EIT InnoEnergy uzavírá novou spolupráci, aby posílila evropský průmysl výroby baterií

EIT InnoEnergy navázala partnerství se společností Geomet s.r.o., aby posunula kupředu těžbu lithia na Cínovci. EIT InnoEnergy se zaměří na pomoc se zajišťováním finančních prostředků na výstavbu a získávání grantů. Tento projekt je klíčový pro snižování uhlíkové stopy v Evropě a počítá se, že vznikne zhruba 8 000 nových pracovních pozic, převážná většina lokálních.

Na Cínovci je největší úložiště lithia v Evropě a čtvrté největší na světě. Počítá se s tím, že jeho zásoba vydrží aspoň 50 let těžby. Toto partnerství podpoří nejen Zelnou dohodu pro Evropu dostupností lithia pro elektrická auta, ale bude také hnacím motorem pro misi EBA250 – iniciativy vedené EIT InnoEnergy za účelem vytvoření konkurenceschopného a udržitelného výrobního řetězce baterií napříč Evropou.

Jakub Miler, CEO EIT InnoEnergy Central Europe, říká: „Jasným mandátem EBA250 a EIT InnoEnergy je zajištění surovin, technologický rozvoj a průmyslová výroba moderních energetických technologií v Evropě, aby se stala v těchto kritických oblastech do značné míry soběstačná. Velikost ložiska na Cínovci je vitální pro dosažení klimatických cílů EU za pomoci elektrifikace mobility a rozsáhlého rozvoje skladování udržitelné energie. Velice se těšíme na podporu projektu na Cínovci a plnou integraci do evropského hodnotového řetězce výroby baterií s lokální, etickou, transparentní a udržitelnou produkcí lithia.“

Tento projekt znovuotevírá bývalý důl na stejném místě a očekává se, že podpoří hospodářskou prosperitu v regionu v souladu se zásadami mechanizmu pro spravedlivou transformaci Zelené dohody pro Evropu.

„Okolí Cínovce bývalo tradičním regionem pro těžbu cínu již od čtrnáctého století. Dnes je oblast jednou z nejvíce znevýhodněných v České republice s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v zemi. Díky tomuto novému partnerství jsme optimističtí, že pouhá rafinace zajistí v oblasti 1 600 pracovních míst. Dohromady s dodavateli a zainteresovanými třetími stranami by se počet pozic mohl dostat až na 8 000. Kromě toho by daňové příjmy z projektu mohly představovat přibližně 2,5 % státního rozpočtu,“ dodává Jakub Miler. 

Pavel Čmelík, CEO Geomet s.r.o., říká: „Na Cínovci je největší ložisko v Evropě a je vhodně umístěné tak, aby produkovalo lithium v Evropě pro Evropu. Potřeba získávat suroviny pro e-mobilitu lokálně se v důsledku COVID-19 stala ještě více patrná. Navíc je naleziště na Cínovci strategicky v blízkosti evropských výrobců.“

Majoritním akcionářem Geomet s.r.o. je český energetický gigant ČEZ. Zapojení státní společnosti znamená, že vláda je schopna dohlížet na využití národního majetku, lithiových rezerv, zatímco ČEZ může rozšířit své obchodní aktivity do nových oblastí. Tento projekt umožňuje jedné z největších společností svého druhu v CEE regionu dělat odvážná rozhodnutí v oblastech, které doposavad nebyly významnou součástí jejího podnikání a přispět k evropské soběstačnosti a zelené transformaci.

O EIT InnoEnergy 

EIT InnoEnergy je hnacím motorem inovací a podnikání v oblasti udržitelné energie napříč Evropou i mimo ni.  

EIT InnoEnergy zajistila investice a služby s přidanou hodnotou přibližně 380 startupům v oblasti udržitelné energie, z nichž se přes 30 zabývá jejím skladováním, včetně vlajkových lodí jako jsou Northvolt, výrobce udržitelných akumulátorů a Skeleton Technologies, globální lídr v ultrakapacitorech.

V souladu s mandátem Evropské komise vede EIT InnoEnergy od roku 2017 průmyslový proud EBA250. Iniciativy na vybudování silného a konkurenceschopného průmyslu v oblasti výroby baterií.

EIT InnoEnergy byla založena v roce 2010, od té doby zainvestovalo 560 milionů euro do udržitelných energetických inovací a je podporována Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT).

https://innoenergy.com/