Česku hrozí, že bude mít nejhorší 5G sítě v Evropě

Praha 3. 9. 2020: Množství frekvencí, které mohou v aukci získat čeští operátoři, nedává možnost postavit v ČR gigabitové sítě. Lidé a průmyslové podniky tak budou mít pomalejší 5G připojení než v okolních zemích. Česká republika začne technologicky zaostávat. 

Jestliže v kvalitě mobilních sítí 4. generace (4G/LTE) patří Česká republika mezi TOP 5 v Evropě, v kvalitě sítí nadcházející páté generace (5G) může Česko patřit mezi nejhorší. Vyplývá to z návrhu podmínek aukce, který zveřejnil Český telekomunikační úřad (ČTÚ). 

Čeští operátoři v porovnání s okolními zeměmi EU mohou získat ve vyhlášené aukci kmitočtů jednoznačně nejmenší frekvenční bloky pro provozování vysokokapacitních 5G sítí (pouze 60 MHz). Absence dostatečně širokých pásem povede k tomu, že kvalita a kapacita 5G sítí v evropsky harmonizovaném pásmu bude v Česku nejnižší v rámci celé Evropy. 

V prováděcím rozhodnutí Evropské komise (č. 2019/235) je jasně uvedeno, že šíře bloku 80-100 MHz je pro efektivní zavádění 5G služeb zvláště významná. Z podmínek české aukce však vyplývá, že čeští operátoři nemohou získat více než 60 MHz. Z Česka se tímto rozhodnutím regulátora stane země, která nebude moci konkurovat Evropě,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel APMS, a dodává: „Je skoro jisté, že řešení, která vyžadují velmi vysokou kapacitu 5G služeb, při příjezdu do Česka přestanou fungovat. Mizerná digitální infrastruktura bude současně odrazovat investory od investic v ČR.“ 

Česká republika přitom proti tomuto rozhodnutí Evropské komise (EK), když bylo v Bruselu v roce 2019 přijímáno, žádným způsobem neprotestovala. Naopak s ním v rámci Výboru pro radiové spektrum souhlasila společně s dalšími členskými státy. 

V aktuálně vyhlášené 5G aukci se budou dražit frekvenční příděly ve dvou pásmech: 700 MHz (bývalé TV vysílání) a 3,4-3,6 GHz. Jestliže pásmo 700 MHz je určené zejména pro pokrytí velkého území, pásmo 3,4-3,6 GHz je určené pro zajištění vysoké kapacity datových přenosů v hustě osídlených oblastech, podél dopravních koridorů a pro potřeby Průmyslu 4.0. Aby mohla být zajištěna dostatečná kapacita přenosu dat, je třeba, aby operátoři v každé zemi využívali pro vysílání blok o minimální šířce alespoň 80 až 100 MHz. 

Evropská Komise předpokládá, že pásmo 3,4-3,8 GHz je harmonizované v rámci celé EU pro budoucí využití vysokokapacitními 5G sítěmi. Jedná se o pásmo s jedinečnými fyzikálními vlastnostmi, které nabízí ve srovnání s jinými pásmy nejlepší efektivitu pokrývání území při současném zajištění požadované kapacity a vysoké rychlosti. Navíc lze anténní systémy pro toto pásmo nasazovat na již existující vysílače mobilních sítí, což napomáhá opravdu rychlému rozvoji 5G sítí. V neposlední řadě se na toto pásmo budou, minimálně v počátečním období, zaměřovat také výrobci zařízení. Současně bude klíčové pro kritické aplikace, jako jsou např. samořiditelné vozy či robotizace výroby v rámci Průmyslu 4.0.

EK ve svém prováděcím rozhodnutí požaduje minimální šíři pásma 80-100 MHz jednoduše proto, aby byla zaručena srovnatelná kvalita služby 5G sítí a kapacita datových přenosů v rámci celé EU bez ohledu na zemi, kde se dané zařízení nachází. 

Rozhodnutí EK je závazné pro všechny členské státy, a tedy i pro jejich regulační úřady. Je paradoxní že český regulační úřad (ČTÚ) se na přípravě evropského rozhodnutí aktivně podílel a nyní jeho obsah nerespektuje.