Čeští rodiče otáčejí: Většina by děti podpořila v rozhodnutí vyučit se řemeslu

Čeští rodiče mění přístup k volbě dalšího vzdělání svých dětí po ukončení základní školy. Čtyři z pěti by potomka podporovali, pokud by se rozhodl vyučit se řemeslu. Ukázal to průzkum, který uskutečnila agentura Ipsos pro projekt Fandíme řemeslu. Ten zastřešuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

„Naše poznatky potvrzují, že řemeslo v Česku opět začíná mít zlaté dno. Skuteční fachmani nejsou o nic méně žádaní, než specialisté v jiných oborech, a svou prací dokáží sobě i rodině zajistit velmi dobrou životní úroveň,“ říká Josef Jaroš, vedoucí projektu Fandíme řemeslu a většinový vlastník české poradenské skupiny Apogeo.

Maminky to vědí lépe

To si při rozhodování o dalším studiu synů a dcer zřejmě uvědomují lépe jejich maminky, než tatínkové. „Ženy, které v rodinách tradičně rozhodují o přihláškách na školy, odpověděly v průzkumu ve 44 procentech ‚určitě ano‘, muži byli takhle kategoričtí z 38 procent,“ uvedla Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR.

Odpověď ‚spíše ano‘ zvolilo 41 % žen a 43 % mužů. Pro ‚spíše ne‘ se rozhodlo 12 % žen a 14 % mužů, jen čtyři procenta žen a šest procent mužů odpovědělo ‚určitě ne‘.

„Naše asociace dlouhodobě usilovala – také prostřednictvím projektu Fandíme řemeslu – o znovuzavedení ‚dílen‘ v modernější podobě do výuky na základních školách,“ připomíná Eva Svobodová. Je to podle ní jedna z cest, jak oživit zájem o učební obory.

MŠMT bude ověřovat výuku na 100 školách

Rozhodnutí zavést do škol nový předmět skutečně oznámil loni v červnu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Od dřívějších dílen by se podle něj měl lišit tím, že půjde o moderně pojatou výuku, která bude propojovat manuální práce s novými digitálními technologiemi.

Pilotní ověřování technické výuky se konalo v uplynulém školním roce ve 30 školách, které pro ni měly potřebnou výbavu. Od 11. Března však tuto fázi narušilo zavření škol kvůli opatřením proti koronaviru. Od příštího roku se má technika pokusně ověřovat i v dalších školách, které tak dobře vybaveny nejsou. Hlavní informace o fungování výuky techniky chce ministerstvo získat z 60 škol, z toho ze tří až pěti víceletých gymnázií, kterým poskytne návod, jak mají postupovat. Dalších 40 škol by mělo na projektu spolupracovat bez podpory.