Tesco získalo dvě ocenění TOP odpovědná firma

Praha, 24. listopadu 2020 – Již 17 let oceňuje platforma Byznys pro společnost firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. V letošním ročníku byla společnost Tesco oceněna ve dvou kategoriích – TOP Odpovědná velká firma titul „Leader“ a TOP Odpovědná firma v životním prostředí.

Unikátní nezávislý a na českém trhu jediný rating odpovědného a udržitelného přístupu k podnikání je vytvořený aliancí Byznys pro společnost. Pro oceněné firmy je potvrzením toho, že jejich strategie a projekty na podporu udržitelnosti a společenské odpovědnosti sledují aktuální trendy a potřeby, přispívají k jejich konkurenceschopnosti na trhu, inspirují instituce i veřejnost a efektivně zapojují své zaměstnance.

Získali jsme nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem. Je to skvělý výsledek naší dlouhodobé a systematické činnosti a ocenění usilovné práce všech našich kolegů a dodavatelů,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Společnost Tesco patří dlouhodobě mezi nejaktivnější hráče na českém trhu v oblasti udržitelnosti a odpovědného podnikání. Pro letošní rok získalo Tesco ocenění ve dvou kategoriích – Ocenění TOP odpovědná velká firma, kde se celkově umístilo na skvělém 3. místě z 25 nejlepší společností. Pořadí sestavila porota složená z odborníků a hodnotili oblasti udržitelnosti u strategie, odpovědné HR, dodavatelského řetězce a podporu komunit. Z maximální hranice 100 bodů získalo Tesco 91 %. Dosažený výsledek v této kategorii opravňuje Tesco používat označení LEADER. Ve srovnání s loňským rokem firma ještě vylepšila své celkové pořadí. Druhé ocenění získalo Tesco v kategorii TOP odpovědná firma v životním prostředí, kdy odborná porota ocenila na celkově třetím místě projekt Žádné jídlo nazmar, který dlouhodobě usiluje o snižování plýtvání potravinami.