Do Open-source Aliance vstoupila renomovaná mezinárodní poradenská firma

Praha, 3. srpna 2020 – Společnost Deloitte Česká republika je novým členem spolku Open-source Aliance. „Očekávám od ní pomoc především v oblasti consultingu a metodiky, jak nasazovat open-source ve veřejné správě v souladu s platnou legislativou, dále posuzování možností získávání dotací na open-source projekty a také v oblasti bezpečnosti právě z pohledu consultingu a metodiky,“ říká Pavel Dovhomilja, předseda představenstva Open-source Aliance.

„Deloitte se dlouhodobě věnuje oblasti open-source, primárně v soukromé sféře. Vítáme, že se tohoto trendu ujala i státní správa a samospráva v České republice. Příprava legislativy, metodiky, technické infrastruktury, jako i spolupráce s mezinárodními sdruženími, to vše jsou důležité kroky na cestě k úspěšnému prosazení open-source ve veřejné správě Česka,“ dodává Pavel Šiška, vedoucí partner oddělení Consultingu Deloitte.

Zástupci všech členů Aliance se nově zapojili do práce výborů, které byly zřízeny na červnové Valné hromadě. „Musíme si nejprve definovat KPI jednotlivých výborů, abychom měli jasně dané cíle. Práci jednotlivých výborů, jejich výstupy, chceme po nějakém časovém úseku změřit,“ vysvětluje předseda představenstva spolku. Zřízen byl Výbor pro legislativu, Výbor pro bezpečnost, Výbor technologicko-procesní, Výbor pro e-Government a architekturu a Výbor pro digitalizaci ve zdravotnictví. Zástupci Deloitte se ihned zapojili do čtyř z nich. „Jedna část je jak metodicky open-source vyrobit, pak ho poskytnout atd. A další část je legislativní. A právě legislativní výbor by měl najít odpovědi na všechny dotazy z pohledu  autorského práva. Chtěli bychom vydat metodický pokyn, jak s open-source pracovat,“ doplňuje Pavel Dovhomilja k zapojení zástupců firmy Deloitte do legislativního výboru. 

O Open-source Alianci: 

Tento spolek vznikl s ambicí sdružovat open-source lídry a experty z oblasti ICT a digitalizace, technologických partnerů i akademické půdy. Prostřednictvím těchto subjektů vytvářet podmínky, které díky adopci open-source řešení povedou k efektivnímu, bezpečnému a modernímu způsobu nakládání s daty v oblasti veřejné správy. Posláním Aliance je také adopce již existujících a osvědčených řešení v zahraničí, a soulad s národní strategií pro digitalizaci veřejné správy a odbourání legislativních nebo jiných zákonných překážek, které dnes brání plnému využití open-source principů v oblasti veřejné správy. 

Více na: osaliance.cz.