Greenpeace získalo tajné povolení k těžbě na dole Turów. Česká vláda bude kvůli dolu čelit Polsku už tento týden

Praha – 9. listopadu 2020: Organizace Greenpeace získala a zveřejnila text rozhodnutí, které na začátku roku prodloužilo těžbu firmy PGE na uhelném dole Turów o 6 let. (1) Na vyžádání ji po téměř sedmi měsících vydaly polské úřady. V textu rozhodnutí ovšem nejsou žádné informace o samotné těžbě, která již dnes odčerpává vodu lidem na Liberecku. Zároveň je ale z textu jasné, že nedošlo k žádnému vyhodnocení vlivu na životní prostředí a že byla z procesu záměrně vyloučena veřejnost. Polský soud již dříve rozhodl, že vyloučení Greenpeace z řízení bylo v rozporu se zákonem. (2) Text kontroverzního povolení byl zveřejněn těsně před schůzkou české vlády s Evropskou komisí a Polskem, která má problematiku dolu řešit.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí organizace Greenpeace, říká:

“Rozhodnutí o povolení k těžbě je skandální. Neobsahuje téměř žádné informace o projektu, kterého se týká. Nikdo tak neví, jak přesně má probíhat těžba v nejbližších měsících a letech. Jednání polských úřadů je podle nás zcela nepřípustné. Ukazuje na naprostou ignoraci svých sousedů. Z procesu povolování těžby byla navíc zcela vyloučena veřejnost a polský soud již rozhodl, že tento krok byl v rozporu se zákonem. Je naprosto jasné, že těžba je v současné době nelegální.”

Mezinárodní jednání mezi Českem a Polskem o dolu Turów následuje jako součást oficiálního procesu, který byl zahájen po podání oficiální stížnosti, kterou Česká republika podala k Evropské komisi na chování polských úřadů v září letošního roku. (3) Greenpeace ČR považuje za klíčové, aby česká vláda hájila na jednáních práva českých občanů a požadovala po Polsku, aby se těžba na dole Turów dále nepřibližovala k českému území a aby probíhala legálně a podle evropských směrnic. Jelikož Polsko dlouhodobě ignoruje práva české strany a evropskou legislativu, je podle Greenpeace ČR na místě podat na začátku příštího roku žalobu na Polsko k Evropskému soudnímu dvoru, ať už jednání dopadnou jakkoli.

Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace ČR, říká: 

“Česká vláda nyní musí hájit práva českých občanů a českého životního prostředí. Podle původního projektu, proti němuž podávala česká vláda nesouhlasné stanovisko, plánovala PGE dostat se na hranu dolu u českého území do roku 2023. PGE nyní pokračuje s přípravou tohoto území na těžbu, a proto se domnívám, že zde těžit začne opravdu v následujících měsících nebo letech. Je proto klíčové pro české občany žijící nejblíže dolu i celou Českou republiku požadovat okamžité zastavení těžby a podat na Polsko žalobu.”

Těžba a spalování uhlí z dolu Turów má výrazné negativní dopady na klima, životní prostředí a životy místních lidí. Ohrožuje zásoby pitné vody a vody v krajině na Hrádecku a Frýdlantsku v Libereckém kraji, kde žijí desítky tisíc lidí. Podle Greenpeace ČR by se důl Turów měl uzavřít co nejrychleji a místní uhelný region by měl urychleně projít spravedlivou transformací. V tuto chvíli ale polská strana nemá žádný plán, jak zde utlumit uhelný průmysl, přestože Evropská unie tlačí na odchod od uhlí a finančně podporuje strukturální změny v uhelných regionech z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Kontakty:

Poznámky pro editory:

1)

Text rozhodnutí naleznete zde: https://storage.googleapis.com/planet4-czech-republic-stateless/2020/11/e6ebc616-skan-decyzja-ministra-klimatu-z-20.03.2020-dot.-koncesji-turów.bez-rozdz-1-1.pdf 

2)

Podání oficiálního podnětu kvůli Turówu Českou republiku k Evropské komisi jsme komentovali zde:

3) 

O rozhodnutí polského soudu o účasti Greenpeace ČR v procesu povolování těžby: