Stanovisko Asociace nákupních center k dnešnímu rozhodnutí vlády o pokračování uzavření obchodů.

Je nám líto, že i přes avizovaný příslib pondělního dootevření obchodů o tomto kroku vláda dnes ani nehlasovala. Plně si uvědomujeme vážnost situace a to, že se čísla nelepší. Je ale zjevné, že tento nárůst s námi nesouvisí. Spojování maloobchodu s jinými sektory nedává smysl a je potřeba nás z této debaty vymanit.
Víme, že návštěvníci obchodů nejsou těmi, kteří plní nemocnice a nyní máme i znaleckým posudkem  od soudního znalce v oblasti zdravotnictí a molekulární genetiky profesora Omara Šerého podloženo, že prostředí obchodních center je bezpečné. V tomto týdnu byly provedeny desítky stěrů ve velkém nákupním centru z madel, tlačítek, košíků, rukou prodavaček a ze vzduchu. Výsledky potvrdili nulovou kontaminaci viremm SARS-Cov-2.

V případě mobility půjde u dootevření obchodů jen o velmi mírné navýšení rizika v řádku jednotek procent, které je více než kompenzováno zpřísněním opatření v podobě respirátorů PFF2. To vychází z odborného odhadu a našich předchozích zkušeností po rozvolnění.

Situace v maloobchodu je velmi vážná a řadě prodejců hrozí bankrot nebo vážné ekonomické problémy. S neustále se měnícími podmínkami a nejistotou nevědí, jaké zboží objednat, zda zimní, jarní či letní. Je proto nutné vnést do situace elementární jistotu. Další prodlužování uzavření obchodů je neefektivní. Tento krok nijak významně nepřispívá ke zlepšení, přitom stojí enormní společenské náklady.
Chceme se chovat zodpovědně a být součástí řešení, nikoliv problému. Věříme, že zavedení repirátorů, o kterém bylo v tomto týdnu rozhodnuto, zlepší stávající situaci a podpoří ochotu obyvatel dodržovat pravidla. Tato jednoduchá pravidla lze navíc v obchodních centrech vymáhat, protože jsou na to vybavena.

Předseda výkonného výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček