CYRRUS potvrzuje rekordní zájem investorů. Spravuje majetek za víc než 6,5 miliard, hospodářský výsledek dosáhl 31,8 milionu korun.

Brno, 18. 2. 2020 – Investování se směle může považovat za jednoho z „vítězů“ ekonomicky turbulentního roku 2020. Potvrzuje to i předběžný hospodářský výsledek významného obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS, jenž v loňském roce dosáhl i přes rozsáhlé investice 31,8 milionu korun před zdaněním. Ke skvělému výsledku pomohly zejména nové investiční certifikáty připravené ve spolupráci se zahraničními bankami na míru konzervativním českým investorům. Ti do nich v součtu vložili za loňský rok více než 1,36 miliardy korun. Průměrná výše vkladů se u CYRRUS zvýšila meziročně o 8 %. Celkově se tak společnosti podařilo překonat 6,5 miliardy majetku ve správě.

Continue reading „CYRRUS potvrzuje rekordní zájem investorů. Spravuje majetek za víc než 6,5 miliard, hospodářský výsledek dosáhl 31,8 milionu korun.“

Investiční (r)evoluce 2020 – část čtvrtá: Jak při investování nenaletět?

Jak potvrdil reprezentativní průzkum agentury Ipsos v rámci našeho velkého analytického projektu Cyrrus investiční (r)evoluce 2020, část Čechů sice má o možnostech investování dobré povědomí, ani zdaleka si ale nejsou jisti ve správném a objektivním vyhodnocení potenciálních výnosů nebo všech rizik. Jak jsme uvedli v minulé části našeho projektu, i online svět a digitalizace mění svět investování a internet se pro většinu populace stal hlavním zdrojem informací. Přístup k investování se výrazně zjednodušil. Roli hrají všudypřítomné reklamy a „uchvacující“ příběhy o téměř zázračném zbohatnutí. Otázkou pro mnohé (především začínající) investory zůstává, jak se aktuálně v té spoustě nabídek vyznat a nenaletět?

Continue reading „Investiční (r)evoluce 2020 – část čtvrtá: Jak při investování nenaletět?“

Investiční (r)evoluce 2020 – část druhá: Investiční (ne)gramotnost Čechů

Pro Čechy z obecného pohledu zůstává investování spíše neznámou a v letošním roce přikročili kvůli vyšší nejistotě k „hromadění hotovosti“. Ke konci října se zvýšily vklady u bank – na běžných účtech o 11 % meziročně na rekordních 2,88 bil. CZK (dle dat ČNB). Hromadění hotovosti však nepramení pouze z letošní vyšší nejistoty, ale vliv má také neznalost a finanční negramotnost. Jak vyplynulo z exkluzivního průzkumu veřejného mínění agentury IPSOS pro naši společnost Cyrrus, více než čtvrtina české populace (27 %) nedokáže ohodnotit ani rizika a příležitosti, a vůbec se nevyzná ani v možnostech investování. Je mimořádně nepříjemným zjištěním, že do skupiny osob z nízkou finanční gramotností významněji spadají ženy, lidé s nižším vzděláním anebo obyvatelé z měst a obcí pod 20 tis. obyvatel. 

Continue reading „Investiční (r)evoluce 2020 – část druhá: Investiční (ne)gramotnost Čechů“

Investiční (r)evoluce 2020 – část první: Aktuální situace – vnímání změny rizika, potenciálu, očekávání – specifika letošního roku v investování

V letošním roce došlo vzhledem k pandemii k mnoha velkým změnám a její dopady pocítili úplně všichni. Pandemie se ve velkém dotkla také akciového trhu a investování. 

Celková nepříznivá situace související s pandemií se podepsala na vnímání rizika. Aktuální rok hodnotí až dvě třetiny české populace jako více rizikový. Takovéto hodnocení je v souladu s celkovým ekonomickým děním, kdy se tzv. „na střídačku“ uzavírají velké části ekonomiky bez předchozích varování a mezi populací obecně panuje velká nejistota. 

Názory se různí ve vnímání příležitostí v letošním roce. 40,7 % populace bez ohledu na pohlaví, věk nebo vzdělání si myslí, že tento rok je příhodnější k investování. Nicméně téměř stejně velká skupina populace (37 %) si myslí úplný opak – že tento rok není příhodný k investování. 

Ohledně chování populace však můžeme říct, že se směrem k investicím v průběhu letošního roku změnilo. V důsledku celosvětové pandemie došlo v únoru a březnu k výrazným propadům na všech světových akciových trzích. Tuto situaci vnímali nejen zkušení, ale i noví investoři jako příležitost. Dle našich interních dat vzrostly nákupní pokyny v březnu o 63 % oproti předcházejícímu měsíci, v dubnu pak dokonce o rekordních 70 %. Duben 2020 byl celkově charakteristický velkým počtem nákupních pokynů a minimem prodejů (poměr nákupních a prodejních pokynů 81:19). 

Druhá vlna pandemie jako by utlumila také chuť investorů – aktuálně jsou nákupní i prodejní pokyny pod svým dlouhodobým průměrem. Mezi zkušenějšími investory toto však může být důsledek vývoje na akciovém trhu – i přes to, že celosvětová pandemie stále není pod kontrolou a ekonomiky krvácejí kvůli přísným opatřením, lámou akciové trhy nová maxima. 

V kontextu aktuální situace můžeme říct, že obecně je vnímán silněji strach než příležitost. Existuje však také vztah ve vnímání rizika a vnímání příležitosti, který je silnější především u lidí s nižším vzděláním a mladších věkových skupin. To jsou lidé, kteří mají blíže ke „spekulantství“ (riziko = příležitost). Právě skupina mladších lidí je také tou nejpočetnější, která v letošním roce poprvé začala s investováním a otevřela si obchodní účet. Hlavní online brokeři – Charles SchwabTD AmeritradeEtrade a Robinhood zaznamenali v prvním čtvrtletí růst počtu nových účtů až o rekordních 170 %, přitom právě pro akcie to bylo nejhorší první čtvrtletí v historii. Ale právě v tom mladí lidé zjevně viděli příležitost a začali kupovat akcie známých technologických firem.

— KONEC —

O společnosti Cyrrus

Společnost CYRRUS, a. s., je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a jednou z největších makléřských společností v České republice. S cennými papíry úspěšně obchoduje již od roku 1998. Patří mezi členy Burzy cenných papírů Praha a Frankfurt Stock Exchange – Deutsche Börse. Svým klientům poskytuje komplexní služby na kapitálových trzích. Obchoduje s investičními certifikáty a zaměřuje se na burzovní obchody na pražské burze a zahraničních trzích – především v Německu a USA. Dlouhodobě pomáhá klientům investovat jen s takovým rizikem, které jsou ochotni nést. Právě i díky tomu má svá investiční portfolia u CYRRUS, a. s., více než 8 tisíc klientů a celková hodnota investic přesahuje 22 miliard korun. Špičkovou úroveň komplexních služeb garantuje i prostřednictvím úzce specializovaných dceřiných společností. Cyrrus FX rozvíjí technologie zahraničního platebního styku už od roku 2009. Cyrrus Advisory pomáhá s financováním prostřednictvím dotací a finančních nástrojů, které jsou v České republice k dispozici. Jedná se o strukturální fondy EU, zvýhodněné úvěry, prostředky státního rozpočtu, ale i soukromé nadace a další zdroje.

Pandemie jako historický impuls změn: Češi objevili kouzlo pasivního investování – jedinečné dluhopisové tržiště naopak nabízí šanci aktivním!

V Brně, 4. prosince 2020 – Změny ve vnímání rizik a růst obliby pasivních investic na jedné straně, ale i boom nákupu korporátních dluhopisů na straně druhé – pandemie výrazně urychlila změny ke mnohem diferencovanějšímu přístupu Čechů k úsporám a investicím. Investiční společnost Cyrrus proto nově v rámci asset managementu nabízí „all-inclusive“ správu portfolia, kdy se klient o svou investici nemusí nijak starat a vsází na postupné zhodnocování a dlouhodobý růst. Svým zaměřením jedinečná platforma v ČR, dluhopisové tržiště TOPDluhopisy.cz, pak umožňuje komukoliv odprodávat nebo naopak nakupovat již vydaný dluhopis jakéhokoliv emitenta, přičemž o veškerou administraci se spolehlivě a bezpečně postará Cyrrus. 

Continue reading „Pandemie jako historický impuls změn: Češi objevili kouzlo pasivního investování – jedinečné dluhopisové tržiště naopak nabízí šanci aktivním!“

Covid-19 vs. ekonomická zodpovědnost Čechů: Významně roste obezřetnost – trpělivost a dlouhodobé cíle se stále vyplácejí

V Brně, 29. října 2020 – Ohledně úspor a investic si Češi po jarní odvážné vlně drží výrazně střízlivější přístup. Větší příklon k obezřetnosti potvrzují výsledky tržních analýz a interních dat investiční společnosti Cyrrus při příležitosti Světového dne spoření, který si připomínáme 31. října. Navzdory pandemii finančním cílům nadále dominuje zajištění rodiny, resp. osobní rezerva na stáří prostřednictvím dlouhodobého spoření nebo investování, přičemž konkrétní částka není až tak důležitá. Ve srovnání s loňským rokem o víc než 1/3 vzrostl počet a míra detailu příchozích klientských hovorů. Na významně zodpovědnější přístup ukazuje i masivnější využívání digitální mobilní aplikace a pravidelných on-line konzultací.

Continue reading „Covid-19 vs. ekonomická zodpovědnost Čechů: Významně roste obezřetnost – trpělivost a dlouhodobé cíle se stále vyplácejí“