Samá práce a žádná zábava? Zaměstnanci, kteří zabezpečují IT systémy, týdně v práci šest hodin „prolelkují“

19. února 2021 – Až 85 % zaměstnanců v oboru kyberbezpečnosti se v pracovní době věnuje volnočasovým aktivitám. Většina z nich touto činností stráví kolem šesti hodin týdně, tedy o hodinu více než ostatní pracovníci téže firmy. Důvodem může být potřeba odreagovat se od náročné práce, což je ostatně nejčastěji uváděný důvod, proč lidé z kyberbezpečnostní branže odcházejí. Na tuto skutečnost upozorňuje nová zpráva společnosti Kaspersky nazvaná Jak řídit tým zaměřený na bezpečnost IT.

Práce v kyberbezpečnosti s sebou přináší mnohé rutinní, neustále opakované úkoly, což má neblahý vliv na produktivitu i motivaci. Nárůst práce z domova navíc dále rozostřil hranice mezi pracovní dobou a volným časem. Kombinace těchto faktorů může vést k situacím, kdy se zaměstnanci nedokážou na práci pořádně soustředit. 

Pro účely své analýzy provedla společnost Kaspersky průzkum mezi 5 200 zaměstnanci z oboru IT bezpečnosti a kyberbezpečnosti po celém světě včetně České republiky. Podle tohoto průzkumu patří mezi jejich nejčastější nepracovní aktivity v pracovní době čtení zpráv (42 %), sledování videí na YouTube (37 %) a sledování filmů či televizních seriálů (34 %). Zhruba třetina respondentů se věnuje cvičení (31 %), resp. četbě odborné literatury (33 %). Proč se věnují těmto aktivitám během pracovní doby? Respondenti ze střední Evropy, konkrétně pak z České republiky, Polska a Maďarska, nejčastěji uvádějí, že si potřebují udělat přestávku mezi jednotlivými pracovními úkoly nebo mají nepravidelnou pracovní dobu, takže si to mohou dovolit (v obou případech to uvedlo 43 % respondentů).

Pokud se tím nesnižuje produktivita práce, není to problém

Kromě toho je téměř polovina pracovníků z kyberbezpečnostních oddělení (46 %) přesvědčená, že jejich bývalí kolegové svou práci opustili kvůli její přílišné náročnosti. Tento názor celosvětově sdílí 41 % zaměstnanců všech oddělení, nejen IT (ve střední Evropě to uvedlo dokonce 49 % respondentů). Takřka třetina (29 %) Středoevropanů opouští tyto pozice kvůli nízké mzdě. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci zároveň tráví více času volnočasovými aktivitami, to může působit paradoxně, ovšem podle 48 % respondentů je únik k zábavě a zálibám právě důsledkem přílišných pracovních nároků spíše než nuda či nedostatek práce – zaměstnanci si mezi jednotlivými úkoly potřebují odpočinout. Při současné převládající práci z domova se navíc některé pracovní činnosti nebo schůzky konají mimo obvyklou pracovní dobu. Trvá-li práce déle, záleží na přestávkách ještě víc, aby si zaměstnanci po celý prodloužený pracovní čas udrželi produktivitu. 

Skutečnost, že si zaměstnanci odskakují od práce k volnočasovým aktivitám, nepovažuji za problém. Firmy by měly kontrolovat, zda pracovníci plní zadané úkoly, a ne počítat, kolik hodin stráví u svých zálib. Třeba sledování videí navíc může k práci patřit, lidé z nich mohou získávat cenné informace pro řešení problémů. A pokud práce pro někoho není zajímavá a nedostává jasné úkoly, je logické, že začne dělat něco jiného, dokonce i v kanceláři,“ komentuje to Andrej Jevdokimov, šéf divize IT bezpečnosti ve společnosti Kaspersky.

„Zaměstnanci by měli mít jasné cíle, kritéria pro hodnocení výkonu a srozumitelný systém, kterým lze měřit rychlost a kvalitu jejich práce. Pokud nemají volnočasové aktivity vliv na pracovní výkonnost, není důvod vnímat je jako problém. Ten přichází pouze v případě, kdy výkonnost klesá nebo se liší od výkonnosti ostatních pracovníků. Úkolem manažera je pak příslušné zaměstnance o jejich snížené produktivitě neprodleně informovat a společně s nimi hledat řešení problému,“ souhlasí Sergej Soldatov, šéf centra pro bezpečnostní operace Kaspersky.

Bezpečnostní experti společnosti Kaspersky doporučují při řízení týmů zaměřených na kyberbezpečnost dodržovat následující pravidla:

  • vždy je nutné zajistit, aby firma měla dostatek bezpečnostních pracovníků. Doporučuje se jeden expert na kyberbezpečnost na každých deset zaměstnanců IT oddělení; 
  • v bezpečnostním centru s nepřetržitým provozem 24 hodin denně by mělo pracovat alespoň pět zaměstnanců zodpovědných za monitoring, práci ve směnách organizujte tak, aby zaměstnanci nebyli přepracovaní;
  • standardní úkoly spojené s IT bezpečností je dobré outsourcovat. Interní zaměstnanci tak budou mít více času na úkoly, které se konkrétně týkají vaší firmy, a na ochranu IT infrastruktury;
  • zadávejte zaměstnancům rozmanité a nestandardní úkoly, aby jejich práce nesklouzla do rutiny a aby mohli pořád profesionálně růst. 

Kompletní znění zprávy a další informace o řízení týmů najdete na tomto odkazu.

O průzkumu 

V červnu 2020 oslovila společnost Kaspersky prostřednictvím divize Global Corporate IT Security Risks Survey (ITSRS) celkem 5266 manažerů IT firem v 31 zemích. Respondenti odpovídali na otázky ohledně IT zabezpečení ve svých organizacích. Autoři průzkumu se ptali i na typy hrozeb, s nimiž se respondenti setkali, a na finanční prostředky nutné k obnovení provozu po útoku. 

O společnosti Kaspersky

Kaspersky je globální společnost zaměřená na kybernetickou bezpečnost, která byla založena v roce 1997. Odborné znalosti společnosti Kaspersky v oblasti bezpečnostních hrozeb a zabezpečení se neustále transformují do inovativních bezpečnostních řešení a služeb na ochranu firem, kritické infrastruktury, vlád a uživatelů po celém světě. Komplexní portfolio zabezpečení, jež tato společnost nabízí, zahrnuje špičkovou ochranu koncových bodů a řadu specializovaných bezpečnostních řešení a služeb, jež pomáhají čelit sofistikovaným digitálním hrozbám, jakkoli se neustále proměňují. Technologie společnosti Kaspersky chrání více než 400 milionů uživatelů a pro 250 000 firemních klientů přinášíme ochranu všeho, co je pro ně v digitální oblasti nejcennější. Další informace jsou k dispozici na adrese www.kaspersky.com.