Umělá inteligence, robotika, kvantové počítače, trvalá udržitelnost a globální nestabilita: Zpráva DHL o trendech, které budou utvářet logistiku v budoucnosti

Covid-19 urychluje digitalizaci i automatizaci a formuje budoucnost práce 

Dynamický růst v oblasti datové analytiky, umělé inteligence, robotiky, internetu věcí, cloudových technologií a rozhraní pro programování aplikací signalizuje nový logistický standard

Pokrok ve vývoji kvantových počítačů, blockchainu a vesmírné logistiky přináší logistickým firmám nové možnosti při řešení rozsáhlých problémů a vytváření nových služeb

• Trvalá udržitelnost je naléhavým požadavkem ve všech odvětvích a urychluje realizaci potřebných inovací v oblastech obalů, plánování, optimalizace a správy budov s cílem snižovat emise

Praha, 22. září 2020 – DHL v pátém vydání své Zprávy o trendech v logistice představuje 29 klíčových trendů, které budou ovlivňovat odvětví logistiky v nadcházejících letech. Zpráva je výsledkem rozsáhlé analýzy makrotrendů a mikrotrendů i poznatků z rozsáhlé sítě partnerů včetně výzkumných institutů, technologických firem, startupů a zákazníků. 

„Pro nás jako odborníky na logistiku je důležité předvídat výzvy, které nás čekají, a uvažovat o možných řešeních, abychom mohli našim zákazníkům poskytovat nejlepší možná doporučení. Megatrendy, které nás budou i nadále zaměstnávat, nejsou neznámé. Patří mezi ně nové technologie, rostoucí internetový obchod a trvalá udržitelnost,“ říká Katja Buschová, obchodní ředitelka společnosti DHL. „Některé oblasti se však budou vyvíjet rychleji než ostatní, proto musíme porozumět základním trendům a jejich vlivu na logistiku – v neposlední řadě kvůli vlivu pandemie onemocnění covid-19 na globální obchod a všechny zaměstnance. Jako globální lídr v logistice disponujeme přehledem a odbornými znalostmi pro vyhodnocení situace.“

Více než 20 000 odborníků na logistiku a technologie se při svých návštěvách Inovačních center DHL v uplynulých dvou letech podělilo o svůj pohled na budoucnost logistického odvětví. Souhrn jejich závěrů přináší Zpráva o trendech v logistice, která plní roli dynamického a strategického nástroje pro predikce budoucího vývoje. Zpráva DHL o trendech v logistice sleduje vývoj trendů zaznamenaných v uplynulých vydáních a v každé aktualizované edici stanovuje současné a budoucí trendy.

„Další velkou výzvou bude příprava zaměstnanců v logistice na budoucnost prostřednictvím školení a zvyšování kvalifikace, protože roste technologická sofistikovanost provozních činností. Toto bude v nadcházejících letech středem pozornosti strategických programů organizací v dodavatelských řetězcích,“ řekl Matthias Heutger, viceprezident společnosti DHL s globální odpovědností za inovace a obchodní rozvoj. „Zpráva o trendech v logistice je seismografem budoucích trendů. Na základě dat z uplynulých sedmi let dokážeme sestavovat dlouhodobější předpovědi a tím podporovat naše partnery a zákazníky při vytváření vlastních obchodních plánů. Také tím pomáháme strukturovat a podněcovat další progresivní výzkum a inovace. V tomto vydání již vidíme, jak pandemie onemocnění covid-19 urychluje již probíhající trendy – analytiku velkých dat, robotizaci, automatizaci a internet věcí, a to vše s podporou nepřetržitého pokroku v oblasti umělé inteligence.“

Urychlování transformačních procesů

Páté vydání Zprávy o trendech v logistice ukazuje, že jsme svědky celkové stabilizace trendů z uplynulých čtyř let. Vlivem současné pandemie dochází na celém světě k dalšímu urychlování transformačních procesů. Covid-19 si vynutil rychlejší realizaci aktuálních změn v oblastech logistických inovací, automatizace a digitální práce. Digitalizace celého odvětví se tak posunula o několik let dopředu. Naopak mnoho trendů, u nichž se původně očekávalo, že přinesou do logistického průmyslu zásadní změny, dosud svůj revoluční potenciál neprokázalo. Autonomním vozidlům a dronům brání v rozmachu legislativní i technické výzvy společně s omezenou společenskou akceptací. Logistická tržiště se stabilizovala na několika vůdčích platformách a renomovaní zasilatelé vstupují do hry s vlastními digitálními nabídkami za podpory robustních globálních logistických sítí. Odborníci na logistiku se musejí zorientovat na obrovském trhu nových technologií – od cloud computingu přes spolupracující roboty, analytiku velkých dat a umělou inteligenci až po internet věcí. Novým imperativem pro dlouhodobý úspěch je modernizace všech článků dodavatelských řetězců od příjemných zkušeností zákazníka s digitální objednávkou přes přepravu zboží až po jeho doručení konečnému odběrateli. Na trhu získají konkurenční výhodu firmy, které nejrychleji přijmou nové technologie a přizpůsobí si je vlastním potřebám ve spojení s intenzivním zvyšováním kvalifikace svých zaměstnanců. 

Pokračující růst e-commerce podporuje realizaci programů v oblastech inovací a trvalé udržitelnosti

E-commmerce pokračuje v rychlém růstu, přestože na něj stále připadá jen zlomek celkových výdajů spotřebitelů v oblasti maloobchodu. Předpokládá se, že internetový obchod mezi firmami bude tento trend následovat. V porovnání se spotřebitelským trhem je však jeho velikost trojnásobná. Koronavirová pandemie způsobila urychlení jak růstu e-commerce, tak i realizace inovačních programů v dodavatelských řetězcích. Schopnost splnit zvýšené požadavky zákazníků a zajistit si tak vedoucí postavení na trhu v budoucnosti bude nakonec určena klíčovými kroky v podobě zavádění nových technologií, mezi něž patří inteligentní fyzická automatizace, nástroje pro sledování dodavatelských řetězců založené na internetu věcí a předvídavé funkce umělé inteligence. 

Trvalá udržitelnost je nyní pro logistický průmysl nutností, protože vlády, města i poskytovatelé řešení usilují o snižování emisí CO2 a odpadu. Současně se také jedná o jednu z nejvyšších priorit v inovačních programech dodavatelských řetězců, což dokládá rostoucí poptávka po trvale udržitelných řešeních pro snižování odpadu, využívání nových technologií pohonu a optimalizace provozoven. V současnosti již existuje více než 90 národních zákazů používání jednorázových plastů a nadměrně velká balení způsobují 40% plýtvání prostorem při přepravě balíků. Kvůli těmto faktorům je přehodnocení současných způsobů balení nevyhnutelné. Trvale udržitelná logistika – optimalizace procesů, materiálů, nových technologií pohonu a chytré provozovny – poskytuje logistice obrovský potenciál pro zvyšování ekologičnosti. Chytrá kontejnerizace v dopravě sehraje rovněž důležitou roli při vývoji ekologického doručování v přeplněných velkoměstech. 

DHL pravidelně vydává Zprávu o trendech v logistice jako klíčový nástroj pro globální logistickou komunitu. V rámci společnosti DHL i v celém logistickém odvětví se tato publikace stala oceňovaným vodítkem pro strategie a inovace, ale také klíčovým nástrojem pro usměrňování specifických trendů, například v obalové technice, komunikačních sítích 5G, robotice a technologii digitálních dvojčat. 

– Konec –

Páté vydání Zprávy DHL o trendech v logistice (DHL Logistics Trend Radar) včetně detailních pojednání a informací o projektech lze bezplatně stáhnout na adrese www.dhl.com/trendradar

DHL – Logistická společnost pro celý svět

DHL je přední světovou značkou v logistickém odvětví. Divize DHL nabízí jedinečné portfolio logistických služeb, jež zahrnuje národní a mezinárodní balíkové doručovací služby, dopravu a řešení pro e-commerce, mezinárodní silniční, vzdušnou a námořní expresní přepravu či řízení průmyslových dodavatelských řetězců. Zhruba 380 000 zaměstnanců DHL ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě propojuje bezpečně a spolehlivě lidi i firmy, což umožňuje plynulý a udržitelný globální obchod. Řešení specializovaná na rostoucí trhy a odvětví zahrnující technologický průmysl, sektor výzkumu a zdravotní péče, energetický a automobilový průmysl nebo maloobchod, to vše potvrzuje postavení DHL jako „Logistické společnosti pro svět“.

DHL je součástí skupiny Deutsche Post DHL. Tržby skupiny dosáhly v roce 2019 více než 63 miliard EUR. Díky udržitelným obchodním praktikám a závazku vůči společnosti a životnímu prostředí skupina pozitivně přispívá světu. Cílem Deutsche Post DHL Group je dosáhnout logistiky s nulovými emisemi do roku 2050.