STADA zveřejnila výsledky za první pololetí, ve kterém v Česku koupila Walmark, a nadále pokračuje v silném růstu

  • Ředitel české Stady Tomáš Mihál: „Díky akvizici Walmarku se stáváme 3.-4. největším hráčem na poli volně prodejných léčiv v ČR. Úspěšně probíhá integrace obou společností a daří se nám udržet třineckou továrnu v plném chodu nehledě na pandemii Covid-19. Do budoucna počítáme s avizovanou investicí do výrobního závodu v Třinci a logistického centra v Českém Těšíně v hodnotě přes 200 milionů korun.“
  • Ve srovnání s první polovinou roku 2019 dosáhla společnost STADA v první polovině roku 2020 16% nárůstu vykázaných tržeb v rámci skupiny ve výši 1,47 miliard EUR (přibližně 38,56 miliard Kč), upravená EBITDA 14% nárůst ve výši 337 milionů EUR (přibližně 8,84 miliard Kč).
  • Spolehlivé dodávky léků během pandemie spolu s nepřetržitým tokem transakcí v oblasti rozvoje podnikání reflektují účel společnosti STADA, kterým je péče o zdraví lidí z pozice důvěryhodného partnera.
  • CEO Peter Goldschmidt: „Náš nárůst tržeb a výnosů, který převyšuje trh, odráží důslednou implementaci naší strategie One STADA for Growth. Základem našeho úspěchu je silné nasazení a podnikavý duch našich zaměstnanců.“

Praha, 31. srpna 2020 – Jeden z největších výrobců generických léčiv skupina STADA zveřejnila své výsledky za první pololetí, ve kterém v Česku koupila středoevropského lídra v doplňcích stravy, třineckou společnost Walmark. Generální ředitel společnosti STADA v České republice Tomáš Mihál k tomu říká: „Díky akvizici Walmarku se stáváme 3.-4. největším hráčem na poli volně prodejných léčiv v ČR. Úspěšně probíhá integrace obou společností a daří se nám udržet třineckou továrnu v plném chodu nehledě na pandemii Covid-19. Do budoucna počítáme s avizovanou investicí do výrobního závodu v Třinci a logistického centra v Českém Těšíně v hodnotě přes 200 milionů korun.“

STADA pokračuje v posilování své pozice spolehlivého partnera pro pacienty, zdravotnické pracovníky a zákazníky, a to i během koronavirové krize. V souladu s posláním společnosti pečovat o zdraví lidí z pozice důvěryhodného partnera pracovali její oddaní zaměstnanci s velkým nasazením a vytrvalostí na dodávkách léků, například výrazným navýšením objemů výroby se začátkem pandemie v březnu. Pro splnění poslání společnosti STADA a dodržení základní firemní hodnoty Integrity byla hlavní prioritou péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců, jejich rodin a přátel, stejně jako partnerů společnosti.

I přes složité provozní prostředí způsobené koronavirovou pandemií, která snížila tempo růstu napříč farmaceutickým průmyslem, zaznamenala společnost STADA v prvním pololetí roku 2020 16% nárůst vykázaných tržeb v rámci skupiny ve výši 1,465 miliard EUR (přibližně 38,56 miliard Kč), s 9% organickým růstem.

Obzvláště druhé čtvrtletí bylo náročné vzhledem k prudkému poklesu trhů zejména v zemích, kde pacienti obvykle platí ze svého. Tyto poklesy byly způsobeny vypuknutím pandemie Covid 19, což vedlo k výraznému snížení návštěv lékáren, lékařů a nemocnic, jakož i ke zvratu v termínových nákupech. Komplexní a rozmanité portfolio společnosti STADA však celkově dobře obstojí v náročných tržních podmínkách.

V souladu se strategií akcelerace růstu portfolia společnosti STADA doplnily toto portfolio nedávné akvizice – například bývalé produktové portfolio společnosti Takeda v Rusku a SNS, společnost Walmark zaměřená na oblast spotřebitelské zdravotní péče ve střední a východní Evropě, značka FERN-C na Filipínách. To vedlo k organickému 9% růstu tržeb skupiny STADA. Integrace těchto akvizic úspěšně postupuje.

STADA pokračuje v hodnocení široké škály příležitostí pro rozvoj podnikání v souladu s podporou podnikatelského myšlení. STADA také investuje do své výrobní sítě, například rozšířením centra excelence pro výrobu vitamínů, minerálů a doplňků stravy v Třinci v České republice, které společnost získala akvizicí Walmarku.

EBITDA upravená o speciální položky vzrostla o 14% na 337 milionů EUR (přibližně 8,84 miliard Kč) v důsledku realizace průběžných opatření týkajících se efektivnosti zejména ve výrobě, v marketingu a prodeji. Kromě toho společnost pokračuje v uvádění klíčových značek spotřebitelské zdravotní péče, jako je Zoflora, na nových mezinárodních trzích a zároveň podporuje značky cíleným rozšiřováním produktových řad a specializovanými digitálními marketingovými kampaněmi.

Generální ředitel STADA Peter Goldschmidt k tomu říká: „Náš nárůst tržeb a výnosů v první polovině roku 2020, který převyšuje trh, odráží důslednou implementaci naší strategie One STADA for Growth. Základem našeho úspěchu je silné nasazení a podnikavý duch našich zaměstnanců. Naše cíle a hodnoty vytvářejí silnou firemní kulturu, která tvoří základ pro náš budoucí úspěch. Toto bylo zřejmé z působivých výsledků úrovně angažovanosti zaměstnanců v nedávných průzkumech zaměstnanecké spokojenosti, kde 9 z 10 zaměstnanců deklarovalo, že jsou hrdí na práci pro společnost STADA, a jsou si jisti, že se společnost vyjde z koronavirové krize jako silná One STADA. Vzhledem k přetrvávajícím negativním dopadům koronavirové pandemie však musíme i nadále vykazovat vysokou úroveň nasazení a odhodlání, abychom udrželi náš růstový kurz i v druhé polovině roku 2020.“


O společnosti STADA Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel AG sídlí v Bad Vilbel v Německu. Společnost se zaměřuje na strategii dvou pilířů sestávající z generik, včetně speciálních léčiv, a výrobků spotřebitelské zdravotní péče bez lékařského předpisu. STADA Arzneimittel AG prodává své výrobky v přibližně 120 zemích po celém světě. Ve finančním roce 2019 dosáhla společnost STADA upravených tržeb skupiny ve výši 2 608,6 milionu EUR a zisku před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) ve výši 625,5 milionu EUR. K 31. prosinci 2019 zaměstnávala STADA po celém světě 11 100 lidí.