Dovolená 2020: Pětina Čechů chce zůstat doma, pětina do Rakouska

V Praze, dne 16. července 2020 – Kam letos do ciziny? Do exotických destinací raději ne, situace kolem koronaviru se přece stále vyvíjí. Každý pátý Čech uvažuje o dovolené v Rakousku, jak zjistila agentura NMS Market Research. Průzkum zadaný spolkovou zemí Dolní Rakousko přitom proběhl těsně před tím, než Slovinsko vyřadilo Českou republiku ze seznamu bezpečných zemí. Za zmínku stojí, jak nápadně se tento zájem o naše jižní sousedy kryje se vzděláním respondentů. Na otázku, zda-li je láká dovolená v Rakousku, odpověděl kladně přibližně dvojnásobný podíl dotázaných s vyšším vzděláním než respondentů se vzděláním základním.  

Češi by v létě nejraději do Alp (39 procent) a také do Podyjí či dolnorakousko-moravského pomezí obecně (21 procent), zatímco do Vídně by se ráda podívala jen asi desetina dotázaných, převážně mladších ročníků. Z rakouských regionů uvedených v dotazníku si žádný nevybrala čtvrtina oslovených, z nichž 69 procent stráví léto v České republice a pětina jinde po Evropě. Asi nepřekvapí, že do Asie by se letos vydala jen 2 procenta respondentů.   

S Dolním Rakouskem si bezmála třetina Čechů spojuje především aktivní trávení volného času, vždyť je tato země doslova protkána cyklostezkami a pěšími trasami, často tematicky zaměřenými na pěstování vína, římské osídlení, přírodu a podobně. Které vedou dechberoucí krajinou podél Dunaje, hlubokými lesy i po vrcholcích Vídeňských Alp. Hlavně za památkami a kulturou by se do Dolního Rakouska vydalo 18, a za vínem a jídlem 16 procent dotázaných.

„Z průzkumu také vyplývá, že dovolená v dolnorakouském Podunají zajímá pouhá 3 procenta Čechů, což je velká škoda. Vždyť až kýčovitě malebný vinařský region Wachau je právem světovým dědictvím UNESCO, pro svoje obrovské kulturní bohatství stejně jako unikátní krajinu,“ dodává Andrea Kolegarová, manažerka pro český trh ve společnosti Niederösterreich Werbung. „Přesně to ostatně nabízí celé Dolní Rakousko, nezapomenutelné zážitky pro každého.“

www.dolni-rakousko.info  

Dolní Rakousko

Historické jádro dnešního Rakouska leží v srdci Evropy a již odedávna přitahovalo národy a mocnosti, které se zasloužily o pohnutou historii a bohaté kulturní dědictví této země. Díky prolínání alpské a panonské, severoevropské a jihoevropské klimatické zóny se v Dolním Rakouskou nachází na malém prostoru nesrovnatelná pestrost různých krajinných typů, jež charakterizují lužní lesy a stepi, pastviny a jezera, soutěsky a kopcovitá krajina, říční údolí a rašeliniště. Země na Dunaji se prezentuje jako přírodně půvabná, kulturně pozoruhodná a také vinařsky svůdná destinace pro dovolenou! www.dolni-rakousko.info