Nákupní centra za zpřísněných podmínek znovu otevřou jídelní zóny

Při zpřísněných podmínkách jídelní zóny v nákupních centrech naplní po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví požadavky mimořádného opatření a mohou fungovat v obdobném režimu jako restaurace. To znamená, že areál jídelní zóny bude oddělen od ostatních prostor oddělen pevnou a jasnou bariérou tak, aby nedocházelo k neautorizovanému vstupu. U vchodu do jídelní zóny bude probíhat kontrola O-N, stejně jako v restauraci. Zákazníci, kteří se prokážou dokladem o očkování nebo prodělání nemoci podle platných vládních nařízení, mohou jídlo zakoupené ve food courtu zkonzumovat na místě v této oddělené zóně.

„Předložili jsme ministerstvu zpracovanou argumentaci prokazující naši schopnost zabezpečit jídelní prostory a jejich bezpečný provoz, včetně dostatečné cirkulace vzduchu. Jsme rádi, že nám ministerstvo vyšlo vstříc a my jsme tak zpět na úrovni restaurací,“ říká Jan Kubíček, předseda výkonného výboru Asociace nákupních center ČR. Podle Kubíčka umožňuje architektonické řešení moderních nákupních center dostatek volného prostoru pro bezpečný pohyb zákazníků. Ti se zde navíc pohybují kratší dobu, a tak nedochází k rizikovým kontaktům.

Nákupní centra vždy bez problémů dodržovala veškerá vládní nařízení. Zaměstnanci ostrahy důsledně kontrolují nošení respirátorů, dostatečné rozestupy a stanovenou hustotu zákazníků na m2 v prodejních jednotkách.