Společnost Dyson představila novou zkušební metodu pro inteligentní čističky vzduchu! POLAR je inovativní zkušební proces simulující realitu domácností.

Objem vyčištěného vzduchu v místnosti za daný časový úsek je pro spotřebitele klíčovým ukazatelem výkonu čističky vzduchu. Dosavadní metody nedokázaly dostatečně simulovat prostředí reálné domácnosti, proto společnost Dyson ve spolupráci s agenturou pro testování domácích spotřebičů CHEARI vyvinula novou moderní komoru, která umožňuje podrobnou zkoušku inteligentních čističek vzduchu. Metoda POLAR simuluje realitu a podmínky, ve kterých se čističky vzduchu používají. 

Výfukové plyny, tabák, saze, těžké kovy, toxické organické sloučeniny… To vše se vyskytuje v ovzduší, kterým jsme obklopeni. Ani v útrobách domova se znečištění vzduchu nevyhneme. Běžné předměty v domácnosti, jako například dřevěný nábytek, svíčky, plynové sporáky, čisticí spreje, pokojové rostliny a domácí zvířata, uvolňují do prostředí škodlivé látky a v uzavřených místnostech dochází k jejich nahromadění. Tento problém ještě umocňuje moderní řešení domácností. Lepší utěsnění domů vede ke snížení nebo dokonce eliminaci cirkulace vzduchu v budově. Následkem toho může docházet ke koncentraci nečistot.

Řešení představuje čistička vzduchu 

Problém s nečistotami rozptýlenými v ovzduší řeší čističky vzduchu. K měření jejich účinnosti výrobci ve velké míře využívají rozšířenou oborovou zkoušku CADR (Clean Air Delivery Rate, tedy rychlost čištění vzduchu). Ta stanovuje objem čistého vzduchu, který dokáže přístroj vyčistit za stanovenou dobu, měřítkem je tedy rychlost zařízení. Test probíhá následovně: Čistička vzduchu se umístí uprostřed menší komory s podlahovou plochou přibližně 12 m2 (rozměry činí 3,2×3,7×2,4 m, což je cca 28,5 m3 prostoru) pod oběžný ventilátor, který pomáhá rozvádět vyčištěný vzduch rovnoměrně po celé místnosti. Na jedné stěně je umístěn senzor, měřící změny v koncentraci částic v komoře.

Podmínky uváděného testu ovšem neodpovídají reálnému prostředí. Průměrně velký obývací pokoj je obvykle větší, nemá instalovaný ventilátor na cirkulaci vzduchu a čističku vzduchu má většinou umístěnou v rohu místnosti. V tomto smyslu tato zkouška neposkytuje přesné údaje o tom, jak by čistička vzduchu fungovala ve větším prostředí typickém pro skutečnou domácnost.

S ohledem na tato omezení usilovali technici společnosti Dyson o vyvinutí nové zkušební metody, která by doplňovala stávající oborové zkoušky.  

V roce 2018 vytvořila společnost Dyson ve spolupráci s uznávanou čínskou agenturou pro testování domácích spotřebičů China’s Household Appliance Standard and Technology Industry Alliance (CHEARI) novou zkušební metodu pro inteligentní čističky vzduchu a nazvala ji POLAR. Tento inovativní zkušební proces lépe simuluje realitu a podmínky, ve kterých se čističky vzduchu používají. 

Moderní komora o velikosti 6×4,5×3 m si vyžádala investici v hodnotě 300 000 britských liber (takřka 9 milionů korun). Představuje podlahovou plochu o velikosti 27 m2, což lépe odpovídá průměrně velkému obývacímu pokoji. Stěny jsou skleněné, posazené v rámu z nerezavějící oceli, a je zajištěna plná regulace teploty a vlhkosti. Zcela uzavřená komora je vybavena skupinou 9 čidel kvality vzduchu (anemometry) a stropním ventilátorem, který se používá pouze k obnovení podmínek v komoře mezi jednotlivými zkouškami. 

Jak probíhá zkouška rovnoměrné účinnosti čištění? 

Tato zkouška ověřuje schopnost zařízení automaticky reagovat a rovnoměrně vyčistit vzduch v celé místnosti. Při testu se do místnosti aplikují nečistoty a 9 vysoce výkonných čidel kontroluje kvalitu ovzduší v celé komoře každých 10 sekund. Dokážou detekovat částice znečištění, které jsou 300krát tenčí než šířka lidského vlasu! Zkouška probíhá až do chvíle, kdy zařízení považuje komoru za čistou, a vrátí se zpět na svůj původní příkon. V takovém okamžiku pracovník obsluhy zaznamená nejšpinavější a nejčistší bod komory včetně koncentrace nečistot a rozdíl mezi těmito dvěma místy. Kombinace těchto dvou měřítek umožňuje klasifikovat zařízení v rozmezí od „vynikající“ po „přijatelné“, popřípadě jej diskvalifikovat. 

Při zkoušce POLAR není čistička umístěna uprostřed místnosti, nýbrž v rohu, aby byly simulovány podmínky reálné domácnosti. Díky zvětšení velikosti zkušební komory oproti stávající normě pro čističky vzduchu a zvýšení počtu testovacích čidel na 9 je komora schopna určovat přesnost automatické funkce přístroje a zajistit, aby zařízení řádně provedlo vyčištění celé místnosti. V praxi to znamená, že osobě na jedné straně místnosti se dostane podobné kvality vzduchu jako člověku na opačném konci. Odpadá také nutnost manuálního nastavování zařízení podle odhadu a použití nákladných monitorů kvality vzduchu.

Tom Bennett, ředitel výzkumu, konstrukce, vývoje a provozu společnosti Dyson v Číně, uvedl:Moderní domácnosti po celém světě se potýkají s akumulací nečistot a omezenou cirkulací vzduchu, ale mnoho lidí si to stále neuvědomuje. Museli jsme vytvořit chytré zařízení, jež bude za vás přesně zjišťovat znečištění, a sofistikovaný systém čištění Dyson 360° HEPA, který tyto nečistoty vzduchu z vaší domácnosti odstraní. Díky důkladnému testování jsme také odhalili, že pro řádné vyčištění ovzduší v celé místnosti je důležitý vysoký výkon. Technologie Air Multiplier™ umožňuje každou sekundu zajistit minimálně 200 litrů čistějšího vzduchu ve všech koutech pokoje, jak ukazují výsledky podle nové normy.“

O společnosti Dyson

Společnost Dyson je technologická společnost s celosvětovou působností. Sídlí v Malmesbury ve Velké Británii, pobočku má rovněž v Šanghaji. Jedná se o rodinnou firmu vedenou svým zakladatelem, vynálezcem a vedoucím technikem Jamesem Dysonem, který společně s 3 500 techniky a vědci vyvíjí výrobky s inovativním řešením problémů. Společnost Dyson v současné době investuje 2,5 mld. GBP do nové technologie, což zahrnuje i rozšíření jejího centra výzkumu a vývoje v Malmesbury a technologických zkušeben v Singapuru a Šanghaji v hodnotě 250 mil. GBP. Díky této investici rozšiřuje svůj výzkumný program ve spolupráci s univerzitami a prohlubuje vlastní odbornost v hlavních technologických oblastech, jako jsou například baterie, motory, systémy robotického vidění, strojové učení, umělá inteligence a nauka o materiálech.

www.dyson.cz