Aktuální stanovisko – Asociace nákupních center

Asociace nákupních center zásadně nesouhlasí s diskriminací maloobchodu a restaurací v nákupních centrech oproti těm mimo centra a současně s diskriminací maloobchodu v porovnání s jinými zásadně rizikovějšími (dle statistik BISOP) aktivitami.

Nákupní centra nejsou dle našich informací z veřejných zdrojů, které jsou k dispozici a po konzultaci i s BISOP zdroje nákazy. Zákazníci podle posledních průzkumů výrazně změnili svoje chování, při nakupování se míjejí a chovají se anonymně, nakupování tak není generátorem sociálních kontaktů.

Snahou všech zainteresovaných stran je umožnit restart podnikání na základě objektivních, funkčních a logických opatření. Z pohledu vysoké míry bezpečnostních a hygienických opatření je vhodnější otevřít maloobchodní prodej vč. nákupních center raději dříve než později. Vánoční nakupování se tak rozmělní a zamezí se shromažďování lidí u vstupů do obchodních center, u výstupů z MHD a na ulicích. Příklad německých sousedů potvrzuje, že i přes otevřené obchody a školy se výskyt covid-19 zplošťuje.

V případě, že nedojde k otevření obchodních center do konce listopadu, hrozí nenapravitelné škody v podobě krachu řady obchodníků a navazujícímu propouštění řádově tisíců jejich zaměstnanců s tím, že efekt uzavření maloobchodu je naprosto minimální z pohledu rizikovosti (viz statistiky BISOP).
Asociace nákupních center má na prvním místě zdraví svých zákazníků a zaměstnanců nájemníků. Sama přichází s návrhy opatření a ta, která byla na jaře aplikována byla funkční a osvědčila se.

Asociace nákupních center také nevidí smysl v limitování počtu zákazníků na plochu 15m2. Bez ohledu na vysoké náklady bude příčinou zbytečný stres nakupujících a jejich nesmyslná kumulace mimo plochu, kde jsme schopni zajistit bezpečné prostředí. Asociace v případě nezbytnosti vnímá jako vhodnější řešení omezení počtu zákazníků na maximálně 10m2, které funguje v sousedním Německu.

Jan Kubíček, předseda Asociace nákupních center: