Více než polovina Čechů sleduje, jak se chovají firmy, jejichž výrobky nakupují

Čtvrtina mladých při nakupování posuzuje cenu a odpovědné chování výrobce

Praha, 5. února 2021 – Rozhodují se Češi při nakupování podle toho, jak se výrobce chová k životnímu prostředí a ke svému okolí? Průzkum banky ING Česká republika ukázal, že pro více než polovinu (54 %) dotázaných je udržitelné a odpovědné chování firem důležité. Další více než třetina (38 %) říká, že se o to sice příliš nezajímají, ale připouští, že jejich nákupní chování může ovlivnit. 

„Obecně víme, že Češi jsou velmi citliví na cenu, proto není překvapující, že jen 6 % dotázaných má na prvním místě při výběru zboží udržitelné a odpovědné chování jeho výrobce. Ale už 14 % respondentů ho má na druhé příčce, hned za cenou. A pokud se podíváme na nejmladší generace, tam už je to dokonce čtvrtina dotázaných. Do budoucna očekáváme, že toto číslo nadále poroste,“ říká Erik Fortgens, ředitel korporátního bankovnictví ING Česká republika.

Sdílíme

Sdílení věcí je jedním ze způsobů odpovědného chování, neboť umožňuje jejich efektivnější využití. V Česku je zejména doménou žen, v průzkumu ING jich 40 % uvedlo, že sdílejí, zatímco u mužů to bylo jen 20 %. Do budoucna o sdílení uvažuje dalších 18 % žen a 21 % mužů. 

„Trochu se nabízí úvaha, že sebepoznání a práce na sobě jdou ruku v ruce s osobní odpovědností. To se samozřejmě odráží i v nakupování nebo ochotě sdílet věci, které by před pár lety nikdo sdílet nechtěl nebo by si to neuměl představit. Nárůst sdílených automobilů, rostoucí trend ve světě, kdy vznikají místa ke sdílení čehokoliv, ukazuje na to, že se naše chování mění. A vypadá to, že k udržitelnějšímu způsobu života,“ říká psycholožka Martina Viewegová.

Češi se nebrání ani použitým věcem. Jejich další používání oproti vyhození také přispívá k odpovědnějšímu způsobu života. Více než polovina (57 %) žen nakupuje některé věci z druhé ruky, v případě mužů je to více než třetina (35 %).

„Jednou z cest k odpovědnému životu je snažit se bránit plýtvání. Sdílením docílíme toho, že jeden výrobek je využíván mnohem intenzivněji, než když ho vlastní jen jeden člověk. Prodáním věcí, které už nepoužíváme, docílíme nejen toho, že nám už nebudou doma překážet, ale jejich nový uživatel ušetří zdroje na výrobek, který by musel kupovat nový,“ dodává Erik Fortgens.

Podle průzkumu ING čtyři z pěti Čechů se zajímají o to, jak svým chováním ovlivňují životní prostředí. Necelá polovina (45 %) dotázaných dokonce tvrdí, že se snaží způsobem svého života co nejméně zatěžovat přírodu a své okolí. Jen něco přes 5 % Čechů uvedlo, že je to vůbec nezajímá a neřeší to.

O průzkumu: 

Průzkum ING zaměřený na odpovědné a udržitelné chování proběhl v listopadu 2020 mezi 1100 respondenty. 

O ING Bank:

Skupina ING 

ING je globální finanční instituce holandského původu se silnou evropskou základnou nabízející bankovní služby. Staví na zkušenostech, odborných znalostech a závazku nabízet vynikající služby a uspokojovat tak potřeby široké klientské základny zahrnující jednotlivce, rodiny, malé a střední podniky, korporace, instituce i vládní organizace. Cílem je podporovat lidi v tom, aby byli stále o krok napřed, v životě i podnikání. 

ING Bank se svými více než 53 tisíci zaměstnanci nabízí služby pro zákazníky retailového i firemního bankovnictví ve více než 40 zemích světa. Silnou stránkou je dobře známá a silná značka s pozitivním vnímáním klientů v řadě zemí, silná finanční pozice, víceúrovňová distribuční strategie a mezinárodní síť. Udržitelnost a společenská odpovědnost je nedílnou součástí firemní strategie ING Bank, o čemž svědčí první příčka v kategorii Diversified Financials v indexu Dow Jones Sustainability a dále zařazení do indexu FTS4Good a indexu Euronext Vigeo Europe 120.

ING získala ocenění Best Bank In The World 2017, které uděluje časopis Global Finance.

ING Bank v České republice

ING v České republice aktuálně působí výhradně v oblasti bankovnictví a zaměstnává více než 250 lidí.

Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. V průběhu let si zde vybudovala silnou pozici v oblasti korporátního bankovnictví a svou komplexní nabídkou bankovních produktů a služeb v současné době uspokojuje všechny bankovní potřeby významných českých i mezinárodních společností i finančních institucí. 

V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku o ING Podílové fondy, které nabízejí široké veřejnosti možnost vyššího zhodnocení úspor, a stala se tak specialistou na zhodnocování úspor pro fyzické osoby.

Společenská odpovědnost je klíčovou hodnotou firemní kultury banky; finanční produkty a služby nabízí srozumitelným a transparentním způsobem, aktivně působí v oblasti finančního vzdělávání a dlouhodobě strategicky spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem, s aktivním zapojením firemních zaměstnanců.