Jan Zubina přichází do CNC, rozšíří online inzerci

Od 1. srpna 2020 nastoupil Jan Zubina na pozici Senior Yield Manager do mediálního domu CZECH NEWS CENTER. Příchod tohoto zkušeného online manažera je dalším krokem v probíhající digitální transformaci CNC.

Jan Zubina působil od dubna 2012 v irské centrále Google, kde podporoval nejprve inzerenty programu AdWords, a následně se přesunul na stranu publisherů, kde pracoval mimo jiné jako account manažer CNC. Od února 2017 do července 2020 zastával pozici yield manažera ve Vltava-Labe Media, kde byl zodpovědný za programatické technologie a výnosy. 

V CNC rozšíří Adops tým v oddělení online inzerce Michala Heisiga, ve kterém bude mít zodpovědnost za cenotvorbu a maximalizaci využití prostoru. „Mým cílem je přenést do CNC svoje zkušenosti s řadou reklamních systémů a pomoci tak v probíhající digitální transformaci. Prioritou je zvýšení efektivity monetizace prostoru za použití stávajících, ale i nových technologií. Rád bych zvýšil atraktivitu nabízených formátů zejména s ohledem na nativní reklamu, zefektivnil prioritizaci garantovaných a negarantovaných zdrojů a navýšil aktivní míru zhlédnutí reklamních pozic,“ uvádí ke svému startu v CNC Jan Zubina.

CZECH NEWS CENTER a. s. je lídrem na českém mediálním trhu, který prostřednictvím svých produktů oslovuje miliony čtenářů tisku a návštěvníků internetu. Stovky tisíc dalších uživatelů využívají ostatní digitální produkty, služby a aplikace CNC.