Společnost OMRON uvádí nový kamerový systém FH s první detekcí vad pomocí umělé inteligence v oboru

Systém zpracování obrazu identifikuje nenápadné defekty s podobnou citlivostí jako lidé a dosahuje tak vyšší míry detekce vad.

Společnost OMRON oznámila celosvětové uvedení svého nového kamerového systému řady FH s první technologií umělé inteligence (AI) pro detekci vad v oboru, která rozpoznává vady bez nutnosti učení vzorků. Tato technologie umělé inteligence, která reprodukuje lidské vnímání a techniky zkušených kontrolorů, spolehlivě detekuje vady, které bylo dříve obtížné zjistit, a automatizuje vizuální kontrolu vycházející z lidského zraku.

[Řada FH s AI pro detekci vad]

Výrobci čelí intenzivnímu tlaku na automatizaci procesů, které závisí na smyslech zkušených lidských pracovníků. Zejména pokud jde o vizuální kontrolu, je důležité spolehlivě identifikovat nenápadné vady i na flexibilních linkách, na kterých se vyrábí řada nejrůznějších položek. Tradičně při tom rozhodovala vnímavost a znalosti techniků s dlouhodobými zkušenostmi. Dnes ale může být potřeba, aby lidé ve výrobnách pracovali co nejméně na stejném místě a mohli tak být chráněni před onemocněním COVID-19. To vede k rostoucí poptávce po automatizované vizuální kontrole šetřící pracovní sílu. 

Umělá inteligence se nyní dostala do fáze, kdy dokáže rozpoznat rysy objektu stejně jako lidé a automaticky se učit kritéria. I když mnoho řešení umělé inteligence čelí výzvám v podobě velkého objemu obrazových dat, specializovaného hardwaru či technické odbornosti, dosáhla společnost OMRON velkého pokroku, aby umožnila její rozsáhlé využití.

Společnost OMRON chce tyto výzvy překonat, proto vyvinula první umělou inteligenci pro detekci vad v oboru, která napodobuje techniky zkušených kontrolorů. Tato umělá inteligence je nyní součástí kamerového systému řady FH. Do tohoto nového produktu bylo zakomponováno více než 30 let znalostí společnosti OMRON o zpracování obrazu a vizuální kontrole, aby bylo možné pomocí umělé inteligence maximalizovat kontrolní schopnosti a přitom nebylo nutné učit se obrovské objemy dat. Umělá inteligence tradičně vyžadovala speciální prostředí, proto bylo do součásti systému integrováno odlehčené řešení společnosti OMRON. K nastavení 

a seřízení na místě výroby není potřeba specializovaný technik pro AI.

Společnost OMRON si klade za cíl aplikovat inovace do výrobního prostředí formou materializace svého jedinečného konceptu nazvaného „innovative-automation“ (inovativní automatizace) a řešit tak problémy ve výrobě. „S tím, jak se společnost OMRON snaží přiblížit výkonu lidského oka nebo ho dokonce překonat, neustále shromažďujeme data a provádíme výzkumy chování umožňující vývoj nejnovější technologie umělé inteligence. Rozšiřováním rozsahu toho, co lze automatizovat při vizuální kontrole kvality, osvobozujeme lidi od jednoduché a monotónní práce a zároveň zlepšujeme kvalitu a stabilitu procesu,“ uvedl Jan Nieswandt, produktový a marketingový manažer pro kamerové a RFID systémy ve společnosti Omron Europe.

Nejdůležitější funkce

  1. Umělá inteligence zachycuje vady s podobnou citlivostí, jako mají lidé
  • Nový obrazový filtr na bázi umělé inteligence napodobuje techniku, kterou k identifikaci vady na libovolném pozadí produktu používají zkušení kontroloři.
  • Škrábance a kazy, které bývalo těžké zachytit, lze nyní identifikovat i bez použití vzorků či seřizování.

  1. Umělá inteligence rozpoznává dobré produkty stejně jako zkušení kontroloři
  • Řada FH dokáže určit přijatelné tolerance odchylky.
  • Nástroj AI Fine Matching se učí z obrazových dat bezvadných produktů, čímž se snaží rychle získat „zkušenost“, kterou kontroloři získávají až v průběhu mnoha let. Takto se prostřednictvím automatizace snižují náklady a zvyšuje produktivita.
  • Umělá inteligence snižuje nadměrnou detekci vad.
  1. Není potřeba žádné speciální prostředí
  • Umělá inteligence tradičně vyžadovala vytvoření nákladného prostředí, odlehčené řešení společnosti OMRON se ale dodává ve formě uživatelsky přívětivých procesních položek, které byly integrovány do jejího oblíbeného hardwaru řady FH.
  • Není potřeba žádný speciální hardware ani technik pro AI.

(*)První umělá inteligence v oboru, která zachycuje vady s lidskou citlivostí bez nutnosti učení v součástech a knihovnách strojového vidění integrovaných do přístrojů. Vychází z průzkumu společnosti OMRON v červnu 2020.

O programu „innovative-Automation“

Jakožto držitel předního postavení v oboru průmyslové automatizace má společnost OMRON ve svém výrobním programu rozsáhlé řady ovládacích prvků a zařízení, počínaje senzory zpracování obrazu a dalšími vstupními zařízeními až po různé řídicí jednotky a výstupní zařízení, například servomotory, a také sortiment bezpečnostních zařízení a průmyslových robotů. Kombinací těchto zařízení prostřednictvím softwaru se společnosti OMRON podařilo vyvinout mnoho unikátních a vysoce účinných automatizačních řešení, která našla uplatnění u výrobců po celém světě. Díky širokému spektru pokročilých technologií a ucelené řadě zařízení mohla společnost OMRON zveřejnit svůj strategický koncept nazvaný „innovative-Automation“ (inovativní automatizace) zahrnující tři inovace neboli „i“ – „integrované“ (vývoj řízení), „inteligentní“ (rozvoj inteligence prostřednictvím ICT) a „interaktivní“ (nová harmonizace mezi lidmi a stroji). Společnost OMRON si v současné době klade za cíl aplikovat inovace do výrobního prostředí formou materializace tohoto konceptu.

O společnosti OMRON Corporation

Společnost OMRON Corporation je předním světovým výrobcem automatizačních řešení využívajících technologii „Sensing & Control + Think“. Působí v celé řadě oblastí od průmyslové automatizace a elektronických součástek až po systémy sociální infrastruktury, zdravotní péči a životní prostředí. Společnost OMRON byla založena v roce 1933, má po celém světě kolem 30 000 zaměstnanců, přičemž své produkty a služby poskytuje v přibližně 120 zemích a oblastech. Další informace naleznete na webu společnosti OMRON https://industrial.omron.cz.