Revizi kotle v ceně dodávky energií domácnosti vítají

Každoroční revizi kotle na zemní plyn neprovádí celá pětina lidí, kteří tento spotřebič využívají k vytápění domácnosti, ukázal průzkum* Bohemia Energy. Pravidelná kontrola kotle přitom snižuje rizika případné havárie, prodlužuje jeho životnost a také snižuje spotřebu energie. Pokud by za kontrolu nemuseli platit nic navíc, servisního technika by každoročně nechalo svůj kotel prohlédnout 90 procent spotřebitelů. Revizi kotle v ceně dodávek energií začala Bohemia Energy nabízet od července. 

Dobře udržovaný a správně seřízený kotel může ušetřit i několik tisíc korun ročně, a to díky nižší spotřebě plynu. Stálou péčí můžeme zabránit i poruchám způsobeným opotřebením jeho dílů, a to má vliv i na prodloužení životnosti kotle. Pravidelná kontrola a servis může být i podmínkou pro splnění záručních podmínek výrobců plynových kotlů.

Péči o plynové kotle, navíc v ceně dodávky energií, nyní nabízí zákazníkům vybraných produktových řad** Bohemia Energy. „Našim zákazníkům se snažíme přinášet dlouhodobé úspory. Pravidelné revize plynového kotle jsou jednou z možností, jak jich dosáhnout. Zároveň mohou být rozhodující i pro bezpečí jejich domácností a rodiny,“ říká Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy. 

Kontrola kotle sice ze zákona povinná není, ale kontrola spalinové cesty ano. Platný revizní dokument tak může být hlavním klíčem k úspěchu při případném vyjednávání s pojišťovnou o náhradě škody v případě řešení pojistné události. „Zanedbání kontrol může vést ke krácení, či dokonce odmítnutí pojistného plnění. Zde však samozřejmě záleží jak na pojišťovně, tak na pojistce,“ upozorňuje Libor Holub. 

Výrobci kotlů doporučují provádět prohlídku kotle jednou ročně, zpravidla jde o jeho seřízení a vyčištění. Pravidelnou kontrolu a čištění spalinové cesty (komína a kouřovodu) jsou spotřebitelé povinni zajistit u plynových kotlů jednou za rok, u kondenzačních kotlů nejméně jednou za dva roky. 

„Se službou SERVIS mají naši zákazníci kontrolu plynového kotle a spalinové cesty v ceně dodávky zemního plynu. Nemusí si tak hlídat termíny a každý rok shánět technika, který revizi provede. U nás se nemusí o nic starat, termín pravidelné kontroly sami ohlídáme a vždy včas domluvíme,“ ujišťuje Libor Holub. V případě poruchy kotle navíc Bohemia Energy zajistí servisního technika, který kotel opraví nebo vymění. Díky spolupráci s partnerskými organizacemi umí zajistit servis pro drtivou většinu značek kotlů. 

Nabídka revize plynových kotlů v ceně může mít zásadní dopad na rozhodování nejenom o tom, jestli ji každý rok provádět, ale i na výběr dodavatele energií. Podle nedávného průzkumu by nechalo každoročně svůj kotel prohlédnout servisního technika téměř 90 procent lidí, pokud by za to nemuseli platit nic navíc. U 58 procent dotazovaných taková služba navíc může hrát roli při volbě dodavatele zemního plynu. 

⃰ Sběr dat průzkumu Bohemia Energy byl realizován v květnu 2020 prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 1 029 respondentů.

⃰ ⃰ Službu SERVIS v ceně mohou využít zákazníci Bohemia Energy těchto produktových řad: PLYN SERVIS 24, PLYN SERVIS 36, ENERGIE A++ SERVIS.

O Bohemia Energy:          

Skupina Bohemia Energy je s téměř 1,2 milionu zákazníků a ročním obratem přes 16,23 miliard korun největším uskupením alternativních dodavatelů energií v České republice a na Slovensku. Kromě dodávek elektřiny a plynu poskytuje i finanční služby, včetně financování úsporných řešení domácností a finančního plánování. Skupinu tvoří šest energetických společností – lídr skupiny, největší alternativní dodavatel energií v České republice, Bohemia Energy, dále společnosti Amper Market, Comfort Energy, Europe Easy Energy, X Energie a největší alternativní dodavatel energií na Slovensku, společnost Slovakia Energy. Do skupiny rovněž patří finanční společnosti Bohemia Energy Finance a BEplan. Více na www.bohemiaenergy.cz.