V pětině domácností si během pandemie změnili pravidla, aby spolu vydrželi

Někteří až díky práci z domova pochopili, co dělá jejich partner v práci

Praha, 3. 9. 2020 – Více než polovina (58 %) Čechů, kteří kvůli koronavirové pandemii museli pracovat z domova tvrdí, že si tím potvrdili, že dokážou být s partnerem dlouhodobě v jedné místnosti či bytě, aniž by si lezli na nervy. Naopak 15 % prohlásilo, že na základě zkušeností z pandemie spolu dlouhodobě v jedné místnosti či bytě nevydrží. Téměř pětina (19 %) dotázaných připustila, že si museli nastavit nová pravidla fungování domácnosti. Ukázal to průzkum banky ING Česká republika na reprezentativním vzorku pracující české populace. Banka ING je dlouhodobě lídrem v oblasti diverzity a inovativních přístupů k práci z domova.

Jakmile vstoupila v platnost krizová opatření, do dvou dnů pracovalo více než 80 % našich lidí z domova, aniž by to ovlivnilo kvalitu jejich práce. Museli jsme jim pro to vytvořit potřebné podmínky, ať už to byl kvalitní a bezpečný přístup do našich systémů, distribuce sluchátek pro konferenční hovory, ale třeba i zapůjčení monitorů a kancelářských židlí. Online mají kolegové k dispozici jak všechny potřené informace, tak například i kurzy jógy nebo psychologa na telefonu. Rodičům pracujícím z domova jsme se snažili poskytnout čas na to, aby dokázali kombinovat práci s domácí výukou dětí nebo přípravou oběda. Víme, že to neměli snadné,“ zmiňuje konkrétní příklady z banky ING její HR ředitelka Hedvika Holá.

Díky konferenčním hovorům se také lidé během pandemie dozvěděli, jak to vypadá doma u jejich kolegů. A jak ukázal průzkum ING, v některých případech se partneři doma dozvěděli o tom, co vlastně ten druhý v práci dělá. V průzkumu to potvrdilo 5 % dotázaných. Téměř desetina (9 %) lidí musela kvůli práci z domova posílit internetové připojení.

Výsledky výzkumu ING Bank potvrzuje ze zkušeností z vlastní praxe i psycholožka Martina Viewegová: „Moji dlouhodobí klienti si ujasnili, že pokud jim je s partnery dobře, zvládnou i nečekaný stres daný novou situací a byli rádi, že mohou být více spolu. Část z nich byla nucena určité věci změnit, ale alespoň rovnou mohli v praxi vyzkoušet nové komunikační vzorce, na kterých pracují v terapii. Objevilo se naopak i pár nových klientů, jejichž manželství karanténu nezvládlo. Nicméně to spíše bylo vyvrcholení dlouhodobých problémů než samotný spouštěč. Do poradenství nebo psychoterapie patří kromě osobní oblasti i ta pracovní a finanční (a vědomé zacházení s ní).  Je nejen dobrou prevencí zvládání podobných situací, ale i lepšího zpracovávání stresu a zvyšování kvality života obecně.

O ING Bank:

Skupina ING 

ING je globální finanční instituce holandského původu se silnou evropskou základnou nabízející bankovní služby. Staví na zkušenostech, odborných znalostech a závazku nabízet vynikající služby a uspokojovat tak potřeby široké klientské základny zahrnující jednotlivce, rodiny, malé a střední podniky, korporace, instituce i vládní organizace. Cílem je podporovat lidi v tom, aby byli stále o krok napřed, v životě i podnikání. 

ING Bank se svými více než 53 tisíci zaměstnanci nabízí služby pro zákazníky retailového i firemního bankovnictví ve více než 40 zemích světa. Silnou stránkou je dobře známá a silná značka s pozitivním vnímáním klientů v řadě zemí, silná finanční pozice, víceúrovňová distribuční strategie a mezinárodní síť. Udržitelnost a společenská odpovědnost je nedílnou součástí firemní strategie ING Bank, o čemž svědčí první příčka v kategorii Diversified Financials v indexu Dow Jones Sustainability a dále zařazení do indexu FTS4Good a indexu Euronext Vigeo Europe 120.

ING v České republice

ING v České republice aktuálně působí výhradně v oblasti bankovnictví a zaměstnává více než 350 lidí.

Historie ING v České republice sahá až do roku 1992. V průběhu let si zde vybudovala silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví a svou komplexní nabídkou bankovních produktů a služeb v současné době uspokojuje všechny bankovní potřeby významných českých i mezinárodních společností i finančních institucí. 

V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku o ING Podílové fondy, které nabízejí široké veřejnosti možnost vyššího zhodnocení úspor, a stala se tak specialistou na zhodnocování úspor pro fyzické osoby.

Společenská odpovědnost je klíčovou hodnotou firemní kultury banky; finanční produkty a služby nabízí srozumitelným a transparentním způsobem, aktivně působí v oblasti finančního vzdělávání a dlouhodobě strategicky spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem, s aktivním zapojením firemních zaměstnanců.