Pandemie jako historický impuls změn: Češi objevili kouzlo pasivního investování – jedinečné dluhopisové tržiště naopak nabízí šanci aktivním!

V Brně, 4. prosince 2020 – Změny ve vnímání rizik a růst obliby pasivních investic na jedné straně, ale i boom nákupu korporátních dluhopisů na straně druhé – pandemie výrazně urychlila změny ke mnohem diferencovanějšímu přístupu Čechů k úsporám a investicím. Investiční společnost Cyrrus proto nově v rámci asset managementu nabízí „all-inclusive“ správu portfolia, kdy se klient o svou investici nemusí nijak starat a vsází na postupné zhodnocování a dlouhodobý růst. Svým zaměřením jedinečná platforma v ČR, dluhopisové tržiště TOPDluhopisy.cz, pak umožňuje komukoliv odprodávat nebo naopak nakupovat již vydaný dluhopis jakéhokoliv emitenta, přičemž o veškerou administraci se spolehlivě a bezpečně postará Cyrrus. 

Již počátkem roku, když začaly prosakovat zprávy o šířící se koronavirové nákaze, analytici v Cyrrus zpozorněli a začali tušit, že přichází další historický investiční skok. Pasivní investování je celosvětový trend, kdy klienti mají menší zájem o aktivní správu. To se projevuje nižší četností akciového obchodování. Například jen v letošním roce tvoří v USA až 41 % všech aktiv pod správou pasivní investice, přičemž v roce 2005 byl tento podíl pouhých 14 %. 

„Stále větší počet investorů i v Česku vyžaduje službu, která jim přinese kvalitní správu majetku, zároveň ale nebude ukrajovat z jejich drahocenného času. To plně reflektuje i naše moderní pojetí asset managementu, ve kterém se zúročí to nejlepší z 25 let zkušeností na trhu a které přináší možnost bez starostí investovat do aktiv, do nichž to dosud nikdo jiný v pasivním režimu nenabízí, například do produktů s kapitálovou garancí,“ vysvětluje výhody novinky Marek Hatlapatka, ředitel společnosti Cyrrus. V případě pasivního investování je odměnou za trpělivost postupné zhodnocování portfolia využívající dlouhodobý rostoucí trend trhu. Výhodou je právě jednoduchost, kdy se investor nemusí aktivně zajímat o dění a minimální náklady. „Služba nemá předem daný investiční horizont, peníze lze bezplatně vybrat již po roce. Oproti jiným subjektům umíme do portfolia zařadit i mimořádně atraktivní derivátové nástroje zahraničních investičních bank typu Goldman Sachs,“ dodává ředitel společnosti Cyrrus Marek Hatlapatka.

Našlápnuto k překonání všech historických rekordů má tento rok nejen akciový trh, ale strmě roste i trh s korporátními dluhopisy. Proto další výjimečnou novinkou v rámci nabídky Cyrrus je svým zaměřením v Česku jedinečná platforma dluhopisové tržiště TOPDluhopisy.cz. Kdokoliv tam může odprodávat nebo naopak nakupovat již vydaný dluhopis jakéhokoliv emitenta, přičemž o veškerou administraci se spolehlivě a bezpečně postará Cyrrus. Nutnou podmínkou je jen předchozí zaknihování a volná převoditelnost. Celá transakce je pro druhou stranu naprosto anonymní – klient pouze podepíše připravenou dokumentaci a následně telefonicky nahraje pokyn k obchodu. 

„V posledních letech jsou korporátní dluhopisy oblíbenou formou financování podniků a různých projektů. Na trhu je sice přemíra investičních nabídek lákajících na vysoký fixní kupon, jenže ne každý investor si uvědomí, že korporátní dluhopisy nemůže předčasně prodat. Díky našemu dluhopisovému tržišti ale tuto nevýhodu měníme na příležitost,“ potvrzuje Anna Píchová, vedoucí analytického oddělení společnosti Cyrrus, a dodává: „Pro nás je to logický krok, ve kterém synergicky propojujeme know-how obchodníka s cennými papíry a specialisty na emise dluhopisů. Navíc otvíráme tento vysoce atraktivní segment pro zkušené, smělé a hlavně aktivní investory se zájmem o činnou správu svého portfolia.“ 

— KONEC —

O společnosti Cyrrus

Společnost CYRRUS, a. s., je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a jednou z největších makléřských společností v České republice. S cennými papíry úspěšně obchoduje již od roku 1998. Patří mezi členy Burzy cenných papírů Praha a Frankfurt Stock Exchange – Deutsche Börse. Svým klientům poskytuje komplexní služby na kapitálových trzích. Obchoduje s investičními certifikáty a zaměřuje se na burzovní obchody na pražské burze a zahraničních trzích – především v Německu a USA. Dlouhodobě pomáhá klientům investovat jen s takovým rizikem, které jsou ochotni nést. Právě i díky tomu má svá investiční portfolia u CYRRUS, a. s., více než 8 tisíc klientů a celková hodnota investic přesahuje 22 miliard korun. Špičkovou úroveň komplexních služeb garantuje i prostřednictvím úzce specializovaných dceřiných společností. Cyrrus FX rozvíjí technologie zahraničního platebního styku už od roku 2009. Cyrrus Advisory pomáhá s financováním prostřednictvím dotací a finančních nástrojů, které jsou v České republice k dispozici. Jedná se o strukturální fondy EU, zvýhodněné úvěry, prostředky státního rozpočtu, ale i soukromé nadace a další zdroje.