). Polovina respondentů přitom platí nejčastěji přes internetové bankovnictví a třetina prostřednictvím mobilního. „Pro pravidelné platby Češi často využívají trvalé příkazy. Ty každý měsíc šetří čas a pomáhají s včasným splácením závazků více jak třem čtvrtinám uživatelů internetového bankovnictví (77 %). Každý druhý (50 %) si takto nastavil jednu až čtyři platby, čtvrtina uživatelů má takto nastavených až 10 plateb měsíčně,“ říká Radka Černá ze Sberbank. Tři pětiny dotázaných (61 %) využívají k opakujícím se platbám i šablony. 

QR kódy šetří čas zatím jen málokomu

Oproti tomu k jiným funkcím mobilního bankovnictví a způsobům plateb jsou Češi ještě obezřetní. Namísto načtení QR kódů, řeší jednorázové platby nejčastěji ručním přepisem všech údajů. To by se ale podle odborníků mělo brzy změnit. „QR kódů, jakožto funkce, která významně usnadňuje zadávání plateb, pravidelně využívá jen pětina uživatelů (22 %) a necelá šestina (17 %) o této možnosti nikdy neslyšela. Vidíme ale, že situace se v posledních měsících mění a adaptace na některé bezhotovostní způsoby platby se vlivem okolností zrychluje,” potvrzuje Černá. Prostřednictvím QR kódů mohou lidé sdílet i platební údaje se svými známými, s tím má zatím zkušenost jen pětina lidí (19 %). 

Obliba mobilních peněženek pomalu roste

Platbu mobilem prostřednictvím Google Pay nebo Apple Pay pravidelně provádí třetina uživatelů online bankovnictví (34 %). Naopak nulovou zkušenost s tímto způsobem placení má skoro polovina lidí (46 %), každý devátý (11 %) o této možnosti dokonce nikdy neslyšel.

O průzkumu Platební zvyklosti Čechů od Sberbank:

Kvantitativní výzkum provedený společností ResponseNow analyzuje vztah české populace k digitálním technologiím a novinkám v oblasti financí a mapuje platební zvyklosti Čechů. Proběhl prostřednictvím dotazování ekonomicky aktivních respondentů ve věku 18-60 let, byly rovnoměrně zastoupené věkové skupiny, region, pohlaví. Účastnilo se jej 690 respondentů, sběr dat probíhal v únoru roku 2020. 

Sberbank CZ, a.s. 

Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.