Ředitelé škol obdrželi v noci manuál k další etapě otvírání škol 25.11. a 30.11.

Ředitelé škol obdrželi v průběhu noci ze čtvrka na pátek prostřednictvím datových schránek manuál z MŠMT k další etapě otevírání škol 25.11. a 30.11.2020. Závazné bude ale až to, co z manuálu se nakonec objeví přímo v textu příslušného nového krizového opatření vlády. Celý text manuálu je dostupný přímo na webu MŠMT ke koronaviru zde: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

Školám bude kromě rotační výuky činit největší potíže zachování homogenity tříd. A to především při výuce cizích jazyků. Například ZŠ Londýnská v Praze při běžné výuce dělí žáky na angličtinu podle jejich jazykové úrovně, nikoliv podle ročníků a tříd, což nyní nebude možné.

Velmi náročné bude rovněž zajistit všechny podmínky, které platí pro školní jídelny.

Školní družiny nebudou muset být plně homogenní, v novém manuálu mají výjimku – tím ovšem celý koncept „homogenity“ tříd přestává dávat smysl, protože se ráno a odpoledne sejdou žáci různých tříd stejného ročníku v jednom oddělení školní družiny… Aktuálně se školní družiny speciálních škol a málotřídek potýkají s nařízením, kdy oddelení ŠD musí být homogenní a musí kopírovat složení jednotlivých tříd na výuku. V praxi tak vznikají samostatná oddělení školních družin, které navštěvuje pouze jeden nebo dva žáci, ale škola k nim musí zajistit vychovatelku. Obdobný problém zřejmě přetrvá i po 30.11., kdy se do škol vrací na prezenční výuku všichni žáci prvního stupně. Školní družina se bude moci spojit jen pro žáky stejného ročníku, což v případě málotřídních škol, kde jsou žáci různých ročníků ve stejné třídě, nepůjde. Řešením by byla možnost spojit v jednom oddělení školní družiny u málotřídních škol celé dvě třídy, nikoliv pouze žáky stejného ročníku.

V tomto týdnu se někteří studenti museli potýkat s tím, že byla omezena veřejná hromadná doprava. Například studenti VŠ se obtížně dostávali na zkoušky přes celou ČR. Přespání na kolejích den před zkouškou ani den po ní nebylo umožněno. Rovněž žáci speciálních škol mohou mít problémy s dopravou do školy. Předevím v případech, kdy je v celém kraji jen jedna škola daného typu. Dálkové spoje i místní hromadná doprava v jednotlivých krajích byla totiž výrazně omezena.

Některé alternativní programy (např. montessori) učí v tzv. trojročí, kde jsou vždy 3 ročníky v jedné třídě. V případě, že je spojen 4. až 6. ročník bude část žáků ve třídě navštěvovat prezenční výuku a zbytek žáků z této třídy bude muset být obtýden doma (6. ročník). Obdobně v trojročí 7. až 9. ročník budou prezenční výuku navštěvovat pouze žáci 9. ročníku a ostatní žáci této třídy z 7. a 8. ročníku budou týden doma a týden ve škole. Řešením by bylo, kdyby vedle homogenity tříd mohla existovat i varianta homogenity skupin (trojročí). Tento princip by využily i střední školy. Bylo by ale nutné zrušit rotační (turnusovou) výuku.

Ředitelka ZŠ Pardubice-Polabiny Jana Smetanová, členka Pedagogické komory, komentuje rotační výuku na svém Facebooku:

Pan ministr má hodně špatné rádce. Od pondělí 30. listopadu nastoupí do naší školy 645 žáků, 100 jich zůstane doma na distanční výuce. A střídat se budou ročníky ob týden – v lichý týden jsou doma sedmáci a osmáci – celkem 6 tříd, v sudém týdnu se učí distančně šesťáci – 5 tříd. Podle pokynu MŠMT. Pošlu panu ministrovi dotaz, jaký je epidemiologický efekt opatření, při kterém do školy nemůže chodit 13% žáků. Pokud dostanu odpověď, tak ji zveřejním. Ale ve smysluplné vyjádření bohužel nedoufám.