Firmy se připravují na insolvence: statutár musí reagovat včas, aby nepřišel i o svůj majetek

Praha, 2. listopadu 2020 – Náznaky přicházející ekonomické krize jsou stále hmatatelnější. Podle advokáta Pavla Strnada z AK Polverini Strnad, který se specializuje na insolvenční právo, výrazně přibývají dotazy jak správně postupovat při hrozícím úpadku. Dokládají to i čísla – v září bylo podáno nejvíce návrhů na bankrot obchodních společností za poslední rok. Velkou odpovědnost totiž mají statutární orgány. Jejich členové jsou povinni pokusit se hrozící úpadek dostupnými prostředky odvrátit, jinak mohou ručit za všechny dluhy firmy.

„Přibývají nám dotazy klientů, jak mají správně postupovat při hrozícím úpadku, kdy a jak mají podat insolvenční návrh a co očekávat v následujícím řízení,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. Nárůst podobných případů dokládá i analýza společnosti CRIF, podle které bylo v září podáno nejvíce návrhů na bankrot obchodních společností za poslední rok, celkem 93. Oproti srpnu se tak počet návrhů na bankrot obchodních společností zvýšil o 60 %.

„Poměrně široká odpovědnost je na statutárních orgánech. Pokud se statutární orgán dozví o tom, že společnosti hrozí úpadek, je povinen pokusit se ho dostupnými prostředky odvrátit, jinak může ručit za všechny její dluhy. A to celým svým majetkem. Proto je více než dobré, pokud včas vyřeší i právní ochranu svého soukromého majetku, aby ochránil svou rodinu a při insolvenci firmy řešil jen práci, a ne dopad problémů na své nejbližší,“ vysvětluje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. „Obezřetnost členů statutárních orgánů je tak na místě a jejich zájem o informace z oblasti insolvencí proto předpovídá, jaký ekonomický vývoj zřejmě přinesou následující měsíce,“ dodává.

Pokud se ekonomická situace společnosti nezlepší, musí statutární orgán včas podat insolvenční návrh, nebo bude věřitelům odpovídat za škodu. Statutár se této odpovědnosti zprostí pouze v případě, že opoždění návrhu nemohl ovlivnit nebo když nedojde ke snížení uspokojení věřitelů. „V situaci, kdy firma již platí své závazky s obtížemi a nemá žádné rezervy, nemá nepotřebný či likvidní majetek k prodeji ani reálně neočekává jiný příjem, je nejvyšší čas vše řešit s advokátem, který se specializuje na insolvenční právo. Ten je totiž schopen doporučit moratorium či jinými vhodnými prostředky zajistit, aby firma neskončila v konkursu, ale mohla dále fungovat,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Pokud se prokáže, že statutár dostatečně neusiloval o odvrácení úpadku společnosti, může být povinen vydat i veškerý prospěch získaný ze své smlouvy o výkonu funkce – a to za dva roky zpětně. Při závažnějších porušeních může být dokonce soudem vyloučen z funkcí člena statutárního orgánu ve všech korporacích. 

Navíc od 1. 1. 2021 vstupuje v účinnost novela zákona o obchodních korporacích, která přináší ještě další zpřísnění. Povinnost statutárů vydat výše zmíněný prospěch vznikne i přes snahu člena statutárního orgánu úpadek odvrátit, pokud svým dřívějším jednáním k úpadku přispěl. V případě konkursu pak může být člen statutárního orgánu dokonce povinen uhradit to, na co zpeněžení majetku společnosti nebude stačit.

O Právní Ochrana Majetku – P. O. M.:

Právní ochrana majetku je speciální produkt určený vlastníkům nemovitostí, veřejně registrovaných věcí (kam patří například veterány, jachty, letadla nebo podíly ve společnostech) a cenných předmětů, kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu okolí a vyvarovat se konfliktním a nákladným přechodům majetku v rámci dědictví, majetkových ztrát v případě rozvodu, možným podvodům, závisti či škodám z pouhých nedopatření. Více informací na www.pravniochranamajetku.eu.

O AK Polverini Strnad:

Advokátní kancelář Polverini Strnad funguje na trhu téměř 20 let. Po celou dobu své existence usnadňuje svým klientům podnikání a nabízí komplexní business řešení včetně nadstandardních služeb – jako jsou například záruky na smlouvy, upozornění na závazné termíny nebo přípravy jednoduchých obchodních shrnutí právních dokumentů. Kancelář působí v Praze, Římě, Brně a Bratislavě. Jejími zakladateli jsou Pavel Strnad a Giampaolo Polverini. Více informací na www.ak-ps.eu.