Průzkum APRA: Novináři preferují klasickou tiskovou konferenci, online variantě vyčlení pouze 30 minut

Praha, 12. listopadu 2020 – Osobní účast na tiskové konferenci preferuje před online přenosem 85 procent tuzemských novinářů. Pokud už se zástupci médií online formy zúčastní, stráví na konferenci do 30 minut. Z online nástrojů preferují nejvíce Zoom. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Asociace public relations (APRA), která se dotazovala mezi padesátkou českých novinářů.

Průzkumu se na začátku listopadu zúčastnilo pět desítek tuzemských novinářů z online médií, tisku, rozhlasu i televize. Přes snahu řady aktérů směřovat své tiskové konference do online prostředí preferují novináři stále osobní účast. V tomto směru se vyslovilo téměř 85 procent respondentů. Vzhledem k epidemiologické situaci zástupci médií nicméně aktuálně vnímají online tiskové konference jako důležitý zdroj informací, strávit na nich ale většinou nechtějí více než 30 minut.

„Klasická forma tiskové konference představuje pro novináře těžko nahraditelnou přidanou hodnotu v osobním kontaktu a přirozenějším navazování profesních vztahů. Ty jsou důležité pro pokládání osobnějších otázek, bližšímu seznamování či možnosti podrobněji vyzpovídat všechny aktéry,“ uvedl Petr Lesenský, člen výkonné rady APRA. „Tomu pak logicky odpovídá množství času, který plánují novináři oběma formátům konferencí věnovat. Zatímco na klasické tiskovce setrvají v průměru hodinu, v online prostředí je to čas poloviční,“ doplnil.

Pokud se tisková konference koná online, nejvíce preferovaným nástroje je v téměř třetině případů aplikace Zoom. Z hlediska pokládání dotazů je ve více než polovině případů preferovaný chat daného online nástroje. V případě zájmu o individuální rozhovor s řečníkem online tiskové konference pak volí novináři ve více než 40 procentech případů formát videorozhovoru. Z průzkumu zároveň vyplynulo, že při využívání online nástrojů se oproti fyzické přítomnosti novináři na obsah tiskové konference hůře soustředí. Jako limit pak uvádí také možné technické problémy spojené s online přenosem. Naopak jako hlavní pozitiva zmiňují žádoucí omezení sociálních kontaktů ve složité epidemiologické situaci. V menší míře pak také úsporu času a cestování. 

___________________________________________________________________________

O Asociaci public relations (APRA)

APRA (Asociace public relations) je dobrovolné sdružení PR agentur a odborníků v komunikaci působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat takzvanou nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 17 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu a necelou desítku komunikačních a marketingových oddělení společností.