Franchising v Česku i nadále poroste

Aktuální situace spojená s pandemií koronaviru může v budoucnu posílit zájem o franchising. Ověřené koncepty podnikání, které oproti budování vlastní firmy zaručují do jisté míry úspěch a profit, budou podle odborníků lákat. V současnosti je u nás přes 300 franchisových konceptů, poměr činí 59 % českých a 41 % zahraničních.

Podle odborníků by mělo franchisingové podnikání u nás i nadále růst. Mnohým podnikatelům se nechce v nejisté době experimentovat s podnikáním v neznámém oboru bez spolupráce s kvalitním partnerem. „V krizi se o franchisy, zájem zvyšuje. Podnikatelé hledají jistější byznys, což nahrává právě provozu podniků v licencích. Ty mají jasná a ověřená pravidla a často jistější profit, než podnikání vystavěné na zelené louce,“ uvádí Jiří Krajča z České asociace franchisingu (ČAF). Franchising podle něj přináší výhody pro podnikání, podnikatele a pro celou společnost. Franchisant má užitek ze zkušeností, které získal od společnosti současně s nákupem franchisového konceptu. 

Trh by měl nabídnout víc konceptů

Do dvaceti let by se počet konceptů franchis u nás mohl zdvojnásobit, čímž by se Česko dostalo na obdobné množství jako ve srovnatelných zemích Západní Evropy. „Na trzích obdobné velikosti, jako je trh český, je okolo 500 – 600 franchisových konceptů. Příkladem pro nás může být Rakousko, kde je cca 800 franchisových konceptů,“ říká Jiří Krajča. Podle šetření ČAF je nyní v Čechách nejvíce franchis z oboru gastronomie, realitních kanceláří, výživových poraden, fitness a vzdělávání jako jsou jazykové školy. Početně jsou zastoupeny i koncepty z oblasti obchodu s módou, sýry, farmářskými potravinami a kosmetikou. „Rozmach franchis ale ještě přijde,“ věří Krajča.

Franchisy na celý život i jako dědictví

Zájem o franchisy potvrzuje McDonald´s, který má v plánu vybudovat další restaurace a k nim nabídne podnikatelům i nové licence.  Společnost má jeden z nejpropracovanějších systémů franchis ve světě a v Česku vkládá licence do rukou podnikatelů k provozu restaurací již 25 let. Prvním franchisantem byl Karel Suk, který byl coby ředitel i u otevření první restaurace McDonald´s v Česku (v roce 1992, Vodičkova ulice). Letos se McDonald´s podařilo vložit do rukou českých podnikatelů všechny své restaurace. V současnosti má McDonald´s 22 franchisantů a franchisantek. Rozhodnutí, proč se rozhodl provozovat licenci McDonald´s vysvětluje nejnovější franchisant Zdeněk Prajs z Prahy. „Musíte mít sice dostatek kapitálu, abyste do restaurací mohl investovat. Když za vámi McDonald’s ale přijde s nabídkou konkrétní restaurace, tak vám společně s tím dá nahlédnout do její profitability a výhledu do budoucna. Prozradí vám také návratnost. V mém případě se ta návratnost pohybuje někde kolem pěti let, což mi přijde velmi zajímavé,“ dodává Prajs. To, že je McDonald´s dobrá investice a správný směr, ukazuje jednak přívětivost bank vůči poskytnutí investic do restaurací McDonald´s, ale také dlouhodobí franchisanti. Na pohled tvrdých pravidel pro vstup do tohoto byznysu se nezalekly v Čechách ani ženy. Z dvaadvaceti současných franchisantů je jich osm. V Česku před šesti lety došlo dokonce k první výměně generací v rámci rodinného byznysu. Jan Ostrý z Ostravy převzal provoz restaurací McDonald´s od svého otce, který byl franchisantem 20 let.   

„Franchisový koncept společnosti McDonald’s je výhodný pro obě strany. Svěřujeme do rukou podnikatelů ověřený koncept, plnou podporu a známou značku. Pro nás jsou zase lokální podnikatelé ideálními reprezentanty, kteří znají místní prostředí a každý den se zapojují do chodu restaurace,“ říká Radim Foltýn, který má na starosti rozvoj franchis v rámci McDonald´s v Česku. Přiznává, že cesta k franchise McDonald´s není snadná, vyžaduje především lásku ke značce. 

Historie franchisingu v Česku

Počátek rozvoje franchisingu v České republice byl roku 1991, kdy začaly na český trh vstupovat první franchisové systémy. První franchisovou pobočkou, která vstoupila na náš trh dne 20. Března 1992, byla restaurace s rychlým občerstvením McDonald´s. Mezi nejstarší prodejny, které byly otevřeny pomocí franchisového konceptu se řadí i OBI a YVES ROCHER.