Spravedlivě stejnou částku v rozmezí 500 – 1 500 korun a většinou pravidelně: takový je nejčastější rodičovský model odkládání peněz dětem

Praha, 9. listopadu – Dvě třetiny (67 %) rodičů spoří nebo investují svým dětem na lepší budoucnost. Tři čtvrtiny (74 %) tak činí pravidelně a většina (81,5 %) spravedlivě, každému z dětí stejně. Nejčastěji jde o částku v rozpětí 500 – 1 500 korun měsíčně, kterou odkládá dětem téměř polovina spořících rodičů. Informace vyplynuly z dotazování retailové investiční platformy Portu. 

Na snazší start do života, na bydlení nebo studia – ať už je to na cokoliv, svým dětem spoří nebo investuje 67 % rodičů, další zhruba pětina (21 %) zatím stranou nic neodkládá, ale má to v plánu. Jen asi 12 % dotázaných, kteří mají děti, jim nespoří, neinvestují a ani to neplánují. „V dnešní nelehké době je obzvlášť důležité myslet na finanční zajištění pro případ jakéhokoliv zvratu. A to nejen pro sebe, ale i pro své děti, kteří při vstupu do dospělosti ocení snazší startovací pozici s finančním polštářem v zádech. Je pozitivní vidět, že většina rodičů nad budoucností svých dětí přemýšlí a pokud mohou, snaží se pro ně nějaké peníze odkládat stranou,“ říká Radim Krejčí, šéf robotické investiční platformy Portu. 

Graf 1 – Spoříte/investujete svým dětem na snazší start do dospělosti? 

¨

Z těch, kteří už dětem spoří či investují, jich 74 % odkládá stranou pravidelně, častěji rodiče se středoškolským vzděláním. Zbývající zhruba čtvrtina (26 %) tak činí nepravidelně, podle aktuálních možností, častěji přitom rodiče s vysokoškolským vzděláním (33 %). „Pravidelnost je to, co se v delším časovém horizontu počítá a vyplácí.
I relativně nízké částky v řádech stokorun či jednotek tisíců lze díky složenému úročení, kdy se zhodnocují i připsané úroky, slušně zhodnotit. Obzvlášť, pokud se jedná o investice, které reagují na aktuální dění na trhu a mohou znamenat výrazně vyšší zhodnocení než tradiční konzervativní spořicí produkty,“ dodává Krejčí. 

8 z 10 především mladších rodičů odkládá všem dětem spravedlivě stejnou částku. Další pětina pak odkládá peníze podle věku nebo konkrétních potřeb každého ze svých dětí. Jde spíše o starší rodiče, kteří mají už odrostlejší či dospělé děti a snaží se je podporovat individuálně. 

Nejčastěji rodiče spoří nebo investují každému z dětí v průměru 500 – 1 500 korun měsíčně. Jde o téměř polovinu (49 %) dotázaných, častěji středoškoláků se dvěma až třemi dětmi, žijící ve středně velkých městech kolem 20 tisíc obyvatel.  Asi 4 z 10 (38 %) rodičů odkládá nižší částky – částku do 500 korun měsíčně odkládají častěji ženy, rodiče s nižším vzděláním nebo rodiče z Jihočeského a Olomouckého kraje, kde jde až o polovinu této populace.
11 % rodičů spoří nebo investuje každému ze svých potomků 1500 až 3 000 korun měsíčně, o něco více pak mladší rodiče z větších měst nad 100 000 obyvatel a s vysokoškolským vzděláním. Jen 2 % rodičů zvládají odkládat na budoucnost dětí více než 3 000 korun za měsíc. „On-line Investiční platforma Portu nabízí dětský investiční účet s možností investovat snadno už od tisícikoruny měsíčně, s velmi atraktivním zvýhodněným poplatkem jen 0,25 % ročně. I děti tak mohou využívat výhod investičního prostředí, kde je velkým benefitem jejich dlouhý časový horizont,“ uzavírá Krejčí. 

Graf 2 – Jakou částku v průměru měsíčně spoříte/investujete každému ze svých dětí?

O průzkumu – průzkum byl realizován v říjnu prostřednictvím on-line platformy Instant Research na reprezentativním vzorku 851 mužů a žen ve věku 18-65 let, kteří mají jedno a více dětí. 

___________________________________________________________________

O Portu

Portu je retailovou divizí WOOD & Company. V rámci Portu jsou vyvíjeny on-line investiční a finanční platformy, které demokratizují český investiční trh a díky využití moderních technologií nabízí široké veřejnosti služby, které byly dříve dostupné jen bohatým. Portu umožňuje lidem nakládat s jejich volnými penězi tak, aby měli méně starostí a snadněji dosahovali svých finančních cílů. Je postaveno na hodnotách maximální dostupnosti, transparentnosti, efektivnosti a personalizace.

Portu.cz nabízí od roku 2018 moderní způsob dlouhodobého investování na kapitálových trzích formou on-line asset managementu (neboli robo-advisory). Postupně také přidává další revoluční novinky v oblasti investování. Například v dubnu 2019 Portu spustilo tematické investování, které investorům umožňuje transparentně zhodnocovat peníze prostřednictvím sektorů a trendů, které odpovídají jejich cílům, hodnotám i přesvědčení. V září 2019 Portu spustilo on-line investiční galerii Portu Gallery. Ta jako jediná v Evropě umožňuje investorům diverzifikovat jejich portfolia a investovat do historických a sběratelských předmětů s potenciálem zajímavého zhodnocení. V listopadu 2019 Portu přišlo s dětskými investičními účty. Ty se sníženým poplatkem, jen 0,25 % ročně, umožní dosáhnout vyšších výnosů a nashromáždit větší objem peněz, až si je děti jednou budou chtít vybrat. Portu má nyní již více než 13000 uživatelů.