Umělecké dílo vyzývá politiky, aby na Světový den dětí prokázali, že naslouchají dětským sdělením

Na Světový den dětí konající se 20. listopadu 2020 umělec Olafur Eliasson vyzve politické vůdce, aby prokázali, že naslouchají mladším generacím. Iniciativa uměleckého díla nazvaného Earth Speakr od umělce Eliassona přinese dětská poselství o budoucím blahobytu naší planety, která budou předána politikům, aby je vyzvala k akci. Tato iniciativa bude také podpořena skrze sociální média pod hashtagem #ListenToTheFuture (překlad: Naslouchej budoucnosti).

Od spuštění virtuálního uměleckého díla, které započalo v červenci u příležitosti německého předsednictví v Radě EU 2020, se do Earth Speakru společně zapojilo více než 250 000 lidí. Umělec Olafur Eliasson vytvořil mnohostranné dílo představující aplikaci a webovou stránku, jež jsou k dispozici ve 25 jazycích. Hlavním cílem od začátku projektu je posílení dětských nadějí a odstranění jejich obav týkajících se změn klimatu a podpora mezigenerační výměny v celé Evropě i mimo ni. 

„Umění a kultura poskytují prostor, lépe řečeno místo k setkávání, které je ideální pro spojení a sdílení perspektiv při oslavování rozdílů. Při práci s uměleckým dílem můžete naslouchat a sledovat, jak se vaše myšlenky odrážejí ve formě a struktuře samotného díla. Pro mě je tato obousměrná výměna zcela zásadní. Earth Speakr je umělecké dílo vytvořené dětmi, které se kreativně vyjadřují nejen ke klimatu, ale také ke své vlastní budoucnosti. Tato umělecká díla vás zaujmou skrze jejich brilantní, zábavné a zcela srdečně upřímné zprávy.

Světový den dětí je pro nás všechny připomínkou, abychom dětem ukazovali, a prostřednictvím činů jim dokázali, že jejich názory jsou pro formování naší budoucnosti cenné a velmi potřebné. Děti se musí stát spoluautory našich zítřků. Abych mohl uznat Úmluvu o právech dítěte, včetně práva dítěte být vyslechnuto, žádám politiky a další lidi, kteří jsou u moci, aby usilovali o to, aby se tak dělo nejen dnes, ale každý den,“ říká umělec Olafur Eliasson.

Děti se vyjadřují nahlas 

Děti ze 70 zemí společně vytvářejí umělecké dílo sdílením svých názorů v jejich rodných jazycích, a to pomocí aplikace podporující rozšířenou realitu. Nahrané video zprávy jsou určeny nejen dospělým, ale také dalším dětem, díky čemuž dochází ke sdílení řešení, nápadů i frustrací mezi nimi. 

Ahoj, musím vám něco říct. Chraňte prosím životní prostředí, jinak nebude žádná budoucnost. Neexistuje planeta B, neexistuje ani plán B, pokud něco neuděláme. Děkuji za vaši pomoc. – prohlašuje chodník v rakouském Kapfenbergu

Přála bych si, aby lidé jedli méně zvířat. – říká stěna v Tallinu, Estonsko

Za každé nově narozené dítě by se měl zasadit strom. – navrhuje list na stromě z Leirii, Portugalsko

Více než 108 virtuálních nebo fyzických akcí Earth Speakru pořádaných rostoucí sítí aktivně vyzývá děti, aby se staly umělci a oživily jejich okolní prostředí. Akce vyzývají také k tomu, aby byly dětské zprávy vyslechnuty. Projekt od samotného zahájení podporuje Goethe-Institut a německé velvyslanectví po celé EU, což dětem umožňuje diskutovat o svých zprávách přímo s místními politiky. Mezi inovativní spolupracovníky a partnery patří Dokk1, Aarhus Public Libraries (Dánsko), kulturní instituce TBA21 – Academy Ocean Space (Itálie), World Clean Up Day a také EIT Climate-KIC Climathons mladých inovátorů, kteří aktivně integrují Earth Speakr do svých aktivit zaměřených na životní prostředí.

Projekt Earth Speakr je financován Federálním úřadem pro zahraniční věci a realizován ve spolupráci s Goethe-Institutem. Chcete-li se do projektu zapojit, stáhněte si aplikaci Earth Speakr z Google Play nebo App Store nebo navštivte webovou stránku https://earthspeakr.art/cs/.

Earth Speakr v České republice

Stejně jako Earth Speakr jsme přesvědčené, že děti představují přítomnost i budoucnost, proto by současní vůdci měli naslouchat dětským hlasům kvůli zajištění takového prostředí, které nebude poškozeno v důsledku znečištění, ničení přirozeného prostředí, masového vyhynutí či kvůli změně klimatu, až jej příští generace zdědí. Earth Speakr nabízí dětem poutavou, ale přesto velmi silnou platformu, pomocí které mohou využít své hlasy, vyjádřit jejich myšlenky a zvýraznit obsah jejich sdělení. Země trpí, děti se vyjadřují, ale doopravdy světoví vůdci naslouchají?

– Amy (17) a Ella (15), zakladatelky skupiny Kids Against Plastic (česky Děti proti plastům) 

V říjnu byl projekt Earth Speakr představen během konference TED Countdown umělcem Olafurem Eliassonem společně s aktivistou v oblasti klimatu Al Gorem a hudebníkem a hercem Jadonem Smithem. Studio Olafura Eliassona spolupracovalo s předními institucemi a odborníky na vytváření nástrojů pro Earth Speakr, aby byl projekt k dispozici zcela zdarma, a navíc dostupný v 25 jazycích. Ale především aby inspiroval děti v muzeích, knihovnách a školních učebnách k přimlouvání se za planetu. 

Napříč zemí 

České děti se projektu účastní celoplošně a zprávy přicházejí z více než 11 měst a obcí, od Prahy přes Brno, Vimperk, až po Rudník. Děti vytváří Earth Speakr zprávy, aby vysílaly své obavy, tvořivě sdílely nápady nebo podporovaly mezinárodní dny životního prostředí, např. Světový den uklízení či Globální klimatickou stávku. V České republice většina dětí kategorizovala své zprávy pod nadpisy Město, Rostliny a Zvířata. Díky jednotlivým zprávám animujícím místní prostředí dílo odhaluje globální obraz lokálních pohledů sjednocených v rámci jednoho díla. 

„Já bych chtěla světu sdělit důležitou informaci, a to že každý rok se vydává docela velká skupina lidí do Moravského krasu, kteří tam jdou sbírat odpadky. Opravdu toho nasbírají hodně a krásně to tam jako uklidí a tak. Ale nejhorší na tom je, že oni se za rok vrátí a je tam úplně stejné množství odpadků jako předtím, než to vysbírali. Tímto bych na vás chtěla apelovat, abyste neházeli odpadky z oken / okýnek aut do lesa, nebo jen tak do lesa prostě. Je to opravdu neekologické. A právě proto je hodně ekodvorů, do kterých se dá různý odpad dovážet.“ – říká animace v Brně

„Chtěla bych mít doma více květin, více přátel. Myslím, že je to velmi důležité, abychom mohli mít více kyslíku a žít zdravě v této těžké době.“ – říká květina na okně v hlavním městě Praze

„Odpad může třídit i malé dítě. Je to velmi jednoduché. Já třídím plasty.“ – zaznělo z odpadkového koše na plast v hlavním městě Praze 

Prozkoumejte AR Loud Speakry osobně nebo online

Na interaktivním webu uměleckého díla mohou dospělí jedinci vyzdvihnout nahrané zprávy skrze vytvoření Loud Speakru – sbírka zpráv shromážděných v rozšířené realitě. Po jejich vytvoření lze Loud Speakry sdílet online a umístit je na mapu virtuálního světa, např. na veřejná náměstí, do parků, před politické budovy, a tím je prostřednictvím aplikace Earth Speakr nechat prozkoumat v reálném světě. 

Přes 580 Loud Speakrů je aktuálně k vidění na prominentních místech na mapě v aplikaci Earth Speakr, včetně Valdštejnského paláce v Praze.

Gruppe 26

Další informace

Zde se můžete podívat, jak umělec Olafur Eliasson prochází svým dílem Earth Speakr: https://www.youtube.com/watch?v=ufuqKULtml0&feature=youtu.be.

Obrázky a videa

Další informace včetně obrázků v tiskové kvalitě či videa ke stažení naleznete na webové adrese: https://earthspeakr.art/en/press-and-media/.

Zapojte se

Děti mohou vytvářet sdělení na Earth Speakru a také zvát své kamarády, aby se také zapojili.

Dospělí i tvůrci dnešních rozhodnutí, tvůrci změn a globální vůdci mohou prozkoumávat sdělení na Earth Speakru, a také vytvářet skupiny zpráv, tzv. Loud Speakry, které mohou sdílet s ostatními, aby rozšířili okruhy témat, jež považují za nejdůležitější. Eliasson doufá, že politici budou dostatečně inspirováni zprávami Earth Speakru, které si poslechnou, a budou je společně konzultovat, aby měly děti pocit, že jsou vyslyšené.

Instituce mohou pořádat akce a povzbuzovat děti k jejich účasti. Sada nástrojů, která je k dispozici na webových stránkách, vás provede společným vytvářením poutavých aktivit pro děti, díky kterým budou moci prozkoumat umělecké dílo. Dále vám pomohou zařadit Earth Speakr do vašeho stávajícího programu. 

Další informace naleznete na adrese https://earthspeakr.art/cs/zapoj-se. O Olafurovi Eliassonovi

Dánsko-islandský umělec Olafur Eliasson (narozen 1967) používá k vytvoření svých děl sochy, malby, fotografie, filmy, instalace a digitální média. Do Eliassonova umění jsou zakomponovány jeho vlastní zájmy spojené s vnímavostí, pohybem, ztělesněnou zkušeností, pocity sebe samého i celého společenství. Jeho tvorba se neomezuje pouze na muzea a galerie, ale zapojuje širokou veřejnost prostřednictvím architektonických projektů, zásahů do městského prostoru, uměleckého vzdělávání, utváření politiky a opatření v oblasti klimatu. Eliasson je mezinárodně známý pro své veřejné instalace, které zpochybňují způsob, jakým vnímáme a spoluvytváříme naše prostředí. V roce 2003 vytvořil pojekt The Weather, zářící vnitřní slunce zahalené mlhou v Turate Hall v Tate Modern v Londýně. V roce 2008 Eliasson postavil čtyři rozsáhlé umělé vodopády podél břehů Manhattanu a Brooklynu určené pro vodopády v New Yorku. Zkoumal také potenciál umění řešit změnu klimatu: pro společnost Ice Watch vytvořil velké bloky volně plovoucího ledovcového ledu vystavené v Kodani v roce 2014, v Paříži v roce 2015 a Londýně v roce 2018. Kolemjdoucí se mohli dotknout fragmentů grónského ledovce a byli svědky jeho křehkosti, protože před nimi zmizel. V roce 2019 byl Eliasson jmenován velvyslancem dobré vůle UNDP pro opatření v oblasti klimatu a cíle udržitelného rozvoje.

Studio Olafur Eliasson se nachází v Berlíně. Zahrnuje rozsáhlý tým složený z řemeslníků, architektů, archivářů, vědců, výzkumníků, administrativních pracovníků, uměleckých historiků, specializovaných techniků i kuchařů.

www.olafureliasson.net 

O německém předsednictví Rady EU 2020

Informace o německém předsednictví Rady Evropské unie 2020 a kulturním programu naleznete na adrese www.eu2020.de.  

O Goethe-Institutu

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo, působící po celém světě. Se 157 ústavy v 98 zemích propaguje studium němčiny v zahraničí, povzbuzuje mezinárodní kulturní výměnu a zprostředkovává současný obraz Německa. Prostřednictvím partnerství s institucemi na mnoha dalších místech má Goethe-Institut okolo 1,000 kontaktních míst po celém světě. Více informací naleznete na www.goethe.de/EU2020.