Vyjádření k prodeji rychlotestů na covid pro domácí užití

Asociace českých provozovatelů internetových lékáren (ČAPIL) reaguje na informace v médiích o prodeji rychlotestů pro zjištění protilátek proti koronaviru i antigenních testů na přítomnost koronaviru v těle pro domácí užití.

Potřeba takových testů je sice pochopitelná, protože mohou nastat situace, kdy je potřeba rychlého výsledku, ale testy pro domácí užití zatím nejsou v České republice legální. Chybí jim totiž certifikace certifikační autority EU zřetelně uvedená na balení, nebo výjimka MZ ČR, která tuto certifikaci může na určitou dobu nahradit. 

Proces certifikace zajistí jednoznačné podmínky pro užívání takových testů a jejich vyhodnocování laiky, tj.

  • Citlivost testu, tedy vypovídající hodnoty v porovnání se standardními metodami. 
  • Obsah balení (výtěrovky, ředicí či stabilizační roztok apod). 
  • Popis testu, informaci o způsobu jeho užití. Informace o správném odběru je pro laiky důležitá, např. aby nedocházelo k mylným negativním výsledkům. Stejně tak je důležitá případná informace o kontaktu s lékařem v případě nejasnosti, protože ten dokáže správně interpretovat výsledek testu na klinický obraz pacienta v případě pacientových pochybností. 
  • Interpretace výsledků je klíčová pro pochopení dalších kroků, které by pacient měl udělat popř. jaké další podmínky vzít v úvahu, aby hodnota testu byla pro pacienty maximální a ne naopak zavádějící

Prodej COVID testů (na protilátky i antigenních) bez těchto základních informací je nejen nelegální, ale pro uživatele může být krajně i nebezpečný.

ČAPIL je dobrovolná a otevřená asociace českých provozovatelů internetových lékáren, která mj chrání práva pacientů na svobodný přístup k lékům a na bezpečnou zdravotní péči. Vznikla v roce 2016, jejími členy jsou Lékárna.cz, EUC Lékárna a Apotek.cz.