Covid-19 vs. ekonomická zodpovědnost Čechů: Významně roste obezřetnost – trpělivost a dlouhodobé cíle se stále vyplácejí

V Brně, 29. října 2020 – Ohledně úspor a investic si Češi po jarní odvážné vlně drží výrazně střízlivější přístup. Větší příklon k obezřetnosti potvrzují výsledky tržních analýz a interních dat investiční společnosti Cyrrus při příležitosti Světového dne spoření, který si připomínáme 31. října. Navzdory pandemii finančním cílům nadále dominuje zajištění rodiny, resp. osobní rezerva na stáří prostřednictvím dlouhodobého spoření nebo investování, přičemž konkrétní částka není až tak důležitá. Ve srovnání s loňským rokem o víc než 1/3 vzrostl počet a míra detailu příchozích klientských hovorů. Na významně zodpovědnější přístup ukazuje i masivnější využívání digitální mobilní aplikace a pravidelných on-line konzultací.

Z tržních analýz a interních dat společnosti Cyrrus vyplývá, že o co „těsnější byl jarní lockdown“, o to více se rozpohybovaly finanční trhy. Rychlý růst – jak se mezi investory říká, „rally“ – v masivnější míře využili i Češi. „Ke změně začalo docházet v průběhu března, kdy nákupní pokyny vzrostly oproti únoru o 63 %, v dubnu pak dokonce o rekordních 70 %. Duben 2020 byl celkově charakteristický velkým počtem nákupních pokynů a minimem prodejů (poměr nákupních a prodejních pokynů 81:19). Investiční boom a pozitivní nálada se pak přelily i do května,“ říká Anna Píchová, vedoucí analytického oddělení společnosti Cyrrus, a dodává: „Jarní masivní tržní výprodeje lidi vnímali jako obrovskou příležitost, a proto ve větší míře investovali. S nástupem tzv. druhé vlny je poměr nákupních a prodejních pokynů blízko dlouhodobému průměru. Aktuálně se totiž trhy pohybují blízko svých historických maxim a příliš tak nereflektují nervozitu v ekonomikách způsobenou pandemií a dalšími restriktivními opatřeními.“

Jací jsou tedy Češi ve svém spořicím a investičním chování? Jedním slovem obezřetní. A to včetně těch investorů, kteří s investicemi stále počítají – s nákupy totiž nijak nespěchají. O „spořicím modu“ svědčí i situace, kdy mnoho investorů vidí další příležitost až v dalším poklesu (který ale zatím nepřišel). Zajímavostí je, že zdatní investoři neuzavírají ve významnější míře ani aktuální ziskové pozice, resp. ani nenakupují nové. 

„Vývoj ukazuje, ostatně jsme to viděli v historii mnohokrát, že u jakýchkoliv úspor a investic je důležité být trpěliví a držet se dlouhodobých cílů. Příklon k obezřetnosti je přirozenou reakcí na aktuální míru nejistoty. Naším hlavním investičním krédem je, aby si lidé podle svých možností vytvářeli finanční rezervu a tu investovali. Tak si budou moci plnit svá dlouhodobá přání. Investovat do buducnosti se totiž vyplatí,“ říká Anna Píchová, vedoucí analytického oddělení společnosti Cyrrus, a dodává: „Obecně platí, že když investor vydrží a dodržuje základní pravidla rozložení rizika investičního portfolia, dokáží mu jeho úspory a investice i v turbulentních časech přinést solidní výnos. V této souvislosti se možná nabízí srovnání s posledním bouřlivým obdobím z let 2008–2009. Nicméně není snadné ‚plavat proti proudu‘ a mít odvahu ignorovat novinové titulky.“

V rušných dobách je podle Anny Píchové důležité s investory víc, osobněji a srozumitelněji komunikovat a vysvětlovat jim, co se na trzích děje. Hlavně těm méně zkušeným a začínajícím. V uplynulých týdnech proto dramaticky stoupl zájem o on-line investiční portál www.cyrrus.cz, resp. o mobilní aplikaci Cyrrus – digitální novinku, která umožňuje klientům pohodlnější přístup ke svému účtu, ověření stavu svých investic a rychlejší komunikaci mezi klientem a makléřem.“ Apetit českých investorů se v tomto směru rozhodně zvýšil, a to je dobrý signál.

— KONEC —

O společnosti Cyrrus

Společnost CYRRUS, a. s., je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a jednou z největších makléřských společností v České republice. S cennými papíry úspěšně obchoduje již od roku 1998. Patří mezi členy Burzy cenných papírů Praha a Frankfurt Stock Exchange – Deutsche Börse. Svým klientům poskytuje komplexní služby na kapitálových trzích. Obchoduje s investičními certifikáty a zaměřuje se na burzovní obchody na pražské burze a zahraničních trzích – především v Německu a USA. Dlouhodobě pomáhá klientům investovat jen s takovým rizikem, které jsou ochotni nést. Právě i díky tomu má svá investiční portfolia u CYRRUS, a. s., více než 8 tisíc klientů a celková hodnota investic přesahuje 22 miliard korun. Špičkovou úroveň komplexních služeb garantuje i prostřednictvím úzce specializovaných dceřiných společností. Cyrrus FX rozvíjí technologie zahraničního platebního styku už od roku 2009. Cyrrus Advisory pomáhá s financováním prostřednictvím dotací a finančních nástrojů, které jsou v České republice k dispozici. Jedná se o strukturální fondy EU, zvýhodněné úvěry, prostředky státního rozpočtu, ale i soukromé nadace a další zdroje.